تبلیغات
سامانه ایران صنعت - بانک اطلاعات کارخانه های تولید ورق های فلزی رنگی کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 کاربردهای ورق رنگی 52 رنگ های مصرفی در تولید محصولات فولادی پیش رنگ 52 الف ) رنگ های پلی استر 53 ب ) رنگ های پلی ونیلیدین فلوراید 53 ج ) رنگ های پلی بورتان 54 د ) رنگ های پلاستی سول 54 مقایسه هزینه ها در ورق های پیش رنگ 54 برخی از این پارامترها عبارتند از : 54 ارزیابی خصوصیات ورق های پیش رنگ شده 55 مقایسه بین استفاده از ورقهای رنگی و رنگ کاری پس از شکل دهی 55 3-2-1عدم نیاز به سرمایه گذاری 55 3-2-2 سرعت تولید 56 3-2-3 ضخامت رنگ 57 3-2-4 تعویض رنگ 58 مشخصات و موارد استفاده ورق های پیش رنگ 58 انتخاب ورق پیش رنگ 58 سیستم های رنگ آمیزی و پیش رنگ 59 انواع سیستم های رنگ آمیزی و پیش رنگ همراه با خصوصیات ویژه آنها عبارت است از : 59 2- سیستم رنگ آمیزی و پخت دو مرحله ای 59 3- سیستم رنگ آمیزی و پخت سه مرحله ای 59 4- رنگ آمیزی و پخت چهار مرحله ای 60 5- رنگ آمیزی بریا نوارهای چایی 60 جدول(2-2-3) انواع ورق های فولادی برای پیش رنگ 60 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی 61 از نظر فنی کلاف پوشانی دارای برتری هایی نسبت به روش ها یسنتی است که برخی از آنها عبارتند از : 61 تفاوت های ورق گالوانیزه با ورق نورد سرد آنیل شده در رنگ پذیری 62 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی 63 روش غلتکی به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد : 63 آماده سازی سطح 64 برای استفاده از پوشش های آلی سهعامل بسیار مهم باید مد نظر قرار گیرد : 64 مکانیزم اصلی در فرآیند چربی زدایی 65 روش های صنعتی عملیات سطحی عبارتند از : 66 روشهای صنعتی اعمال پوشش شیمیایی عبارتند از: 66 آماده سازی رنگ 66 اعمال رنگ 67 ماشین پوشش دهی 67 انواع ماشین رنگ زنی 67 هدهای پوشش دهی 68 جنس غلتک ها 68 اصول پوشش دهی یا رنگ کاری 68 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی 69 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی شامل موارد زیر هستند : 69 کوره پحت و فرآوری رنگ 70 سیستم زباله سوز 70 جنبه های ایمنی ، بهداشتی و محیط زیست 71 عوامل زیان آور محیط کار در واحد گالوانیزه و رنگی 71 عوامل زیان آور محیط کار را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود : 71 عوامل زیان آور شیمیایی در خط گالوانیزه 71 عوامل زیان آور فیزیکی در خط گالوانیزه 71 عوامل زیان آور شیمیایی 72 عوامل زیان آور فیزیکی در خط ورق رنگی 72 اقدامات ایمنی لازم 73 اقداماتی که برای حذف منابع آلودگی و تهویه لازم اتس عبارتند از : 73 5-3- شرکتهای دارنده دانش فنی و سازندگان ماشین آلات 73 جدول شماره ( 3-2-3 ) 74 دارندگان دانش فنی جهت راه اندازی و تولید ورقهای پیش رنگ 74 جدول شماره (4-2-3 ) 74 سازندگان ماشین آلات خط تولید ورقهای پیش رنگ 74 جدول شماره (5-2-3) 75 سازندگان غلطکهای جایگزینی 75 3-3- ماشین آلات مورد نیاز طرح 75 پیشنهادتهیه ماشین آلات این واحد توسط شرکت کره ای بنام 75 1) ابعاد مواد خام و محصولات به ورت نوار 76 2 ) ابعاد مواد خام بصورت کلاف 76 3) سرعت خط تولید 76 جدول شماره (1-3-3 ) 76 فهرست ماشین آلات خط تولید 76 1 ) وسائل مکانیکی شامل : 76 2. وسائل الکتریکی 77 3 . سیستم کنترل شامل : 77 4) تاسیسات عمومی شامل 77 5 ) قطعات یدکی 78 جدول شماره ( 2-3-3) 78 فهرست جزئیات هر بخش از ماشین آلات 78 4-3- کنترل کیفیت 86 جدول شماره (1-4-3 ) 87 آزمونهای انجام شده بر روی محصول نهائی و استاندارد های مربوطه 87 5-3- زمین مورد نیاز 88 6-3- ساختمانهای مورد نیاز 88 1-6-3– سالن تولید 88 2-6-3- انبار مواد اولیه 88 3-6-3- انبار محصول 88 4-6-3- قسمت تصفیه آب 89 5-6-3- انبار مواد شیمیایی 89 6-6-3- انبار مواد رنگهای رزینی 89 7-6-3-انبار فیلمهای حفاظتی پوشش محصول 89 8-6-3- اطاق کمپر سور 89 9-6-3- سایر 90 10-6-3- پست توزیع برق 90 11-6-3- تعمیرگاه 90 12-6-3 – انبار قطعات یدکی 90 13-6-3 – آزمایشگاه 90 14-6-3- ساختمان عمومی 90 15-6-3 – ساختمان اداری 91 16-6-3 – ساختمان نگهبانی و کارت زنی 91 7-3- تاسیسات و تجهیزات 91 1-7-3- تاسیسات برق رسانی 91 2-7-3- تاسیسات آبرسانی 91 3 -7-3- تاسیسات برج خنک کن 91 4-7-3- تاسیسات سختی گیر 91 5-7-3- تاسیسات تصفیه فاضلاب 92 6-7-3- تاسیسات سوخت رسانی 92 7-7-3- تاسیسات تهیه هوای فشرده 92 8-7-3- برق اضطرای 92 9-7-3- دیگ بخار 92 10-7-3 – وسائل نقیله مورد نیاز 92 11-7-3 – لوازم و تجهیزات اداری 93 12-7-3 – تجهیزات رستوران و رفاهی 93 جدول شماره (1-10-7-3 ) 93 فهرست وسائل حمل و نقل مورد نیاز 93 8-3- برنامه زمان بندی اجرای طرح 93 9-3 – بر اورد سوخت و انرژی ( Utility ) 94 میزان نیاز سوخت و سایر احتیاجات خط تولید بشرح زیر برآورد شده است : 94 10-3- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 94 جدول شماره (1-10-3 ) 95 نیروی انسانی مورد نیاز در کارخانه 95 جدول شماره (2-10-3 ) 96 نیروی انسانی مورد نیاز در دفتر مرکزی 96 فصل چهارم 97 مطالعه اقتصادی طرح 97 1-4- سرمایه ثابت طرح 98 1-1-4 – ارزش زمین 98 2-1-4 – هزینه ساختمان 98 1-2-1-4- سالن تولید 98 2-2-1-4- انبار مواد اولیه و محصول نهائی 99 3-2-1-4- قسمت تصفیه آب 99 4-2-1-4- انبار مواد شیمیائی 99 5-2-1-4- انبار مواد زرینی جهت رنگ کردن ورق 99 6-2-1-4- انبارفیلمهای حفاظتی پوشش محصول 100 7-2-1-4- سالن تاسیسات 100 8-2-1-4- اطاق کمپرسور 100 9-2-1-4- سالن دیگ بخار ، برق اضطراری 100 10-2-1-4- پست توزیع برق 100 11-2-1-4- انبار قطعات یدکی 101 12-2-1-4- تعمیرگاه 101 13-2-1-4- آزمایشگاه 101 14-2-1-4- ساختمانهای عمومی 101 15-2-1-4- ساختمانهای اداری 101 16-2-1-4- نگهبانی و کارت زنی 102 3-1-4- هزینه ماشین آلات طرح 102 4-1-4- هزینه تاسیسات 102 تاسیسات برق رسانی 103 تاسیسات آب رسانی 103 برق اضطراری 103 5-1-4- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی 103 6-1-4- لوازم و تجهیزات اداری و رفاهی 104 7-1-4- وسائل نقلیه 104 8-1-4- هزینه های قبل از بهره برداری 104 9-1-4 – هزینه های پیش بینی نشده 104 جدول ( 1-1-4 ) 105 طرح ورق های گالوانیزه پیش رنگ شده 105 فهرست ساختمانهای مورد نیاز ، میزان زیربنا و مشخصات آنها 105 فهرست کارکنان کارخانه و میزان دستمزد آنها 106 فهرست کارکنان دفتری مرکزی و هزینه حقوق آنها 107 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید ورق های فلزی رنگی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . لینک دانلود اینجاست: کلیک کن! محتوای مرتبط پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی در 111 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان شماره صفحه خلاصه… پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق…