تبلیغات
سامانه ایران صنعت - مجموعه شرکتهای های واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 ترخیص كالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچه ها تشریفات قطعی گمركی مورد نظر است . صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا می نماید لازم است كه در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض كنیم كه صاحب كالا ، كالایی را وارد كشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمركی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا می گردد ، ولی اگر احب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت . واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد : 1- واردات در مقابل صادرات 2- به صورت گشایش اعتبار 3- به صورت بدون انتقال ارز 4- مناطق آزاد تجاری ، صنعتی 5- مبادلات ارزی 6- مبادلات پیله وری 7- بازارچه های مرزی 8- از طریق پست بالا واردات از طریق بازارچه های مرزی بازارچه های مرزی طبق تفاهم نامه های منعقده بین ایران و كشورهای همجوار ایجاد می گردد و اهالی دو طرف مرز و ساكنان نقاط صفر مرزی می توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند . ورود و ترخیص كالاهای بازارچه های مرزی اصولا با ارائه فاكتور فروش غرفه داران بازارچه های مرزی كشور مقابل امكان پذیر می باشد ونیاز به سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد و البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمذكی محسوب می گردد ، مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدورممنوع یاغیر مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است . لذا كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا موكول به صدور كالا می باشد كه لازم استت به مسئله واردات در مقابل صادرات اشاره مختصری شود . بالا انواع كالا از لحاظ شرایط ورود قانون مقررات صادرات و واردات كالای وارداتی را از لحاظ شرایط ورود به سه دسته ذیل تقسیم بندی كرده است : 1- كالاهای مجاز 2- كالاهای مشروط 3- كاللاهای ممنوع الورود بالا 1- كالاهای مجاز عبارت از كالایی است كه ورود آنها نیاز به انجام شرط نباسد . به عبارت دیگر به كالایی اطلاق می گردد كه ممكن است بدون قید و شرظ گمرك نسبت به ترخیص آن اقدام نمود . شورای همكاری گمرك كالای مجاز را كالای بدون قید و شرط گمركی می داند . بالا 2- كالاهای مشروط این كالا به كالایی گفته می شود كه ورود آنها نیاز به انجام شرط است و ورود ان مشروط می باشد ، كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا در مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه پیش بینی می گردد . بالا 3- كالاهای ممنوع الورود كالاهایی است كه در ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون رع مقدس اسلام منع گردیده باشد . بنابراین هر كالایی كه ورودش لطمه ای به مصالح عمومی وارد می سازد یا مخرب فرهنگ و اخلاق و در تضاد با سلامت جامعه و یا مسائل ملی و بالاخره مغایر مذهب رسمی باشد ممنوع خواهد شد . بالا واردات در بازارچه های مرزی واردات در بازارچه های مرزی به صورت قطعی است و مشمول تشریفات قطعی گمرك می گردد و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض نیز در صورت تعلق قابل وصول است . ورود و ترخیص كالا در بازارچه مرزی صرفا با ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد .كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی امكان پذیر است وكلیه اشخاص حقیقی ساكندر مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت می نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند . فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه ومیزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندی های استان های مری و تفاهم به عمل آمده با كشورهای مقابل ومقررات صادرات و واردات كشور تهیه و اعلام می نماید . وارد كننده های بازارچه های مرزی اشخاصی حقیقی می باشند كه نسبت به ورود كالاهای مصرفی در نقاط مرزی كشور اقدام می نماید ، كه در بسیاری از موارد مقررات تجارت كشور خود و كشور مقابل هیچ گونه اطلاعاتی ندارند . لذا لازم است كه مسئولین وارد كنندگان را نسبت به مقررات قانون تجارت كشور و قوانین و مقررات كورهای همجوار بازارچه های مرزی مطلبع نمایند و آنها را در جهت صحیح و قانونی هدایت نمایند . جهت واردات كالا داشتن كارت بازرگانی الزامی است ، ولی شركت های تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ایرانی اغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند وپیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی معاف هستند . واردات قطعی بازارچه ها برای مصرف نقاط مرزی یا فروش در بازارچه سفارش شده و به كور از طریق بازارچه ها وارد می گردد و با انجام تشریفات قطعی گمركی قابل ترخیص است . همانطوری كه می دانیم واردات در بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در مقابل صادرات كالا قابل انجام است وصادر كنندگان مجاز خواهند بود در مقابل صادرات ، كالای خود در بازارچه های مرزی كالاهای قابل ورود را كه از طرف وزارت بازرگانی جهت واردات در بازارچه ها فهرست گردیده است اقدام به ورود نمایند . البته صادر كنندگان و غرفه داران قادرند از محل صادرات سایر غرفه داران اقدام به ورود كالاهای اعلام شده بنمایند . چنانچه صادر كنندگان بازارچه های مشترك مرزی بخواهند از بازارچه دیگری اقدام به ورود كالا بنمایند ع لازم است كه ابتدا اظهارنامه گمركی را به گمرك بازارچه ای كه صادرات را انجام داده تسلیم و پس از تشریفات ، تطبیق اسناد و كالا از نظر منظور نمودن سقف ارزش صادرات انجام شده بررسی و اقلام قابل ورود از طریق بازارچه های استان مربوطه اظهارنامه را جهت انجام سایر تشریفات گمركی و صدور پروانه ترخیص قطعی طی نامه ای به گمرك مرز ورود كالا حسب مورد اعلام نماید ، و گمرك ترخیص كننده كالا پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشریفات ترخیص كالا با رعایت مقررات اقدام و در پایان مراتب را از نظر ارزش كالای ترخیص شده جهت تفریق از تعهدات صادراتی مهلت منقضی نشده غرفه دار مربوطه به گمرك بازارچهذیربط اعلام دارند . بدیهی است كه رعایت مفاد ماده 22 اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و بندهای چندگانه و تبصره های 1-2-3 آن الزامی بوده و رعایت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشی الزامی است البته ورود و ترخیص كالا صرفا به نام غرفه دار بازارچه كه دارای كارت غرفه داری از فرمانداری محل می باشد امكان پذیر است . آنچه مهم است این است كه واردات قبل از صادرات از طریق بازارچه های مرزی امكان پذیر و مجاز نمی باشند و مهلت تسویه تعهدات صادراتی در بازارچه های مرز 8 ماه پس از تاریخ صدور كالا می باشد و تا مدت 6 ماه نیز با اخذ و واریز جریمه قابل تمدید است و چنانچه در فاصله مذكور تعهدات صادراتی تسویه نگردد ع گمرك مراتب را پیگیری می نماید و با توجه به اینكه سایر مقررات مربوطه در صفحات گذشته بیان شده است از بیان مجدد آن موارد خودداری می گردد . بالا تشریفات ترخیص برای ترخیص كالا از بازارچه مرزی اشخاص حقیقی یا حقوقی مراحل ذیل را پشت سر می گذارند ، كه ممكن است مراحل گردش كاری در بعضی از بازارچه ها نسبت به یكدیگر فرق كند . هر گاه مدیریت بازارچه مشترك مرزی مجوز ترخیص را صادر نماید گمرك می تواند نسبت به ترخیص كالای وارد كننده اقدام نماید و صاحب كالا می تواند شخصا و یا از طریق وكیل یا نماینده قانونی خود اقدام به ترخیص كالای خویش نماید . 1- تنظیم اظهارنامه 2- احراز هویت 3- پرداخت حقوق و عوارض گمركی و هزینه های گمركی به بانك 4- ارائه فیش واریزی به دفتر ژورنال گمرك 5- دایره صدور پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركی 6- دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه 7- تعیین ارزیاب / ارزیابی كالا در انبار (در صورت نیاز ارسال نمونه به آزمایشگاه) 8- ارزش 9- ارزیاب ، كارشناس و مسئول سرویس ارزیابی جهت امضاء و مهر 10- دفتر كل انبار 11- درب خروج و خارج نمودن كالا از گمرك نمودار گردش كار در بعضی از بازارچه های مرزی به صورت ذیل است كه ممكن است از یك بازارچه به بازارچه دیگر از جهت تشریفات گمركی دارای تفاوت های جزیی باد كه دارای اهمیت چندانی نیست . آنچه كه حائز اهمیت است این است كه جهت ترخیص كالا قوانین و مقررات رعایت گردد و واردكنندگان بتوانند در سریع ترین زمان ممكن اقدام به ترخیص كالا از بازارچه مرزی نمایند . 1- تحویل مانیفست 2- بازدید اجمالی 3- تخلیه در انبار 4- صدور قبض انبار 5- اگر خارج از مانیفست بود كالا ضبط می گردد 6- اگر خارج از سهمیه بود مرجوع می گردد 7- تنظیم اظهارنامه 8- كنترل اظهارنامه 9- پرداخت عوارض 10- دفتر كوتاژ 11- ارزیابی 12- خارج كردن از دفتر انبار 13- صدور پروانه 14- تحویل جنس مطابق پروانه به صاحب كالا بالا اشتراک گذاری مطلب: جدیدترین خبرها دستورالعمل حذف تمامی اسناد یا اظهارنامه‌های کاغذی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد دوغ با طعم تریاک! ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در سال 1396 به گمرکات سراسر کشور فروش بیش از ۱۰ میلیون دلار کفش‌ خارجی در مغازه‌ها ترخیص کالا ۲۴ ساعته شد بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی تأکید استاندار ایلام بر جداسازی بازارچه از گمرک مرزی مهران گمرکات کردستان در ایام تعطیلات نوروز 96 فعال است گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان شیوه‌های جدید قاچاقچیان مواد مخدر/ کشفیات گمرک در هفته اخیر مقالات ضوابط ورود كالاهای فرآیند شده غذایی , آرایشی و بهداشتی مدارك لازم جهت ترخیص مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی مدارك لازم جهت واردات مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی درباره سایت علی بابا (alibaba.com) شرایط ارسال کالا از طریق پست واردات قطعی و گمرک پست لینک های مفید بخشنامه واردات قطعی لوازم خانگی بخشنامه اخذ مالیات علی الحساب واردات بخشنامه در خصوص صدور محصولات تولیدی پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع بخشنامه در خصوص واردات و عرضه شکر خام بخشنامه در خصوص مجوزهای مورد نیاز جهت تشریفات واردات کالا بخشنامه انتقال اختیار انجمن تشریفات صادرات فرآورده های نفتی از گمرک غرب نرخ ارز (از 13یک درهم امارات 8829 ریال یک روپیه هندوستان 495 ریال یک لیر ترکیه 8657 ریال یوان چین 4689 ریال هزار وون کره جنوبی 28333 ریال یک ریال عربستان 8646 ریال لینک های مفید ثبت سفارش و مراحل آن مراحل گمرکی ترخیص کالا بررسی اجمالی فرایند واردات کالا مدارک مورد نیاز جهت ترخیص کالا تشریفات و مراحل ورود و صدور کالا ممنوعیت های کلی واردات و صادرات کالا اعتبار اسنادی چیست؟/ مزیت های اعتبار اسنادی دانلود کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۴ لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۴ راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی اطلاعات تماس سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات کشور مجری تخصصی مهندسی فروش و مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات مرکز سامانه های اطلاعات املاک سراسری ایران صفحه اصلی درباره ما ثبت ملک اخبار سایت عضویت ورود به سامانه تماس با ما آپارتمان مغازه موقعیت اداری زمین باغ/باغچه ویلا املاک کشاورزی مجتمع تجاری کارخانه و کارگاه دریافت کدپستی دستورالعمل های اجرایی تعرفه عضویت اطلاعیه و بخشنامه ملکهای توقیفی سامانه اطلاعات املاک استان