تبلیغات
سامانه ایران صنعت

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 ارائه گواهی كار از دستگاه دولتی ، جهت سوابق بخش دولتی افراد، ك ه در فرم 300 ذكر شده باشد .الزامی است. *- جهت اعضاء هیئت مدیره فعلی شركت متقاضی ، برای سوابق سالهایی كه ، عضو هیئت مدیر ه شركت نبوده اند و در فرم 300 قید شده است ارائه گواهی بیمه (بخش خصوصی) الزامی است. ( درغیر اینصورت امتیازی در نظرگرفته نمی شود) به شرط مرتبط بودن سابقه « حكم بازنشستگی » *- برا ی سوابق كارمندان باز نشسته قیدشده درفرم 300 ، ارائه با رشته مورد در خواست، به همراه اصل یابرابراصل تصویر ق رار داد كار ی فر د ب از نشسته با شركت متقاضی(گواهی بیمه لازم نیست ) حداقل به مدت سه سال اخیربه صورت متوا لی ، منتهی به درخواست تشخیص صلاحیت شركت،قابل قبول است. *- چنانچه فردبازنشسته كمترازسه سال بازنشسته شده باشدوقراردادكاری باشركت متقاضی نیزكمترازسه سال خواهدداشت، برای این مواردچنانچه سوابق قبلی بازنشسته، (سوابق قبل ازقراردادباشركت متقاضی )مرتبط با رشته مورد درخواست پیمانكاری باشد ،باهماهنگی مدیروبررسی مدارك كتبی ارائه شده مربوط به سمت های قبلی بازنشسته درصورت نیازقابل استفاده خواهدبود. *- ارائه سوابق تجمعی بیمه حداقل سه سال اخیر كاركنان امتیازآو ر الزامی است .(درصورت نیاز به سهامداران امتیازآور،ارائه سوابق بیمه برای سهامداران نیزانجام شود.) *- آخرین فهرست بیمه افراد شركت، ممهور به مهر سازمان بیمه گرمعتبر نیز ضمیمه مدارك گردد. *- گواهی سوابق خارج ازكشور باید به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران برسد . و به همراه ترجمه رسمی فارسی آن ارائه گردد. 4- فرم 400 وضمایم: درفرم 400 ،حداقل پیمانهای 15 سال اخیر شركت، به ترتیب تاریخ انعقاد نوشته شد ه، ومدارك ذیل ضمیمه فرم شود. . – تصویركلیه پیمانهای نوشته شده در فرم 400 – تصویر آخرین صورت وضعیت كاركرد، تعدیل،و مابه التفاوت مصالح هرپیمان ،كه بایدبه تائید كارفرما رسیده باشد.(یامفاصا حساب بیمه قرارداد، اخذ شده ازسازمان تامین اجتماعی) توضیح : *- چنانچه یك پروژه دارای چندپیمان با تاریخ های منعقده مختلف باشد باید هرپیمان درفرم 400 دریك ردیف مجزا و باصورت وضعیت مربوطه، نوشته شود (اصل پیمان – الحاقیه ها ویا متمم های پیمان كه بیش از 25 % مبلغ اولیه می باشندبه صورت جدادرفرم 400 نوشته شود.) *- چنانچه برای پیمان جدیدی هنوز صورت وضعیت دریافت نشده است، آن پیمان نیز طبق تاریخ پیمان ، در فرم 400 ذكر شود. *- پیمانهایی كه لاتین می باش ند، باید متن لاتین ، به همراه اصل متن ترجمه فارسی شده توسط دارالترجمه رسمی(تائیدشده دادگستری) ،پیوست باشد. *- برای قراردادهای معتبر و قابل قبول بخش غیر دولتی ، علاوه بر صورت وضعیت كاركرد، ارائه تصویر مفاصا حساب بیمه پیمان الزامی است، *-ازارسال تصویرپیمانهاوكاركردهایی كه قبلاارائه شده خودداری گردد. 5-فرم 500 یا فرم مالیاتی : گواهی تائیداطلاع ات مالی پیمانكار (فرم 76 )به پیوست تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت متقاضی، باید مهر و امضاء توسط كارشناس ارشدورئیس گروه مالیاتی حوزه مالیاتی شركت شده وبه واحدتشخیص صلاحیت پیمانكاری موردنظر(استانداری یا دفترنظام فنی اجرایی )ارسال شود. نكات مهم : *- درصورت اعلام اطلاعات نادرست و ارائه اسناد تقلبی و جعل ی ، شركت و مدیران آن از یك تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم شده و توسط مراجع قانونی برخورد خواهد شد. *-عدم اطلاع به موقع تغییرات درشركت (تغییرات درهیئت مدیره وتغییرآدرس دفترمركزی ) ویاعدم اطلاع به موقع خروج افراد وكاركنان امتیازآور ،طبق ماده 5 بخشنامه دستوالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانكاران باعث ازدست دادن شرایط احرازصلاحیت می شود. تذكر : *- فرمهای پرسشنامه بطور خوانا و بدون قلم خوردگی ، تكمیل، مهر و امضاء باامضاء مجازشركت، شود، (درغیراینصورت قابل رسیدگی نمی باشد.) *- در پرسشنامه ها مواردی كه فاقد پاسخ می باشد حتماً با علامت ( – ) پرشود و در یك زونكن آبی رنگ قرار داده و در میان ردیفها ،از جدا A *- تمام فرمها وضمایم مربوطه در قطع 4 استفاده شود و به پیوست نامه درخواست شركت پیمانكار، ارسال گردد. – هرشركت پیمانكاری ،كه دریك استان تشخیص صلاحیت شود، در كلیه استانها میتواند بدون محدودیت استانی، فعالیت نماید.(كلیه تشخیص صلاحیت ها سراسری می باشد) لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره جهت اخذ رتبه شرکت ، با همکاران ما با شماره .با افتخار،همکاران ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. اخذ گرید شرکت رتبه بندی شرکت اخذ رتبه شرکت آموزش رتبه بندی sajat-samemployment 12w260 منوی سایت ساجات و اخذ رتبه بندی پیمانکاری درباره ما اخذ رتبه پیمانکاری آیین نامه پیمانکاران تمدید و ارتقا رتبه پیمانکاران راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه پیمانکار مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری نحوه تمدید امتیاز پیمانکاران ساجات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات اخذ رتبه شرکتهای EPC آیین نامه شرکتهای EPC تمدید و ارتقا رتبه EPC راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه EPC مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه شرکتهای EPC اخذ رتبه مشاور آیین نامه مشاوران تمدید و ارتقا رتبه مشاور راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه مشاور مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران ساجات رتبه آب ساجات رتبه ابنیه و ساختمان ساجات رتبه تاسیسات و تجهیزات ساجات رتبه راه و ترابری ساجات رتبه صنعت و معدن ساجات رتبه نفت و گاز ساجات رتبه نیرو ساجات مقالات رتبه بندی تماس با ما برای مشاوره اخذ رتبه پیمانکاری و آشنایی با سیستم ساجات همین حالا با ما تماس بگیرید ارتباط با ساجات نوشته‌های تازه شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری بازگشایی پاکت مناقصه طبق قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات شرایط مناقصات EPC برای شرکتهای رتبه EPC ظرفیت و کار مجاز رشته طرح و ساخت EPC رتبه بندی شرکت : صورت وضعیت قطعی ساجات و اخذ رتبه بندی پیمانکاری درباره ما اخذ رتبه پیمانکاری آیین نامه پیمانکاران تمدید و ارتقا رتبه پیمانکاران راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه پیمانکار مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری نحوه تمدید امتیاز پیمانکاران ساجات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات اخذ رتبه شرکتهای EPC آیین نامه شرکتهای EPC تمدید و ارتقا رتبه EPC راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه EPC مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه شرکتهای EPC اخذ رتبه مشاور آیین نامه مشاوران تمدید و ارتقا رتبه مشاور راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه مشاور مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران ساجات رتبه آب ساجات رتبه ابنیه و ساختمان ساجات رتبه تاسیسات و تجهیزات ساجات رتبه راه و ترابری ساجات رتبه صنعت و معدن ساجات رتبه نفت و گاز ساجات رتبه نیرو ساجات مقالات رتبه بندی تماس با ما حالت های قابل دسترس بیشتری را روشن کنید. به متن اصلی بازگردید اداره کل سیاست گذاری مهندسی و استانداردها ورود | راهنما (پنجره جدید) امور مشاوران و پیمانکاران Go Search صفحه اصلی استانداردها ضوابط فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران کتابخانه تماس با ما اداره کل سیاست گذاری مهندسی و استانداردها > امور مشاوران و پیمانکاران > تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت دسترسی سریع مشاهده تمام محتویات سایت مستندات موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب(EPC) آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی صنعت نفت - 96 تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات شیوه نامه حل اختلافهای قراردادی پروژه تدوین سند همسان EPC اختصاصی صنعت نفت آگهی فراخوان و پرسشنامه شناسایی شرکت های فعال در زمینه مطالعات مخازن هیدروکربوری و تهیه طرح های جامع توسعه میدان (MDP) فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه آگهی فراخوان شناسایی و تهیه بانك اطلاعاتی پیمانكاران طرح و احداث فعال در زمینه پروژه هایEPC در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش مستندات فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات حفاری فهرست بلند شركت‌های دارای گواهینامه صلاحیت در رشته‌های تخصصی نفت و گاز پیمانكاران مشاوران شركتهای طرح و ساخت فهرست شركت های پیمانكاری ممنوع المعامله نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت نظام فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت نظام فنی اجرایی كشور نظام اجرایی طرح های صنعت نفت ساختار نظام های اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت فعالیتهابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید. نمایه: تمام مستنداتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید. نوع برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید. عنوانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید. ماشینهای دوار- ویرایش سوم-1392.pdf آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار 2AyinName.pdf آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شركتهای خدمات تعمیرات اساسی ماشینهای دوار و فرایندی در صنعت نفت تعمیرات ماشینهای دوار 13-10-.xls پیمانكاران تشخیص صلاحیت شده در زمینه تعمیرات ماشینهای دوار و فرآیندی (ت/) پیمانکاران -12-23.xls پیمانكاران تشخیص صلاحیت شده در رشته نفت و گاز (تا تاریخ 17/12/) پیمانکاران96-02-27.xls پیمانكاران تشخیص صلاحیت شده در رشته نفت و گاز (تا تاریخ ) ( شیوه نامه ارزیابی صلاحیت شركت‌های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات دوار- (ویرایش چهارم-94.pdf شیوه نامه ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدمات تعمیرات دوره ای و اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت


 

 روش اجرایی صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه - دستورالعمل پیگیری جذب اعتبارات - دستورالعمل تکمیل فرم ترک تشریفات - قانون برگزاری مناقصات - دستور العمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای با جمعیت زیر 25 هزار نفر و مغایرت های آن - چک لیست ملزومات پرونده های قابل طرح در کمیسیون مغایرت های طرح هادی شهرها - قرارداد تهیه طرح هادی شهری / شرح خدمات سامانه‌های مرتبط - سامانه نظام فنی و اجرایی کشور - سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی - سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور - فهرست شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده استان آذربایجان شرقی معرفی استان تاریخچه و موقعیت سیمای کلی آمار و اطلاعات تقسیمات کشوری نقشه استان شهرستان‌ها ادارات استان مراکز عمومی و خدماتی گردشگری مجازی ظرفیت های استان سند تدبیر توسعه جاذبه‌های گردشگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه شهرک‌های صنعتی مراکز علمی و پژوهشی تبریز 2018 شهر جهانی فرش استانداری معرفی استاندار شرح وظایف تاریخچه استانداری استانداران پیشین چارت سازمانی پیام های استاندار مدیران استانداری ملاقات با استاندار گزارش عملکرد معاونت ها و حوزه ها معاونت سیاسی و امنیتی معاونت امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت حوزه استاندار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حوزه فناوری شورای مبارزه با مواد مخدر گروه مشاوران استاندار روابط عمومی دولت و مردم ارتباط مردم با دولت پاسخگویی به شکایات خدمات الکترونیک نظام پیشنهادات مشاوره و راهنمایی روال های اداری دفاتر پیشخوان پرتال دستگاه‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد سایر مقالات و گزارش‌ها قوانین و مقررات نقشه سایت ارتباط با مسوولان دانلود فایل ارتباط با ما رسانه‌های استان نظرسنجی نشریه الکترونیکی کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد. Powered By :ITShams.ir تلفن ویژه 26703035-021 Instragram LinkedIn ساجات | اخذ رتبه ساجات و اخذ رتبه بندی پیمانکاری درباره ما اخذ رتبه پیمانکاری اخذ رتبه شرکتهای EPC اخذ رتبه مشاور ساجات مقالات رتبه بندی تماس با ما رتبه بندی شرکت Home رتبه بندی شرکت رتبه بندی شرکت * مطالعه آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانكاران تهیه و تکمیل فرم 100 و فرم 200 و فرم 300 و فرم 400 * قراردادن مدارك موردنیازدرزونكن آبی رنگ (فرمهابه ترتیب از رو) 100 وضمایم- 200 وضمایم- 300 وضمایم- 400 وضمایم- 500 و ضمایم(فرم مالیاتی) * درخواست تشخیص صلاحیت شركت به پیوست مدارك توضیح: 1- اگر شركت برای اولین بار تشخیص صلاحیت می شود ،درخواست كتبی (باضمایم)به انجمن صنفی مربوطه ارسال شود ،و رونوشت، درخواست تشخیص صلاحیت بدون ضمایم به مرجع رسیدگی كننده نهایی طبق پایه موردنظر(دفترنظام فنی اجرایی یااستانداریها)ارسال شود. 2-گردرخواست برای ارتقاء باشدمدارك به واحدی كه ،آخرین رتبه بندی شرکت درآنجا انجام شده (دفترنظام فنی اجرایی یااستانداریها)ارسال شود. مراحل انجام كار : 1- مطالعه آئین نامه تشخیص صلاحیت و تهیه مدارك: * مطالعه دقیق آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران شماره 48013 /ت 23251 تاریخ 1381/12/11 * مطالعه تصمیمات كمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانكاران به شماره 197489 بتاریخ 1382/10/17 *- تهیه وتكمیل فرمهای مربوطه بامهروامضاءمجازشركت متقاضی(فرمهای 100 و 200 و 300 و 400) انواع پیمانكار : – پیمانكارنوع اول : پیمانكاران حقیقی واشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی (غیردولتی)كه 100 % سهم الشركه یاسهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد. نكته: چنانچه شركتهای نوع اول به همراه اخذ پایه 1 یا 2 (حداقل برای یك رشته )، جهت رشته های دیگر مورد درخواست خود نیز، موفق به اخذ پایه های 3 یا 4 یا 5 ، از دفترنظام فنی اجرایی شوند، همه پایه های اخذ شده ، توسط دفتراعلام می شود ونیازی برای مراجعه ، به استانداری، جهت اعلام پایه های 3 یا 4 یا 5 نمیباشد. – پیمانكار نوع دوم : پیمانكارانی كه 100 % مالكیت سهم الشركه یاسهام آنها متعلق به دولت، شهرداریها، موسسات یا نهادهاو ارگانهای انقلاب اسلامی یادیگر موسسات عمومی وعام المنفعه باشد. تذكر: پیمانكاران نوع دوم فقط دردفترنظام فنی اجرایی تشخیص صلاحیت میشوند و درخواست خودرابایدمستقیما به پیوست مدارك موردنیاز،به دفترارسال نمایند. – پیمانكار نوع سوم : گروههای مشاركت و سایر پیمانكارانی كه حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب میشوند.طبق ماد ه 23 آئین نامه تشخ یص صلاحیت پیمانكاری ، پیمانكاران نوع سوم،صرفا توسط دفترنظام فنی اجرایی وبه صورت موردی تشخیص صلاحیت میشوند. توضیح: برای تشخیص صلاحیت پیمانكاران نوع سوم طبق تبصره ماده 17 آئین نامه “ارجاع كار بهپیمانكاران 1381 مصوبه هیا ت وزیران فقط به درخواست كارفرما و برای یك پروژه خاص به صورت موردی عمل می شود. 2- ارائه درخواست كتبی: 1-2 ) اگر شركتهای متقاضی نوع اول ، برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت پیمانكاری نمایند،بایدپرونده خود ر ا به همراه فرمها و مدارك مستندومستدل مورد نیاز ، كتبا به انجمن صنفی شركتها،(دراستان محل ثبت )،ارسال نماید .تاپس ازبررسی توسط انجمن صنفی، چنانچه واجدشرایط احراز پایه 1 ویا 2 باشدپرونده به دفترنظام فنی اجرائی ارسال واگرواجدشرایط پایه 3ویا 4ویا 5 باشدبه استانداری محل ثبت ارسال شده،تاپس ازبررسی نهایی نتیجه اعلام شود. تذكر: دراولین درخواست تشخیص صلاحیت پیمانكاری شركتهای نوع اول ،درپایه پنج،دارابودن حداقل سه سال سابقه مفید (مستندبه اسنادبیمه )مرتبط بارشته مورد درخواست ، برای یك نفرازاعضا ءهیئت مدیره شركت متقاضی، الزامی است. تذكرمهم: انجمن ها ازتشكیل وارسال پرونده جدید ،برای شركتهایی كه پیش ازاین ،دراستان یا دفترنظام فنی اجرایی دارای پرونده پیمانكاری بوده وتشخیص صلاحیت شده اند، جداً خودداری نمایند. 2-2 ) اگرشركت متقاضی ،پیش ازاین دراستانداری تشخیص صلاحیت شده باشد،بایددرخواست ارتقاء خود را بهمراه مدارك تكمیلی موردنیاز ،به استانداری محل تشخیص صلاحیت شده فعلی ارسال تابررسی توسط واحدتشخیص صلاحیت همان استان انجام ونتیجه اعلام شود. توضیح: چنانچه پرونده شركتهای نوع اول پس از بررسی توسط كارشناس دراستانداری، و ورود اطلاعات درسیستم سامان ، بیانگرامتیازكل پایه 2ویا 1 باشد ، همچنین شرایط احراز پایه 2ویا 1 را(طبق توضیح 1بخشنامه 1386 ) دارا باشد ،پرونده تكمیلی به همراه پرینت فرمهای تكمیل شده سیستم وپرینت صفحه رتبه بندی به دفترنظام فنی اجرایی ارسال ، تاپس ازبررسی نهایی، نتیجه اعلام شود. 3-2 )تمامی شركتهای متقا ضی ارتقاء،كه دردفترنظام فنی واجرایی تشخیص صلاحیت شده اند ،بایدكتبا مدارك تكمیلی مستندومستدل را به پیوست نامه درخوساتارتقاءبه دفترنظام فنی اجرایی جهت بررسی ارسال تاپس ازبررسی قطعی، نتیجه اعلام شود. نكته: درصورت تغییراعضاءهیئت مدیره ویاتغییردركاركنان امتیازآور (خروج یااضافه شدن كاركنان جدید)،شركت موردنظرباید مراتب ر اكتبابه آخرین محل تشخیص صلاحیت (دفترنظام فنی اجرایی ویااستانداری موردنظر) اعلام تابررسی باوضع موجودشركت انجام واعلام شود. 3- بررسی مدارك درواحدتشخیص صلاحیت: پرونده ارسالی در واحد تشخیص صلاحیت پیمانكاران (دفترنظام فنی اجرایی یا استانداریها)توسط كارشناس مربوطه بررسی و اطلاعات ارائه شده درسیستم سامان ، وارد و بوسیله رایانه امتیازدهی میشود . نتیجه تشخیص صلاحیت رشته مورد درخواست، چنانچه حداقل پایه 1 ویا 2 باشدتوسط دفتر نظام فنی اجرایی وچنانچه فقط پایه های 3 و 4 و 5 اخذ شود، توسط واحدتشخیص صلاحیت استانداری مورد نظر، اعلام میشود. *- برای بررسی درواحدتشخیص صلاحیت، ضمن دعوت ازمدیرعامل یااعضاءهیئت مدیره، نواقص حضوراً،صورتجلسه شده ،تارفع نواقص درزمان مشخص اعلام شده انجام شود. 1- فرم 100 وضمایم:(اطلاعات ثبتی شركت) – برابراصل تصویر تمام صفحات اساسنامه شركت متقاضی، – برابراصل تصویر اظهارنامه(سهامی خاص)و یا شركتنامه ثبتی(بامسئولیت محدود) شركت متقاضی. – برابراصل تصاویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس و كلیه تغییرات هیئت مدیره شركت(حداقل 15 سال اخیر)ازسال تاسیس تاكنون(هردو سال یكبار). – اصل یا برابراصل تصویر صورتجلسه آخرین مجمع عمومی شركت متقاضی، بیانگر وضعیت 100% سهام اعضای هیئت مدیره وكلیه سهامداران شركت متقاضی. – محل برابراصل تصویر روزنامه تغییرات شركت توسط روزنامه رسمی كشورانجام میشود. – چنانچه بعضی از سهامداران شركت متقاضی ، شخص حقوقی (شركت )باش ند بایدتص اویر برابراصل اظهارنامه ثبتی و روزنامه تاسیس و نامه ثبتی یاروزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره وآخرین مجمع عمومی سهامدارحقوقی (شركت)نیز، كه بیانگر وضعیت 100 % سهام سهامداران اخیر شخص حقوقی (شركت) میباشد، ضمیمه شود. رشته های پیمانكاری : (به ترتیب الویت مورد نظر، انتخاب و نوشته شود) الف- ساختمان ب – آب پ – راه و ترابری ت – صنعت ومعدن ث – نیرو ج – تاسیسات و تجهیزات چ – كاوشهای زمینی ح – ارتباطات خ – كشاورزی د – نفت و گاز – رشته های درخواستی تشخیص صلاحیت پیمانكار، باید منطبق با فعالیتهایی كه در موضوع اساسنامه شركت لحاظ شده است، باشد. 2- فرم 200 وضمایم:(اطلاعات نیروی انسانی شركت) درفرم 200 فهرست اسامی و مشخصات كامل مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره (شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی)وكلیه سهامداران (غیرعضو درهیئت مدیره )با قید مقدار سهام هرشخص باید نوشته شود.(درصورت داشتن كاركنان امتیازآور،نام و مشخصات آنها نیزذكرشود.) – برابراصل تصویر مدرك تحصیلی معتبرمدیرعامل واعضاء هیئت مدیره حاضرشركت متقاضی ، كه نیازبه امتیازآنهاباشد. *- درصورت عضویت شخص حقوقی درشركت متقاضی ، برابراصل تصویر مدرك تحصیلی نماینده عضوحقوقی شركت متقاضی نیزضمیمه شود. – برابراصل تصویرمدرك تحصیلی معتبر، سهامداران امتیازآور وكاركنان امتیازآور. توضیح: گواهی تحصیلی صادرشده جهت اداره نظام وظیفه موردقبول نیست. – تصویرصفحه اول شناسنامه (درصورت تغییردرمشخصات شناسنامه ،تصویرازصفحه توضیحات شناسنامه نیزضمیمه شود.) – تصویركارت شناسایی ملی(مدیرعامل،اعضاءهیئت مدبره،سهامداران غیرعضو،و كاركنان امتیازآور). نكته: *- كارمندان دولت نمی توانند جزء هیئت مدیره پیمانكاران نوع اول (خصوصی) باشند. فقط می توانند سهامدار صرف وحداكثركمتر از 5 % سهم داشته باشند.(بجز بازنشسته هاوبا ارائه تصویرحكم بازنشستگی). *- بمنظورتسریع در رسیدگی از نوشتن اسامی كاركنانی كه فاقد شرایط امتیاز آوری هستند جداً خوداری شود. *- سهامداران امتیازآور وكاركنان امتیازآور فقط می توانند، جهت یك رشته امتیازكسب كنند. *- كاركنان، اشخاصی هستندكه در شركت بصورت حقوق بگیر اشتغال داشته و فاقد سهام میباشند. *- باتوجه به بند 5ماده اول قانون منع مداخله كاركنان دولت (مصوب سال 1337 )سربازان وظیفه مشمول قانون مذكورمیباشند. توضیح : *- سهامداران امتیازآور وكاركنان امتیازآور ، افرادی هستند كه دارای مدرك تحصیلی فوق دیپلم به بالا ، بوده و به مدت حد اقل سه سال متوالی منتهی به زمان درخواست تشخیص صلاحیت ، برای آنها بیمه باسابقه كا ر مرتبط با رشته مورد درخواست پرداخت شده باشد.(اصل گواهی های بیمه ضمیمه شود). *- دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل لیسانس برای مدیرعامل و دو سوم اعضای هیات مدیره شركتها الزامی است .


 

 تبلیغات در صداوسیما تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی محصولات کمک آموزشی کودکان - تبلیغات صدا و سیما تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی آب معدنی پرسیکا تیزر تبلیغاتی تلویزیونی مروا - تبلیغات در صدا و سیما تیزر تبلیغاتی ، تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی ، تبلیغات تلویزیونی مارشال الکترونیک تیزر تبلیغاتی ، تبلیغات تلویزیونی شرکت برگ سبز مروا در صداوسیما تیزر تبلیغاتی ، تبلیغات تلویزیونی شیرآلات ایران دوش تیزر تبلیغاتی ، تبلیغات تلویزیونی عظیم ترین پروژه تبلیغاتی کشور - مشاوره تبلیغاتی و كمپین تبلیغاتی کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس کانون تبلیغاتی لیست كانون های تبلیغاتی كشور تبلیغات صدا وسیما تبلیغات صدا سیما تعرفه تبلیغات صداوسیما تعرفه تبلیغات صدا سیما تبلیغات در صدا و سیما هزینه تبلیغات در صدا وسیما تعرفه تبلیغات در صدا وسیما تبلیغات صداوسیما تبلیغات-در صداوسیما تعرفه تبلیغات صدا و سیما نرخ تبلیغات صدا و سیما تبلیغات صدا و سیما تعرفه تبلیغات در صدا و سیما قیمت تبلیغات در صدا و سیما تعرفه تبلیغات صدا و سیما نرخ تبلیغات تلویزیون تعرفه تبلیغات تلویزیونی هزینه تبلیغات در تلویزیون تولید تیزر تولید و پخش تیزر تولید تیزر تبلیغاتی ساخت آگهی تلویزیونی ساخت آگهی تبلیغاتی ساخت پیام بازرگانی ایده و خلاقیت ایده پردازی ایده پرداز ایده های ناب ایده های نو ایده های زیبا ایده های خلاقانه ایده های تازه ایده های تبلیغاتی ایده سیما فیلم ایده های تبلیغاتی جدید ایده های تبلیغات ایده های تبلیغاتی اثرگذار ایده های نوین تبلیغاتی ایده های نو برای تبلیغات ایده های نو تبلیغات ایده های نو در تبلیغات ایده های تبلیغاتی جدید ایده های جدید تبلیغاتی ایده تبلیغاتی فروش ایده تبلیغاتی ایده ای متفاوت ایده ای برتر تیز تبلیغاتی تیزر تبلیغاتی تیزر های تبلیغاتی تیزرهای تبلیغاتی تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون تیزرهای تلویزیونی تیزرهای تلویزیونی ساخت تیزرهای تلویزیونی تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون ساخت تیزر تلویزیونی قیمت تیزر تلویزیونی تبلیغات تیزر پخش صدا و سیما پخش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش سراسری پخش سراسری شبکه های تلویزیون پخش سراسری ایران پخش تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی پیام بازرگانی صدا و سیما پیام بازرگانی تلویزیون پیام بازرگانی سیما فیلم تبلیغاتی تهیه فیلم تبلیغاتی فیلمهای تبلیغاتی ساخت فیلمهای تبلیغاتی فیلم های تبلیغاتی كانون تبلیغاتی موسسه سینمایی تبلیغات در تلویزیون شهری تبلیغات در تلوزیون تبلیغات در تلویزیون هزینه تبلیغات در تلویزیون تعرفه تبلیغات در تلویزیون تبلیغ تلویزیونی تبلیغ تلویزیون تعرفه تبلیغ تلویزیون تبلیغ در صدا و سیما تبلیغات تلویزیونی تبلیغات تلویزیون ایران تبلیغات تلویزیونی تبلیغات تلویزیونی در ایران تبلیغات در تلویزیون تبلیغات در تلویزیون شهری هزینه تبلیغات در تلویزیون قیمت تبلیغات در تلویزیون تبلیغات بازرگانی تبلیغات بازرگانی در تلویزیون تعرفه پخش آگهی در تلویزیون تعرفه پخش پیام بازرگانی تعرفه پخش تلویزیون شهری تعرفه پخش آگهی تلویزیونی تعرفه پخش آگهی بازرگانی تعرفه پخش پیامهای بازرگانی تعرفه های پخش تبلیغات تلویزیونی شبکه های سراسری كانونهای فرهنگی-هنری كانونهای تبلیغاتی تهران اسامی كانون های تبلیغاتی فهرست كانون های تبلیغاتی لیست كانون های تبلیغاتی كشور كانون های تبلیغاتی استان تهران كانونهای تبلیغاتی كانون های آگهی و تبلیغات كانون های تبلیغات شركتهای تبلیغاتی شركتهای تبلیغاتی در كرج شركتهای تبلیغاتی تهران شركتهای تبلیغاتی ایران شرکت های تبلیغات محیطی شرکت های نیازمند تبلیغات شرکت های چاپ و تبلیغات تبلیغات شرکت های خارجی تبلیغات شرکت های بزرگ بهترین شعارتبلیغاتی شعار تبلیغاتی شعار تبلیغاتی شرکت های خارجی شعار تبلیغاتی فارسی شعار برای تبلیغات شعار تبلیغات شعار تبلیغاتی مواد غذایی شعارهای تبلیغاتی شعارهای تبلیغاتی شرکتها شعار های تبلیغاتی شعار های تبلیغاتی ایرانی شعارهای تبلیغاتی شرکت های ایرانی نمونه شعار های تبلیغاتی بهترین شعار های تبلیغاتی شعار تبلیغاتی شرکت های خارجی شعار تبلیغاتی شرکت های بزرگ لیست كانونهای تبلیغاتی TAG2_SEO_لیست كانون های تبلیغاتی كشور لیست كانون های تبلیغاتی كشور لیست كانون های تبلیغاتی كشور فیلم قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی های تبلیغاتی تیزرهای تبلیغاتی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونیهای تبلیغاتی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تلویزیونی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تبلیغاتی ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تبلیغاتی صنعتی تلویزیون تلویزیونی صدا وسیما صداسیما صدا سیما مواد شوینده صابون شامپو مواد بهداشتی کرم پوشک بچه بدن شوی خمیردندان مسواک مایع دستشویی مواد خوراکی محصولات لبنی مواد غذایی نوشیدنی نوشابه آبمیوه چیپس پفک اسنک کفش لباس بانک بیمه مجله مایع ظرفشویی روغن نباتی کیک و کلوچه آموزشگاه و انتشارات خودرو ماشین مبلمان و فرش رستوران و پارک آبی محصولات آموزشی راهنمایی و رانندگی شرکت گاز لوازم خانگی یخچال کولر تلویزیون زیرنویس شکلات نسکافه شیر پنیر ماست دوغ بستنی همایش نمایشگاه جشنواره موبایل طلا و جواهر لوستر قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی فیلم قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی های تبلیغاتی تیزرهای تبلیغاتی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونیهای تبلیغاتی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تلویزیونی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تبلیغاتی ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تبلیغاتی صنعتی تلویزیون تلویزیونی صدا وسیما صداسیما صدا سیما مواد شوینده صابون شامپو مواد بهداشتی کرم پوشک بچه بدن شوی خمیردندان مسواک مایع دستشویی مواد خوراکی محصولات لبنی مواد غذایی نوشیدنی نوشابه آبمیوه چیپس پفک اسنک کفش لباس بانک بیمه مجله مایع ظرفشویی روغن نباتی کیک و کلوچه آموزشگاه و انتشارات خودرو ماشین مبلمان و فرش رستوران و پارک آبی محصولات آموزشی راهنمایی و رانندگی شرکت گاز لوازم خانگی یخچال کولر تلویزیون زیرنویس شکلات نسکافه شیر پنیر ماست دوغ بستنی همایش نمایشگاه جشنواره موبایل طلا و جواهر لوستر انیمیشن سه بعدی 3D 3 بعدی 2 بعدی دو بعدی کلیپ نرخ قیمت تعرفه تولید هزینه ساخت شرکت تبلیغاتی اندیشه پارسی (وابسته به سازمان پخش تبلیغات صدا و سیما جمهوری اسلامی) آماده ساخت و پخش قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی های داخلی , خارجی و انیمیشن , ترکیبی و موزیکال درتهران , شهرستانها می باشد. مجری پخش از شبکه های سراسری و استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تخفیف ویژه برای تولید قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی شهرستانها عضو فعال کنسرسیوم سازمان تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی تجهیزات پیشرفته فیلبرداری (دوربینهای دیجیتال وتجهیزات حرکتی) و باکسهای تدوین خطی و غیر خطی برای تولید قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی فیلمبرداری زمینی , هوایی و دریایی (با تجهیزات فیلبرداری زیر دریا) برای ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تیم اختصاصی تولید جلوه های ویژه (میدانی و کامپیوتری) سینمایی برای ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی مشـــــــــــاوره تبلیغاتی آکادمیک و ایده های نوین تبلیغاتی در ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی در ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی بازار سنجی محصولات و خدمات در ساخت قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی نظرسنجی آماری جهت تعیین اهداف تبلیغاتی قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی تعربف تکنیکهای تبلیغاتی موثر قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی ایده پردازی روانشناختی و جامعه شناسانه برای قیمت لیست كانون های تبلیغاتی كشور تلویزیونی نظرسنجی و آمار


 

 بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره - آفتاب www.aftabir.com/companies/category/1712/آبمیوه-و-كنستانتره هر روز هزاران مورد شرکت آبمیوه و كنستانتره در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود برای مشاهده به روزترین اطلاعات شرکت‌ها آبمیوه و كنستانتره اینجا کلیک کنید یا جهت ... کنسانتره آبمیوه - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی www.foodkeys.com/view/producers/Default.aspx?tag=کنسانتره-آبمیوه کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: 6346. تعداد بازدید از صفحه اختصاصی: 4647. سارونه. محصولات تولیدی: آبمیوه و نوشیدنی میوه ای ، نکتار میوه ، کنسانتره آبمیوه ... آبمیوه - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی www.foodkeys.com/view/producers/default.aspx?tag=آبمیوه کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: 4173 ... آبمیوه و نوشیدنی های میوه ای یا گیاهی بدون گاز ... آبمیوه و نوشیدنی میوه ای ، نکتار میوه ، کنسانتره آبمیوه و پوره میوه. آبمیوه تتراپک - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی www.foodkeys.com/view/producers/Default.aspx?tag=آبمیوه-تتراپک کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: 5352. تعداد بازدید از صفحه اختصاصی: 2006. افشره ساز فردوس. محصولات تولیدی: کنسانتره آبمیوه ، آبمیوه تتراپک. نام تجاری ... نوش ایران - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی www.foodkeys.com › بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی- رتبه این شرکت در سایت مرجع 4 x 6. نوش ایران. محصولات تولیدی: کنسانتره ، آبمیوه دوی پک و تتراپک. نام تجاری محصولات (برند):. آناناب. انواع کنسانتره - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی www.foodkeys.com/view/producers/default.aspx?tag=انواع+کنسانتره 1387/12/20. کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: 4687. تعداد بازدید از صفحه اختصاصی: 6843. نوش ایران. محصولات تولیدی: کنسانتره ، آبمیوه دوی پک و تتراپک. آذرکام - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی www.foodkeys.com › بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی ۸ آبان ۱۳۸۸ - انواع کنسانتره آبمیوه ، شربت ، نوشابه گازدار و آبمیوه دوی پک ، ماءالشعیر ، دوغ ( پت ) ... کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: 3201. تعداد بازدید از ... صنعت ایندکس - بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره www.sanatindex.com/content_view.aspx?id=118397&c=1 بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره - آفتاب www.aftabir.com/companies/category/1712/آبمیوه-و-كنستانتره هر روز هزاران مورد شرکت آبمیوه و كنستانتره در ... صنعت ایندکس - بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره ... www.sanatindex.com/content_view.aspx?id=118399&c=1 کنسانتره آبمیوه و سبزی ، پوره میوه و سبزی رتبه این شرکت در سایت مرجع: 4 4 x 5 مشاهده صفحه اختصاصی این شرکت » تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت: /12/20 کد ... آبمیوه - شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زرین ندا zarinneda.com/آبمیوه/ آدرس : تهران خیابان سپهبد قرنی جنب بانک مسکن پلاک۴۳ طبقه چهارم ... فعالیت : انواع کنسانتره آروما پوره آبمیوه رب گوجه فرنگی عرقیات گیاهی ... بانک اطلاعات کارخانه و شرکت های قم - istgah.com - آبمیوه - ... www.istgah.com/firekeys/key_36526/page_1/1166173.html ۱۵ آذر - 1 -بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان قم ... در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی از بهترین عرضه کنندگان کنسانتره و ... بانک اطلاعات آشامیدنی: آشامیدنی, نوشایه , آب میوه , دلستر , ... www.iashamidani.ir/ ... درباره گروه سایتهای اینترنتی آی · تبلیغات. فهرست مشاغل ، کسب و کارها ، شرکتها و موسسات ... اتحادیه صنف بستنی آبمیوه و کافی شاپ تهران · مشاهده آگهی ... [DOC]معرفی تشکلهای داخلی و خارجی کنسانتره و آب میوه و صنایع ... www.agri-mobarakeh.ir/portals/19/san-%20tashkolhay%20miveh.doc IFU در سال 1949 توسط سازمانهای عمده تولیدکننده آب میوه کشورهای اروپایی تشکیل شد . ... 3- تشویق جهت ارتباط بین اعضاء و توسعه تبادل اطلاعات بخصوص در مورد : .... تسهیل استفاده از امكانات اعتباری وزارت صنایع و شبكه بانكی كشور در زمینه ... معرفی متخصصین و شركتهای فعال آبمیوه و كنسانتره، كمك به جذب مساعدت های مالی جهت ... نوش مازندران - بانک اطلاعات صنعت و تولیدات ایران kiantrading.com/companies/view/188/نوش-مازندران شركت نوش مازندران بعنوان تولید كننده كنسانتره مركبات و آبمیوه و تامین کننده انواع کنسانتره و پوره میوه جات درسال 1363 تاسیس و در سال 1372 به بهره برداری رسید. آبمیوه و کنسانتره - پرسیب - لیست شرکت ها www.porsib.ir/company-list/آبمیوه%20و%20کنسانتره?category=1175 پرسیب، بزرگترین و جامع ترین بانک اطلاعات صنایع و مشاغل. ... شركت تعاونی خزر نوش رودسر ... میوه و صیفی و سبزیجات مواد اولیه و افزودنی ها آبمیوه و کنسانتره ... Iran Industry.de بانک اطلاعات : شرکتها www.iranindustry.de/datenbanken/firmendb.php?l=fa&feldliste...ListStart=516 ایران, شهد ایران, کنسانتره میوه, نکتار میوه, پوره میوه, آبمیوه, انواع کنسانتره میوه ‌جات: سیب، انگور سفید، انگور قرمز ، آلبالو، انار، گیلاس، توت فرنگی، انواع پوره ... 517-528 www.iranindustry.de/datenbanken/firmendb.php?l=fa&feldliste...ListStart=516 ایران, شهد ایران, کنسانتره میوه, نکتار میوه, پوره میوه, آبمیوه, انواع کنسانتره میوه ‌جات: سیب، انگور سفید، انگور قرمز ، آلبالو، انار، گیلاس، توت فرنگی، انواع پوره ... گروه انجمن ها و اتحادیه های صنایع غذایی ایران - بانک اطلاعات ... www.arzeshmand.com › گروه های بانک اطلاعاتی ارزشمند ... غذایی ایران. خانه » گروه های بانک اطلاعاتی ارزشمند » گروه انجمن ها و اتحادیه های صنایع غذایی ایران ... صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران, ٢٢٠١١٧١۵. صنایع کارخانه های ... سامانه ایران صنعت - لیست کارخانجات تولید کننده آبمیوه و ... irane-sanati.mihanblog.com/post/479 کنسانتره میوه کشور شرکت پارس رابین بی نظیرترین مجموعه بانک اطلاعات واحدها و کارخانه های تولیدکننده کنسانتره میوه در ایران را تقدیم می نماید: این مجموعه حاوی ... SID.ir | مقدار مایکوتوکسین پاتولین در آب میوه های تولیدی ... fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=98372 توسط فتحی آچاچلویی بهرام عنوان مقاله: مقدار مایکوتوکسین پاتولین در آب میوه های تولیدی چند کارخانه آب میوه ... اگرچه، در برخی از کنسانتره های آب سیب مربوط به چند کارخانه آب میوه سازی شمال ... جستجوهای مربوط به بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره لیست شرکت های نوشیدنی شرکت های تولید کننده آب میوه شرکت مروارید غرب کرمانشاه شرکت تکنوش شرکت نوش ایران آناناب شرکت ژاله نوش شرکتهای تولید کننده نوشابه در ایران آفتاب تور مالزی ورود | عضویت | | : ۲۰ جستجو بانک اطلاعات شهر نیازمندی‌ها اخبار مقالات دانستنی‌ها بانک‌های اطلاعاتی سرگرمی تبلیغات سایر خدمات بانک اطلاعات شهر بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره روشنی گشت مانلی پرواز آبمیوه و كنستانتره ی شرکت میخوش یزد تولید انواع آبمیوه ـکنسانتره ـرب انار ـ رب گوجه ـ ترشی ـ خیار شور ـ آبلیمو ـ آبغوره نشانی : ایران، یزد، میبد، یزد ـبلوار جمهوری ـ بعد از سید جعفر ـ کوچه شاداب شرکت هیدرو پارس کیمیا گروه صنعتی هیدروپارس با بهره گیری از دانش فنی و تجربی کارشناسان خود به عنوان نماینده انحصاری فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت های Doseuro، Filtteck ، Novarotors ، Argal و Ragazzini اقدام به ارائه طیف وسیعی از محصولات فیلتراسیون و پمپهای انتقال و تزریق مواد شیمیایی نموده است.


 

 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮای روﻏﻦ زﻧﻲ ﻛﺸﻤﺶ. ﻣﺠﺎز. : شیمی_حریق.pdf www.ptec-ir.com/uploads/شیمی_حریق_634.pdf ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﻦ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ، ﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك و. ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، اﻧﺒﺎرداری و ﻧﮕﻪ داری آن ﻫﺎ ... ﺷﺪه ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و. IranPack.ir « بسته بندی فلزی iranpack.ir/iranpack-directory/metal-packaging/ بسته بندی فلزی ... قرص‌ها, مایعات, پودرها و انواع خمیرها با قابلیت جداسازی خودکار در ابعاد مختلف ... پارس قوطی, ساخت و چاپ ظروف فلزی مواد شیمیایی و غذایی ... تعاونی خزر دشت, تولیدکننده قوطی کنسرو ۲۰۰ و ۳۰۰ گرمی به صورت گرد و کششی. [PDF]آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک - حفاظت محیط ... https://ardebil.doe.ir/Portal/file/?525987/آئین-نامه-اجرائی-حمل-ونقل-جاده-ای-مواد... اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ وﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎك ... اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. : -1. -1 ..... اﻟﻒ. (. ﺑﻪ. دﻗﺖ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﯿﻤﻪ. ج(. ) ... ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎزدرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﻣﯿﺰان زﯾﺮ ﺗﺠﺎوز ... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻧﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ . -3 .... ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ ﺳﺮاﺳﺮی از ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺿﺪآب وﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . -7. واکسن بروسلا سویه ایریبا - موسسه تحقیقات واکسن و سرم ... www.rvsri.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8ae74e28-af52-4f33... واكسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه ، تزریقی ... بسته به میزان دز هر ویال و با رعایت شرایط آسپتیك، قرص لیوفیلیزه را در مقدار مناسبی از حلال كاملا ... [PDF]6305 _ ( ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ) آب آﯾﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣ vch.iums.ac.ir/uploads/6305.pdf ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن، ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ... وﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫـﺎ در ﮐـﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠـﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ آن رﺷﺘﻪ ﻃﺮح ودر ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ... ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب. –. آﺋﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺑﻬﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه. (. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ. از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ. ) رﺋﯿﺲ .... دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎﮔﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ... ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮔﻮرﺳﺘﺎن وﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺧﻄﻮط. مایع ظرفشویی - istgah.com www.istgah.com/search/?stext=مایع+ظرفشویی مناسب برای بسته بندی مایعات مانند سس کچاپ، سس مایونز، روغن زیتون، شکلات مایع ... شرکت خود را به طور مستقیم و بدون واسطه از تولید کنندگان و کشاورزان محترم تهیه نماید. .... تمامی محصولات به صورت عمده میباشد و در صورت تولید در تناژ بالا تخفیف ویژه داده خواهد شد. ... لیست محصولات کیهان مارکت ... صنعت مواد شیمیایی و صنعت. آموزش صادرات به عراق - آموزش صفر تا صد صادرات و واردات 0ta100.net/product/education-exports-iraq چهارمحال وبختیاری از بزرگترین تولید کنندگان ماهی سردآبی می باشد و حدود 30 تن ماهی قزل ... استاندارد ها در بسته بندی کالاهای صادراتی به عراق ... جهت صرفه جویی در زمان و پول مشترکین محترم لیست تجار عراقی نیز با اطلاعات تماس ضمیمه این بسته شده است .... من میخواهم محصولم رو به صورت قانونی به کشور عراق صادر کنم و مشتری من ... Krones Ibérica, S.a. - Barcelona 08029 (Barcelona), C/ ... https://ir.kompass.com/c/krones-iberica-s-a/es1044844/ لیست شرکت های آنلاین شرکت های خرید ... تولید کننده; توزیع کننده; ارائه دهنده خدمات ... ماشین آلات بسته بندی برای محصولات مایع یا نیمه جامد به سفارش مشتری ... [PDF]آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور ... rcitd.ajums.ac.ir/_vchhealth/documents/بهداشت%20حرفه%20ای/Regulations-tag.pdf جهانی برای طبقه بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی و به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات کلیه افرادی که با تولید عرضه. حمل و نقل و ... از گاز ، بخار ، مایع یا جامد دیده می شوند. ماده. -2 ... مقابل آنها می باشد که بر روی ظروف و یا بسته های حاوی مواد شیمیایی ... مشمول این آیین نامه را به طریق مقتضی به تولید کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکن. پرسشهای متداول - elsapa:فروشگاه آنلاین مواد شیمیایی و ... elsapaco.com/page/faq نوع بسته بندی اسید استیک چیست؟ اسید استیک در گالن های 35 کیلوگرمی و ... بسته بندی استون به چه صورت است؟ استون کمهو کره و استون ساسول در بشکه های 160 ... [PDF]کتابچه استریلیزاسیون moth.mums.ac.ir/images/moth/files/controlofounat/estriliz.pdf در صورت استفاده از وسایل حیاتی که به اندازه کافی استریل نشده باشند،خطر .... روش شیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی حساس به ارزیابی شرایط فیزیکی ... بسته بندی قرار داده شوند تا از نفوذ ماده استریل کننده به داخل بسته اطمینان حاصل کنیم ... درج کالس اندیکاتور شماره استاندارد های اخذ شده توسط تولید کننده ...... لیست قطعات. اطلاعات تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پتروشیمی | ... www.soryas.com/petroindustry.htm لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع شیمیایی و دارویی. اطلاعات تولیدکنندگان انواع ... اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی موادشیمیائی به صورت مایع اطلاعات ... پارافین | پارافین (شمع، جامد، خوراکی) | کیمیا تهران اسید www.tehranacid.com/پارافین شکل ظاهری : پارافین مایع ، مایعی سفید شفاف می باشد و پارافین جامد به صورت تخته ای می باشد. ... سانتی استوک می باشد پارافین های که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می ... رنگ پایدار باشد، یا پارافین واکس هایی که در حفاظت و بسته بندی مواد غذایی به ... تصفیه با مواد شیمیایی – جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روش ها در ... بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره - آفتاب www.aftabir.com/companies/category/1712/آبمیوه-و-كنستانتره گروه صنعتی هیدروپارس با بهره گیری از دانش فنی و تجربی کارشناسان خود به عنوان ... به عنوان یک شرکت پیمانکار و با هدف اجرای پروژه های صنعتی به صورت EPC در عرصه ... تولید تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب و مواد شیمیائی و کیت‌های سنجش آب و ... تولید و بسته بندی انواع ترشی ، شوری ، کنسانتره ، انواع محصولات انار شامل ... تبلیغ مواد شیمیایی - باما محصولات خود را جهانی کنید‏ تبلیغservices.2exim.com/‏ اولین مرکز تخصصی بازاریابی صادراتی 02149235000-09197296201 · برای اولین بار در ایران · معرفی محصول شما به دنیا صادرات به روسیهصادرات محصولات ایرانیچرا 2EXIM جستجوهای مربوط به لیست تولیدکنندگان بسته بندی موادشیمیائی به صورت مایع کارخانه های تولید اسید سولفوریک در ایران لیست شرکت های بسته بندی مواد غذایی شرکت بسته بندی تهران شرکت های چاپ و بسته بندی در تهران شرکت چاپ و بسته بندی اصفهان لیست شرکتهای چاپ و بسته بندی اسامی شرکت های بسته بندی شرکتهای بسته بندی مواد غذایی صفحه قبلی info@tehranacid.com به کیمیا تهران اسید خوش آمدید ! صفحه اصلی محصولات محصولات در یک نگاه دانستنی ها اخبار درباره ما تماس با ما صفحه اصلی محصولات محصولات در یک نگاه دانستنی ها اخبار درباره ما تماس با ما جستجو ... شرکت کیمیا تهران اسید صفحه اصلی محصولات روغن های شیمیایی پارافین parafin1.jpg گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید 1 گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید پارافین فرمول شیمیایی CnH۲n+۲ شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی 8002-74-2 شماره استاندارد بین المللی PAH750 جرم حجمی mg/m3 وابستگی غلظت Y HR 2 برای ثبت سفارش کلیک نمایید دانلود آنالیز : دانلود دستورالعمل : دانلود کاتالوگ : حالت در دمای 25 °C varies توضیحات مشخصات محصول پارافین : • نام شیمیایی : پارافین. • اسامی مترادف با پارافین : paraffin. • گرید محصول : 1. پارافین خوراکی 2. پارافین صنعتی 3. پارافین بهداشتی. • انواع پارافین : 1. پارافین مایع 2. پارافین جامد. • فرمول شیمیایی : CnH2n+2. • شکل ظاهری : پارافین مایع ، مایعی سفید شفاف می باشد و پارافین جامد به صورت تخته ای می باشد. پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده که در آن ، تمامی اتم های کربن موجود در مولکول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل اند و پارافین ها یا هیدروکربن های پارافینی را آلکان می گویند. به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربن های پارافینی ، اتصال اتم های کربن بوسیله پیوندهای ساده است ، سایر پیوندها نیز با اتم های هیدروژن ، سیر شده اند. موارد مصرف و کاربرد : پارافین مخلوطی از هیدروکربن های اشباع شده با تعداد اتم کربن بالا می باشد که به صورت مایع و کلوئیدی یا جامد و متبلور یافت می شود. پارافینی که در نفت خام موجود است به صورت مایع و در اثر تقطیر در درجه حرارت بالا به فرم جامد در می آید. پارافین به دلیل داشتن خاصیت خنثی در صنعت کاربرد فراوان دارد و به عنوان یکی از موارد اولیه پر مصرف در صنایع داروسازی و آرایشی و صنایع لاستیک سازی و کبریت سازی و تهیه پارچه و کاغذ ضد آب کاربرد دارد. پارافین به دو صورت جامد و مایع می باشد. پارافین کلوئیدی از هیدروکربن های انشعابی و پارافین جامد از هیدروکربن های خطی یا زنجیری تشکیل شده است و بنابراین ایزومر یکدیگرند. پارافین جامد در 54 الی 60 درجه سانتیگراد ذوب می گردد. وزن مخصوص آن 901% الی 898% است. توده ای سفید رنگ است ویسکوزیته آن در 100 درجه سانتیگراد برابر 75/5 سانتی استوک می باشد پارافین های که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می شود در 6-7 نوع می باشند که اختلاف آنها عمدتا روی نقطه ذوب می باشد. پارافین خمیری یا نرم دارای نقطه ذوب 48-42 درجه بوده و از آن برای ساختن شمع مومی و استارئین – آغشته کردن خلال های کبریت چوبی بی خطر – تهیه داروهای بهداشتی و آرایشی – تهیه شیشه های سخت – تهیه پارچه ها و کاغذهای صنعتی ضد آب و رطوبت – تهیه انواع واکس و جلادهنده ها – مرکب های جامد و صنایع لاستیک سازی استفاده می شود. جهت استفاده از پارافین در صنایع بهداشتی و آرایشی بایستی پارافین مورد پالایش قرار گرفته و درصد روغن آن کاهش داده شود. از جمله کاربردهای پارافین مایع پارفینه نمودن بشقاب های مقوایی – لیوان کاغذی و مقواهای بسته بندی و نیز پوشش دادن برخی میوه ها برای عدم تعرق و حفظ طراوت آن است. پارافین ماده ای بدون بو و اثر است. پارافین کالایی واسطه ای برای تولیدات مختلف صنعتی ، دارویی ، بهداشتی و ... می باشد. مقدار خلوص پارافین ها یکی از عمده ترین مشخصه های آنهاست که در صنایع مختلف مورد توجه است مثلا پارافین واکس هایی که در ساخت شمع کاربرد دارند باید سفید و در برابر تغییر رنگ پایدار باشد، یا پارافین واکس هایی که در حفاظت و بسته بندی مواد غذایی به کار می رود باید بی بو و عاری از ترکیباتی باشد که برای انسان مضر است. از ترکیبات مضر برای انسان می توان مواد آروماتیک پلی سیکلیک را نام برد. پارافین ایی که برای مقاصد دارویی بکار می روند نیز خصوصیات و ویژگی های خاصی را دارا می باشند. روغن زدایی علاوه بر بهبود بخشیدن خواص مکانیکی پارافین واکس ها یک روش تصفیه نیز می باشد. پارافین واکس تصفیه شده علاوه بر سفیدی رنگ باید دارای پایداری رنگ در مقابل اکسیژن اتمسفر نیز باشد و مقدار آروماتیک ها نیز ناچیز باشد و یا اصلا وجود نداشته باشد. در عمل تصفیه باید ترکیبات اشباع نشده منو و بی و پلی سیکلیک آروماتیک ها و مشتقات هیدروکربنی دارای اتم های سولفور و نیتروژن و اکسیژن و ترکیبات هتروسیکلیک زدوده گردند در حالیکه نرمال آلکانها ، آلکان های شاخه دار و نفتن ها تا حد امکان دست نخورده باقی بمانند. روش های زیادی تاکنون برای تصفیه پارافین واکس ها استفاده کرده اند در حال حاضر روش های مدرنی که به منظور تصفیه پارافین متداول گردیده و در مقیاس جهانی بکار می رود به سه گروه تقسیم می شوند. تصفیه با مواد شیمیایی – جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روش ها در بررسی های فنی مورد توجه قرار خواهند گرفت. در کل موارد کاربرد پارافین به صورت زیر می باشد : 1. شمع سازی. 2. روکش برای کاغذهای مومی و پوشش ها. 3. موم پارافینی با درجه غذایی : • پوشش های براقی که در آبنبات سازی استفاده می شود ، اما با وجود خوراکی بودن غیر قابل هضم است هم قابل دفع است و هم عمل دفع را تسهیل می کند. • پوشش برای انواع مختلفی از پنیرهای سفت مانند پنیر ایدام. • درزگیز بسیاری از قوطی ها و بطری ها. • مکملی برای آدامس. 4. پوشش های مواد قالب گیری بسته. 5. عامل ضد قالب ، دافع رطوبت و گرد و غبار. 6. عاملی جهت آماده سازی نمونه برای بافت شناسی. 7. روان کننده گلوله – به همراه مواد دیگری مانند روغن زیتون و موم. 8. ساخت مداد ابرو و مداد رنگی. 9. سوخت جامد برای موتورهای راکت چند گانه سوز. 10. ترکیباتی از موم موجی که برای گرفتن ناهمواری های سطح به کار می رود. 11. ترکیباتی از موم سرشی که برای تخته های اسکی بکار می رود. 12. کاهنده اصطکاک که برای هند ریلها و فضاهای سیمانی بکار می رود و نیز معمولا در چاپ صفحه نیز استفاده می شود. 13. جوهر به عنوان پایه ای برای رنگ های سولید و بلوک های رنگی مختلف در موم استفاده در پرینترهای حرارتی بکار می رود. 14. موم میکرو : افزودنی غذایی و عامل جداره ای با شماره E905 , E. 15. مورد استفاده در پزشکی قانونی : برای آزمون نیترات با استفاده از موم پارافین به تشخیص نیترات ها و نیتریت های موجود در دستان مظنون به تیر اندازی کمک می کند. 16. عامل آنتیوزونانت : مخلوط پارافین و واکس های میکرو که در ترکیبات لاستیک استفاده می شوند که این عامل مانع از ترک خوردگی لاستیک می شود. واکس آنتیوزونانت را می توان از موم مصنوعی ، واکس FT و واکس فیشر تروپسچ تولید کرد. 17. ترموستات مکانیکی و محرک به عنوان دستگاهی برای فعال سازی. 18. پوتینگ پیکاپ های گیتار که میکروپونیک ناشی از حرکات ظریف را کاهش می دهد. 19. حمام موم برای مقاصد زیبایی و درمانی. 20. عامل ضخیم کننده بسیاری از پینت بال ها که با کرایولا استفاده می شود. 21. مرطوب کننده ای مور در لوازم آرایشی بهداشتی از قبیل وازلین. 22. جلوگیری از اکسیداسیون سطوح فولادی و آهنی جلا داده شده. تولید پارافین : تولید پارافین های نرمال در پالایشگاه : پارافینهای نرمال به روش جذب فاز بخار برش های نفتی بر روی غربال های مولکولی با میانگین تخلخل 5 آنگستروم بدست می آیند. جذب در فاز بخار در فشارهای پنج تا ده psig و در دمای 300 تا 350 درجه سانتی گراد یا 575 تا 650 درجه فارینهایت انجام می شود. از آمونیاک برای وا جذب پارافین های نرمال استفاده می شود. عملیات نیمه مداوم با استفاده از دو بستر غربال مولکولی پنج آنگستروم این امکان را می دهد که یک بستر برای جذب بکار گرفته شود و بستر دیگر در حال واجذب باشد.


 

 کاربردهای ورق رنگی 52 رنگ های مصرفی در تولید محصولات فولادی پیش رنگ 52 الف ) رنگ های پلی استر 53 ب ) رنگ های پلی ونیلیدین فلوراید 53 ج ) رنگ های پلی بورتان 54 د ) رنگ های پلاستی سول 54 مقایسه هزینه ها در ورق های پیش رنگ 54 برخی از این پارامترها عبارتند از : 54 ارزیابی خصوصیات ورق های پیش رنگ شده 55 مقایسه بین استفاده از ورقهای رنگی و رنگ کاری پس از شکل دهی 55 3-2-1عدم نیاز به سرمایه گذاری 55 3-2-2 سرعت تولید 56 3-2-3 ضخامت رنگ 57 3-2-4 تعویض رنگ 58 مشخصات و موارد استفاده ورق های پیش رنگ 58 انتخاب ورق پیش رنگ 58 سیستم های رنگ آمیزی و پیش رنگ 59 انواع سیستم های رنگ آمیزی و پیش رنگ همراه با خصوصیات ویژه آنها عبارت است از : 59 2- سیستم رنگ آمیزی و پخت دو مرحله ای 59 3- سیستم رنگ آمیزی و پخت سه مرحله ای 59 4- رنگ آمیزی و پخت چهار مرحله ای 60 5- رنگ آمیزی بریا نوارهای چایی 60 جدول(2-2-3) انواع ورق های فولادی برای پیش رنگ 60 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی 61 از نظر فنی کلاف پوشانی دارای برتری هایی نسبت به روش ها یسنتی است که برخی از آنها عبارتند از : 61 تفاوت های ورق گالوانیزه با ورق نورد سرد آنیل شده در رنگ پذیری 62 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی 63 روش غلتکی به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد : 63 آماده سازی سطح 64 برای استفاده از پوشش های آلی سهعامل بسیار مهم باید مد نظر قرار گیرد : 64 مکانیزم اصلی در فرآیند چربی زدایی 65 روش های صنعتی عملیات سطحی عبارتند از : 66 روشهای صنعتی اعمال پوشش شیمیایی عبارتند از: 66 آماده سازی رنگ 66 اعمال رنگ 67 ماشین پوشش دهی 67 انواع ماشین رنگ زنی 67 هدهای پوشش دهی 68 جنس غلتک ها 68 اصول پوشش دهی یا رنگ کاری 68 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی 69 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی شامل موارد زیر هستند : 69 کوره پحت و فرآوری رنگ 70 سیستم زباله سوز 70 جنبه های ایمنی ، بهداشتی و محیط زیست 71 عوامل زیان آور محیط کار در واحد گالوانیزه و رنگی 71 عوامل زیان آور محیط کار را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود : 71 عوامل زیان آور شیمیایی در خط گالوانیزه 71 عوامل زیان آور فیزیکی در خط گالوانیزه 71 عوامل زیان آور شیمیایی 72 عوامل زیان آور فیزیکی در خط ورق رنگی 72 اقدامات ایمنی لازم 73 اقداماتی که برای حذف منابع آلودگی و تهویه لازم اتس عبارتند از : 73 5-3- شرکتهای دارنده دانش فنی و سازندگان ماشین آلات 73 جدول شماره ( 3-2-3 ) 74 دارندگان دانش فنی جهت راه اندازی و تولید ورقهای پیش رنگ 74 جدول شماره (4-2-3 ) 74 سازندگان ماشین آلات خط تولید ورقهای پیش رنگ 74 جدول شماره (5-2-3) 75 سازندگان غلطکهای جایگزینی 75 3-3- ماشین آلات مورد نیاز طرح 75 پیشنهادتهیه ماشین آلات این واحد توسط شرکت کره ای بنام 75 1) ابعاد مواد خام و محصولات به ورت نوار 76 2 ) ابعاد مواد خام بصورت کلاف 76 3) سرعت خط تولید 76 جدول شماره (1-3-3 ) 76 فهرست ماشین آلات خط تولید 76 1 ) وسائل مکانیکی شامل : 76 2. وسائل الکتریکی 77 3 . سیستم کنترل شامل : 77 4) تاسیسات عمومی شامل 77 5 ) قطعات یدکی 78 جدول شماره ( 2-3-3) 78 فهرست جزئیات هر بخش از ماشین آلات 78 4-3- کنترل کیفیت 86 جدول شماره (1-4-3 ) 87 آزمونهای انجام شده بر روی محصول نهائی و استاندارد های مربوطه 87 5-3- زمین مورد نیاز 88 6-3- ساختمانهای مورد نیاز 88 1-6-3– سالن تولید 88 2-6-3- انبار مواد اولیه 88 3-6-3- انبار محصول 88 4-6-3- قسمت تصفیه آب 89 5-6-3- انبار مواد شیمیایی 89 6-6-3- انبار مواد رنگهای رزینی 89 7-6-3-انبار فیلمهای حفاظتی پوشش محصول 89 8-6-3- اطاق کمپر سور 89 9-6-3- سایر 90 10-6-3- پست توزیع برق 90 11-6-3- تعمیرگاه 90 12-6-3 – انبار قطعات یدکی 90 13-6-3 – آزمایشگاه 90 14-6-3- ساختمان عمومی 90 15-6-3 – ساختمان اداری 91 16-6-3 – ساختمان نگهبانی و کارت زنی 91 7-3- تاسیسات و تجهیزات 91 1-7-3- تاسیسات برق رسانی 91 2-7-3- تاسیسات آبرسانی 91 3 -7-3- تاسیسات برج خنک کن 91 4-7-3- تاسیسات سختی گیر 91 5-7-3- تاسیسات تصفیه فاضلاب 92 6-7-3- تاسیسات سوخت رسانی 92 7-7-3- تاسیسات تهیه هوای فشرده 92 8-7-3- برق اضطرای 92 9-7-3- دیگ بخار 92 10-7-3 – وسائل نقیله مورد نیاز 92 11-7-3 – لوازم و تجهیزات اداری 93 12-7-3 – تجهیزات رستوران و رفاهی 93 جدول شماره (1-10-7-3 ) 93 فهرست وسائل حمل و نقل مورد نیاز 93 8-3- برنامه زمان بندی اجرای طرح 93 9-3 – بر اورد سوخت و انرژی ( Utility ) 94 میزان نیاز سوخت و سایر احتیاجات خط تولید بشرح زیر برآورد شده است : 94 10-3- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 94 جدول شماره (1-10-3 ) 95 نیروی انسانی مورد نیاز در کارخانه 95 جدول شماره (2-10-3 ) 96 نیروی انسانی مورد نیاز در دفتر مرکزی 96 فصل چهارم 97 مطالعه اقتصادی طرح 97 1-4- سرمایه ثابت طرح 98 1-1-4 – ارزش زمین 98 2-1-4 – هزینه ساختمان 98 1-2-1-4- سالن تولید 98 2-2-1-4- انبار مواد اولیه و محصول نهائی 99 3-2-1-4- قسمت تصفیه آب 99 4-2-1-4- انبار مواد شیمیائی 99 5-2-1-4- انبار مواد زرینی جهت رنگ کردن ورق 99 6-2-1-4- انبارفیلمهای حفاظتی پوشش محصول 100 7-2-1-4- سالن تاسیسات 100 8-2-1-4- اطاق کمپرسور 100 9-2-1-4- سالن دیگ بخار ، برق اضطراری 100 10-2-1-4- پست توزیع برق 100 11-2-1-4- انبار قطعات یدکی 101 12-2-1-4- تعمیرگاه 101 13-2-1-4- آزمایشگاه 101 14-2-1-4- ساختمانهای عمومی 101 15-2-1-4- ساختمانهای اداری 101 16-2-1-4- نگهبانی و کارت زنی 102 3-1-4- هزینه ماشین آلات طرح 102 4-1-4- هزینه تاسیسات 102 تاسیسات برق رسانی 103 تاسیسات آب رسانی 103 برق اضطراری 103 5-1-4- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی 103 6-1-4- لوازم و تجهیزات اداری و رفاهی 104 7-1-4- وسائل نقلیه 104 8-1-4- هزینه های قبل از بهره برداری 104 9-1-4 – هزینه های پیش بینی نشده 104 جدول ( 1-1-4 ) 105 طرح ورق های گالوانیزه پیش رنگ شده 105 فهرست ساختمانهای مورد نیاز ، میزان زیربنا و مشخصات آنها 105 فهرست کارکنان کارخانه و میزان دستمزد آنها 106 فهرست کارکنان دفتری مرکزی و هزینه حقوق آنها 107 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید ورق های فلزی رنگی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . لینک دانلود اینجاست: کلیک کن! محتوای مرتبط پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی در 111 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان شماره صفحه خلاصه… پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق…


 

 ه تهیه و عرضه انواع ورق های گالوانیزه از ضخامت 0.18 تا 6 میل داخلی شامل: ورق گالوانیزه کاشان فهیمی،پوشش سوله,ورق شیروانی,ورق گالوانیزه,سقف ویلا,ورق پرچین, اجرای انواع سقفهای شیبدارقیمت ورق رنگی طرح سفال ورق شیروانی پرچین ویلا سازه،دستگاه کرکره زن شیروانی سینوسی ورق موج دار آمارد ماشین شرکت صنعتی آمارد ماشین این ماشین آلات تولید کننده ی سازه هایی از جنس ورق گالوانیزه رنگی است که دارای سرعت بالاو مقاومت بسیار زیاد در فضلی آمارد ماشینمجری تهیه و نصب پانل ساندویچی-سقف-دیوار/دستمزد نصب ورق رنگی فرم دار ورق های طرح دار رنگی ذوذنقه الوزینگ گالوانیزه الومینیوم طنین پوشش پانل، تهران، توری مرغی گالوانیزه و پلاستیکی توضیحات : تولید و توزیع انواع توری مرغی اعم از توری مرغی پلاستیکی عرض 1.20 * 30متر طول (36 مترمربع) چشمه 1.5 در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ... a شیروانی شیروانی،ورق پرچین،طرح سفال،ساندویچ پانل *نصب ورق قرنیز(فلاشینگ)،آبرو،ورق نما پوشش ایرانیت فایبرگلاس -کرکره فایبرگلاس ورق ترانسلوسنت ورق شادولاین فایبرگلاس اجرای سقف شیروانی,ویلا,آلاچیق,سردرب اجرای کلیه سقفهای شیروانی با انواع ورق های گالوانیزه و رنگی طرح سفال پرچین و ... وهاب حیدرنژاد، تهران،  فروش ساندویچ پانل,فروش انواع کانکس,فروش وساخت سردخانه انواع ورق الوزینگ ، گالوانیزه ، آلومینیوم دیواری و سقفی پوشش سقف شیروانی ساندویچ پانل،  روز پیش فروش دستگاه چنکو ورق شیروانی شرکت صنعتی ابزار پارسیان سازنده مدرنترین دستگاه چنکو ورق شیروانی محصولات این شرکت شامل دستگاههای تولید کرکره چنکو سینوسی/ کرکره چنکو ذوزنقه/ طرح سفال بهزاد قریشی، مازندران،روز پیش تولید و فروش مستقیم انواع پروفیل و ورق ماشین مارکت - بررسی ، بازاریابی و فروش ماشین آلات صنعتی ** تولید و فروش ویژه ورق عرشه فولادی بیژن مارکویی، کرج، دستگاه طرح سفال ایتالیا /سویدی/موج دریا/شیروانی زن ورق تولید رول فرمینگ سینوسی کرکره ورق موج دار رول فرمینگ ارزان شیروانی زن مهدی شالیکار، مازندران، آگهی‌های ویژه: آهن آلات لوله آلیاژی- لوله مانیسمان آلیاژی- لوله A335 - لوله A333 10 /t.me/joinchat/aaaaaeaxw6ok9sl لوله داربست-بست -اتصال-آهنگیر-تخته روسی 5 ابراهیمی تلفن : 021-www.alfametal.ir تخصص ما فقط تولید توری حصاری ورابیتس است 4 رستمیلوازم داربستى ، لوازم داربست park bast 4 هومن زمانى تلفن : parkbast.com خرید و فروش لوله داربست(فروشگاه ایرانیان-کریمی) 4 فروشگاه ایرانیان(کریمی) تلفن : بورس ورق های ضد سایش و آلیاژی 4 فربد تلفن : تخصص ما تولید توری مش وحصاری وسیم ١.٥است 3 رستمی تلفن : www.5040.ir تولید و فروش توری حصاری و فنس0تولید و فروش رابیتس گالوانیزه استاندارد 3 آهن تخفیف ahantakhfif.com لوله آتشخوار و تیوب مبدل ST35.8,ST45.8,A179,A192, A335,A213 2 مهندس امین تلفن : 021-www.fga-co.com لوله و اتصالات از 1/8 اینچ الی 120 اینچ نفت گاز پتروشیمی 2 مهندس امین تلفن : 021-www.fga-co.com لوله بدون درز مانسمان،اتصالات،شیرآلات،ورق وسوپرآلیاژ 2 مهندس فلنج استنلس استیل 304,316,321 2 مهندس امین تلفن : تولیدکننده رابیتس گالوانیزه 13 ستون 2 رستمی تلفن : ahankhabar.blogfa.com لوله استیل و انواع تیوب بدون درز 304L,316L,321,310,310S 2 مهندس امین تلفن : 021-www.fga-co.com فولاد آلیاژی و لوله سیلندرى و میل کروم CK45,MO40,ST52 2 مهندس امین تلفن : ساخت سازه و تجهیزات فلزی- سوله و اسکلت فلزی در اصفهان 2 شرکت تام تجهیز اسپادانا تلفن : www.tamtajhiz.com پایه فنس توری حصاری 2 رستمی تلفن : فولاد طاها 2 یوسف دلاکان تلفن : tahametal.blogfa.com توری حصاری 2 کریم زاده تلفن : فروش لوله آب ، فروش لوله فولادی ، لوله گاز 1 شکوری www.loleh.ir فروش ورق ST37 1 رمضانی تلفن : تیرآهن هاش /تیرآهن بال پهن /تیراهن صنعتی 1 رمضانی تلفن : تجهیزات قالب بندی بتن _ قالب فلزی بتن 1 محمد رستمی تلفن :  www.sanatgaran-mehr.com/ کانال فلکسیبل 1 شرکت سامان تهویه ایرانیان تلفن : www.stihvac.com/index.php?rout خرید و فروش قالب فلزی بتن-جک سقفی-لوله داربست،اسکافلد م 1 امین حسن زاده تبریزی تلفن : آهن آلات حسن زاده (فروش میلگرد و تیر آهن) 1 امین حسن زاده تبریزی تلفن : آهنگری و قیمت انواع پله گردان،پله پیچ و مارپیچ 1 mohammadzadeh تلفن : www.bitastep.pcn.ir میلگرد استیل ، ورق استیل ، لوله استیل 1 فولاد های آلیاژی نوروزی تلفن : -تولید و فروش 1 اهن تخفیف تلفن :  ahantakhfif.com ورق شیروانی جستجو در گروه: همه گروه‌ها آهن آلات خدمات ساختمانی مصالح ساختمانی ماشین سازی ماشین آلات خدمات صنعتی سایر خدمات ابزار و یراق نصب و تعمیر کارگاه و کارخانه عبارات کلیدی ورق شیروانی شیروانی ورق گالوانیزه طرح سفال ورق سقف شیبدار ورق روغنی سوله پروفیل ورق سیاه ورق رنگی پشم شیشه آردواز ورق طرح سفال پوشش سقف ذوزنقه ساندویچ پانل سقف شیروانی ورق آجدار آهن آلات اهن الات آهن آلات ورق استیل نبشی میلگرد ناودانی تیرآهن ورق ورق روغنی ورق گالوانیزه لوله استیل ورق رنگی ورق آهن فروش لوله فروش آهن لوله لوله فولادی لوله بدون درز ورق آلیاژی خدمات ساختمانی ساختمان نمای ساختمان نما ایزوگام طراحی ساختمان نقاشی ساختمان سقف کاذب رنگ ساختمان نرده کاذب سازه بازسازی اسکلت داربست نمای کامپوزیت نظام مهندسی معماری upvc خدمات ساختمانی مصالح ساختمانی موزاییک موزائیک مصالح ساختمانی کاربران تازه واردید؟ ثبت نام کنید آگهی ویژه توان رقابتی خود را افزایش دهید. نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید. ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان. توان را بر اساس کار خود تعیین کنید. هر توان ۳۰ هزار تومان. راهنمای ویژه راهنمای پرداخت قوانین درج آگهی راهنمای تبلیغات مهارت خود کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی فهرست مطالب عنوان شماره صفحه خلاصه طرح : 8 فصل اول 9 کلیات 9 پیشگفتار 10 (1انگیزه اجرای طرح 10 در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر به دلائل مختلفی که اهم آن به شرح زیر می باشد: 10 1- 1- تعریف محصول 11 2 1- مزایای استفاده از ورق پیش رنگ شده 12 1 -2 – 1 – امتیازات تولید 12 در تولید ، استفاده از ورق های از پیش رنگ شده دارای مزیتهای زیر می باشد : 12 2 -2- 1- مزایای اقتصادی 12 2-3- 1- مزایای فنی 13 مزایای فنی مصرف ورق های پیش رنگ شده به شرح زیر می باشد : 13 4- 2- 1- مزایای زیست محیطی 13 محیط کار به دلائل زیر دارای شرایط بهداشتی و سلامتی بهتری خواهد بود 13 3 -1 – کار برد محصول 14 در حال حاضر ورق های پیش رنگ شده در صنایع مختلف به شرح زیر کاربرد پیدا کرده اند : 14 4 -1- استاندارها و ویزگیهای محصول 15 استاندارهائی که در این صنعت می بایستی مد نظر قرار گیرند ، به شرح زیرمی باشند : 15 1- 4- 1- استاندارد مواد اولیه مصرفی 15 1- ورق فولاد با نورد سرد Cold – Rolled Stteel Sheet 15 2- ورق گالوانیزه Galvanized steel sheet 16 3- ورق گالوانیزه شده به طریق الکترولیتی Electrolytic Galvanized Steel Sheet 16 4- ورقهای گالوالوم Steel Sheet Galvalume 16 5 – ورق آلومینیوم 17 2 -4 -1 – ویژگیها و کاربرد محصول براساس مواد پوشش داده شد آنها : 17 1- ورق با پوشش پلی استر ( R M P ) 17 ویژگیها : 17 کار برد اصلی : 17 ضخامت فیلم : 17 2 – سیلیکون پلی استر 18 ویژگیها : 18 کاربرد اصلی : 18 ضخامت فیلم : 18 3- ورق با پوشش پلی وینلید ین فلوراید 18 ویژگیها : 18 کاربرد اصلی : 19 ضخامت فیلم : 19 یک طرف پوشش داده شده : 19 دو طرف پوشش داده شده : 19 ورق با پوشش رزین های پلیمر 19 ویزگیها : 19 کار برد اصلی : 20 ضخامت فیلم : 20 3 -4 -1 – استاندارد های ویژگیهای محصول وروش آزمون 21 1- استاندارد شماره E – 10169 – 1 – 1996 21 2- استاندارد Pr En 10169 – 2- 1995 21 3- استاندارد EN 1396 – 1996 21 1- استاندارد : – T 1 ( 1995 ) ECCA 22 موارد زیر در روش این استاندارد دیده شده است : 22 2- استاندارد – T 2 ( 1995 ) ECCA 22 3- استاندارد – T3 ( 1995 ) ECCA 22 4- استاندارد -T 4 ( 1995 ) ECCA 23 5 – استاندارد – T5 ( 1995 ) ECCA 23 6- استاندارد – T6 ( 1995 ) ECCA 23 7- استاندارد – T7 ( 1996 ) ECCA 23 8- استاندارد – T8 ( 1997 ) ECCA 24 9- استاندارد – T9 ( 1996 ) ECCA 24 10 – استاندارد – T10 ( 1996 ) ECCA 24 11- استاندارد – T 14 ( 1996 ) ECCA 24 12 – استاندارد – T15 ECCA 24 13 – استاندارد – T17 ( 1995 ) ECCA 25 14 – استاندارد – T18 ( 1995 ) ECCA 25 15 – استاندارد – T19 ( 1996 ) ECCA 25 16 – استاندارد – T21 ( 1997 ) ECCA 25 17 – استاندارد – T22 ( 1995 ) ECCA 26 18 – استاندارد – T23 ( 1995 ) ECCA 26 5- 1- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 26 فصل دوم 27 مطالعه بازار 27 بازار خارجی 28 از جمله واحدهای معتبر تولید کننده ورق پیش رنگ شده واحدهائی به شرح زیر را می توان برشمرد . 30 جدول شماره ( 1- 1- 2 ) 32 2-2- بازار مصرف داخلی 32 1- 2- 2- میزان تقاضا 32 صنایعی که ورق پیش رنگ شده در تولید محصولات آنها کاربرد دارد به شرح زیر می باشند : 33 الف – صنایع لوازم خانگی 33 یخچال خانگی 33 فریزر خانگی 33 یخچال و فریزر خانگی 34 اجاق گاز 34 ماشین لباسشوئی 34 آب گرمکن گازی 35 کولر گازی 35 کولر آبی 35 جارو برقی خانگی 36 10-آب میوه گیری 36 11- چرخ گوشت 36 12- پنکه رومیزی 36 جدول شماره ( 1 – 2 – 2- 2 ) 37 تعداد و ظرفیت تولید انواع محصولات لوازم خانگی 37 جدول شماره ( 2 -2-2-2 ) 38 ظرفیت اهم واحدهای کوچک صنایع لوازم خانگی و بر آورد میزان ورق مصرفی آنها 38 ب – صنایع تولید کنندگان کابینت فلزی 38 ج – صنایع درب و پنجره فلزی 38 د – صنایع سازنده کانتینر 39 ح – سایر مصارف ورقهای پیش رنگ شده 40 فروش : 40 فصل سوم 41 مطالعه فنی 41 3-1 ظرفیت تولید 42 2 – 3- مطالعه روشهای موجود تولید 42 رنگ کاری ورق های گالوانیزه 42 آماده سازی سطوح گالوانیزه 42 حمام فسفاته برای فولاد های گالوانیزه 44 مراحل انجام شده جهت تهیه نمونه گالوانیزه رنگ شده : 45 تولید و ویزگی های ورق رنگی 46 پوشش های آلی مورد استفاده برای تولید ورق رنگی 46 پوشش های مایع 46 پوشش های فیلم ( F ilm Coating ) 47 ویژگی های اساسی فیلم ها عبارتند از : 48 کار بردها ورق رنگی 48 شستشوی ویژه 48 ورق رنگی مخصوص ساختمان 50 مشخصات ورق رنگی مخصوص استفاده در ساختمان عبارتند از : 50 لوازم خانگی 50 خودرو سازی 50 خواص ورق رنگی مورد استفاده در خودرو سازی عبارت است از : 51 جنبه های زیست محیطی تولید ورق رنگی 51 عوامل موثر بر نشر VOC عبارتند از : 51 مقایسه خواص و ویژگی های ورقهای پیش رنگ شده


 

 ترخیص كالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچه ها تشریفات قطعی گمركی مورد نظر است . صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا می نماید لازم است كه در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض كنیم كه صاحب كالا ، كالایی را وارد كشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمركی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا می گردد ، ولی اگر احب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت . واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد : 1- واردات در مقابل صادرات 2- به صورت گشایش اعتبار 3- به صورت بدون انتقال ارز 4- مناطق آزاد تجاری ، صنعتی 5- مبادلات ارزی 6- مبادلات پیله وری 7- بازارچه های مرزی 8- از طریق پست بالا واردات از طریق بازارچه های مرزی بازارچه های مرزی طبق تفاهم نامه های منعقده بین ایران و كشورهای همجوار ایجاد می گردد و اهالی دو طرف مرز و ساكنان نقاط صفر مرزی می توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند . ورود و ترخیص كالاهای بازارچه های مرزی اصولا با ارائه فاكتور فروش غرفه داران بازارچه های مرزی كشور مقابل امكان پذیر می باشد ونیاز به سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد و البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمذكی محسوب می گردد ، مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدورممنوع یاغیر مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است . لذا كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا موكول به صدور كالا می باشد كه لازم استت به مسئله واردات در مقابل صادرات اشاره مختصری شود . بالا انواع كالا از لحاظ شرایط ورود قانون مقررات صادرات و واردات كالای وارداتی را از لحاظ شرایط ورود به سه دسته ذیل تقسیم بندی كرده است : 1- كالاهای مجاز 2- كالاهای مشروط 3- كاللاهای ممنوع الورود بالا 1- كالاهای مجاز عبارت از كالایی است كه ورود آنها نیاز به انجام شرط نباسد . به عبارت دیگر به كالایی اطلاق می گردد كه ممكن است بدون قید و شرظ گمرك نسبت به ترخیص آن اقدام نمود . شورای همكاری گمرك كالای مجاز را كالای بدون قید و شرط گمركی می داند . بالا 2- كالاهای مشروط این كالا به كالایی گفته می شود كه ورود آنها نیاز به انجام شرط است و ورود ان مشروط می باشد ، كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا در مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه پیش بینی می گردد . بالا 3- كالاهای ممنوع الورود كالاهایی است كه در ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون رع مقدس اسلام منع گردیده باشد . بنابراین هر كالایی كه ورودش لطمه ای به مصالح عمومی وارد می سازد یا مخرب فرهنگ و اخلاق و در تضاد با سلامت جامعه و یا مسائل ملی و بالاخره مغایر مذهب رسمی باشد ممنوع خواهد شد . بالا واردات در بازارچه های مرزی واردات در بازارچه های مرزی به صورت قطعی است و مشمول تشریفات قطعی گمرك می گردد و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض نیز در صورت تعلق قابل وصول است . ورود و ترخیص كالا در بازارچه مرزی صرفا با ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد .كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی امكان پذیر است وكلیه اشخاص حقیقی ساكندر مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت می نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند . فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه ومیزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندی های استان های مری و تفاهم به عمل آمده با كشورهای مقابل ومقررات صادرات و واردات كشور تهیه و اعلام می نماید . وارد كننده های بازارچه های مرزی اشخاصی حقیقی می باشند كه نسبت به ورود كالاهای مصرفی در نقاط مرزی كشور اقدام می نماید ، كه در بسیاری از موارد مقررات تجارت كشور خود و كشور مقابل هیچ گونه اطلاعاتی ندارند . لذا لازم است كه مسئولین وارد كنندگان را نسبت به مقررات قانون تجارت كشور و قوانین و مقررات كورهای همجوار بازارچه های مرزی مطلبع نمایند و آنها را در جهت صحیح و قانونی هدایت نمایند . جهت واردات كالا داشتن كارت بازرگانی الزامی است ، ولی شركت های تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ایرانی اغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند وپیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی معاف هستند . واردات قطعی بازارچه ها برای مصرف نقاط مرزی یا فروش در بازارچه سفارش شده و به كور از طریق بازارچه ها وارد می گردد و با انجام تشریفات قطعی گمركی قابل ترخیص است . همانطوری كه می دانیم واردات در بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در مقابل صادرات كالا قابل انجام است وصادر كنندگان مجاز خواهند بود در مقابل صادرات ، كالای خود در بازارچه های مرزی كالاهای قابل ورود را كه از طرف وزارت بازرگانی جهت واردات در بازارچه ها فهرست گردیده است اقدام به ورود نمایند . البته صادر كنندگان و غرفه داران قادرند از محل صادرات سایر غرفه داران اقدام به ورود كالاهای اعلام شده بنمایند . چنانچه صادر كنندگان بازارچه های مشترك مرزی بخواهند از بازارچه دیگری اقدام به ورود كالا بنمایند ع لازم است كه ابتدا اظهارنامه گمركی را به گمرك بازارچه ای كه صادرات را انجام داده تسلیم و پس از تشریفات ، تطبیق اسناد و كالا از نظر منظور نمودن سقف ارزش صادرات انجام شده بررسی و اقلام قابل ورود از طریق بازارچه های استان مربوطه اظهارنامه را جهت انجام سایر تشریفات گمركی و صدور پروانه ترخیص قطعی طی نامه ای به گمرك مرز ورود كالا حسب مورد اعلام نماید ، و گمرك ترخیص كننده كالا پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشریفات ترخیص كالا با رعایت مقررات اقدام و در پایان مراتب را از نظر ارزش كالای ترخیص شده جهت تفریق از تعهدات صادراتی مهلت منقضی نشده غرفه دار مربوطه به گمرك بازارچهذیربط اعلام دارند . بدیهی است كه رعایت مفاد ماده 22 اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و بندهای چندگانه و تبصره های 1-2-3 آن الزامی بوده و رعایت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشی الزامی است البته ورود و ترخیص كالا صرفا به نام غرفه دار بازارچه كه دارای كارت غرفه داری از فرمانداری محل می باشد امكان پذیر است . آنچه مهم است این است كه واردات قبل از صادرات از طریق بازارچه های مرزی امكان پذیر و مجاز نمی باشند و مهلت تسویه تعهدات صادراتی در بازارچه های مرز 8 ماه پس از تاریخ صدور كالا می باشد و تا مدت 6 ماه نیز با اخذ و واریز جریمه قابل تمدید است و چنانچه در فاصله مذكور تعهدات صادراتی تسویه نگردد ع گمرك مراتب را پیگیری می نماید و با توجه به اینكه سایر مقررات مربوطه در صفحات گذشته بیان شده است از بیان مجدد آن موارد خودداری می گردد . بالا تشریفات ترخیص برای ترخیص كالا از بازارچه مرزی اشخاص حقیقی یا حقوقی مراحل ذیل را پشت سر می گذارند ، كه ممكن است مراحل گردش كاری در بعضی از بازارچه ها نسبت به یكدیگر فرق كند . هر گاه مدیریت بازارچه مشترك مرزی مجوز ترخیص را صادر نماید گمرك می تواند نسبت به ترخیص كالای وارد كننده اقدام نماید و صاحب كالا می تواند شخصا و یا از طریق وكیل یا نماینده قانونی خود اقدام به ترخیص كالای خویش نماید . 1- تنظیم اظهارنامه 2- احراز هویت 3- پرداخت حقوق و عوارض گمركی و هزینه های گمركی به بانك 4- ارائه فیش واریزی به دفتر ژورنال گمرك 5- دایره صدور پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركی 6- دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه 7- تعیین ارزیاب / ارزیابی كالا در انبار (در صورت نیاز ارسال نمونه به آزمایشگاه) 8- ارزش 9- ارزیاب ، كارشناس و مسئول سرویس ارزیابی جهت امضاء و مهر 10- دفتر كل انبار 11- درب خروج و خارج نمودن كالا از گمرك نمودار گردش كار در بعضی از بازارچه های مرزی به صورت ذیل است كه ممكن است از یك بازارچه به بازارچه دیگر از جهت تشریفات گمركی دارای تفاوت های جزیی باد كه دارای اهمیت چندانی نیست . آنچه كه حائز اهمیت است این است كه جهت ترخیص كالا قوانین و مقررات رعایت گردد و واردكنندگان بتوانند در سریع ترین زمان ممكن اقدام به ترخیص كالا از بازارچه مرزی نمایند . 1- تحویل مانیفست 2- بازدید اجمالی 3- تخلیه در انبار 4- صدور قبض انبار 5- اگر خارج از مانیفست بود كالا ضبط می گردد 6- اگر خارج از سهمیه بود مرجوع می گردد 7- تنظیم اظهارنامه 8- كنترل اظهارنامه 9- پرداخت عوارض 10- دفتر كوتاژ 11- ارزیابی 12- خارج كردن از دفتر انبار 13- صدور پروانه 14- تحویل جنس مطابق پروانه به صاحب كالا بالا اشتراک گذاری مطلب: جدیدترین خبرها دستورالعمل حذف تمامی اسناد یا اظهارنامه‌های کاغذی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد دوغ با طعم تریاک! ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در سال 1396 به گمرکات سراسر کشور فروش بیش از ۱۰ میلیون دلار کفش‌ خارجی در مغازه‌ها ترخیص کالا ۲۴ ساعته شد بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی تأکید استاندار ایلام بر جداسازی بازارچه از گمرک مرزی مهران گمرکات کردستان در ایام تعطیلات نوروز 96 فعال است گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان شیوه‌های جدید قاچاقچیان مواد مخدر/ کشفیات گمرک در هفته اخیر مقالات ضوابط ورود كالاهای فرآیند شده غذایی , آرایشی و بهداشتی مدارك لازم جهت ترخیص مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی مدارك لازم جهت واردات مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی درباره سایت علی بابا (alibaba.com) شرایط ارسال کالا از طریق پست واردات قطعی و گمرک پست لینک های مفید بخشنامه واردات قطعی لوازم خانگی بخشنامه اخذ مالیات علی الحساب واردات بخشنامه در خصوص صدور محصولات تولیدی پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع بخشنامه در خصوص واردات و عرضه شکر خام بخشنامه در خصوص مجوزهای مورد نیاز جهت تشریفات واردات کالا بخشنامه انتقال اختیار انجمن تشریفات صادرات فرآورده های نفتی از گمرک غرب نرخ ارز (از 13یک درهم امارات 8829 ریال یک روپیه هندوستان 495 ریال یک لیر ترکیه 8657 ریال یوان چین 4689 ریال هزار وون کره جنوبی 28333 ریال یک ریال عربستان 8646 ریال لینک های مفید ثبت سفارش و مراحل آن مراحل گمرکی ترخیص کالا بررسی اجمالی فرایند واردات کالا مدارک مورد نیاز جهت ترخیص کالا تشریفات و مراحل ورود و صدور کالا ممنوعیت های کلی واردات و صادرات کالا اعتبار اسنادی چیست؟/ مزیت های اعتبار اسنادی دانلود کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۴ لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۴ راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی اطلاعات تماس سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات کشور مجری تخصصی مهندسی فروش و مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات مرکز سامانه های اطلاعات املاک سراسری ایران صفحه اصلی درباره ما ثبت ملک اخبار سایت عضویت ورود به سامانه تماس با ما آپارتمان مغازه موقعیت اداری زمین باغ/باغچه ویلا املاک کشاورزی مجتمع تجاری کارخانه و کارگاه دریافت کدپستی دستورالعمل های اجرایی تعرفه عضویت اطلاعیه و بخشنامه ملکهای توقیفی سامانه اطلاعات املاک استان


 

 تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . كه تكمیل این فرم برای كسانی كه تصمیم به صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . كه با پر كردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور كالا در بازارچه ها شروع می گردد كه دارای دورو می باشد و حاوی اطلاعات مذكور می باشد . بالا واریز هزینه های گمركی بعد از اینكه مراحل قبلی پشت سر گذاشته شد یعنی تنظیم اظهارنامه و احراز هویت چنانچه اظهارنامه به صورت صحیح تنظیم شده باشد اظهارنامه به انضمام كلیه اسناد مربوطه لاك و مهر شده و در دفاتر ثبت می گردد . كه پس از ثبت در دفاتر و لاك و مهر صاحب كالا می باید برای پرداخت هزینه های گمركی صادرات قطعی كالا به دایره صندوق مراجعه نماید ، و نسبت به پرداخت هزینه های گمركی اقدام نماید . كه در گذشته این هزینه ها در دفتر درآمدهای عمومی و خصوصی (دفتر ژورنال) ثبت می گردیده است . ولی در حال حاضر این هزینه ها را اداره بنادر و كشتیرانی وصول می نماید . بالا ارزیابی كالاها صادراتی در هنگام ارزیابی كالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد كه حائز اهمیت است . الف – مشخصات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود . ب – محتویات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود . ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و كالای موجود مطابقت داده می شود . د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش كالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش كالای صادراتی و كالای موجود . ه – معاینه و آزمایش كالا در جایی كه قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشكله متفاوت است . ی – پلمپ و سیم و سرب (لاك و مهر) بسته ها در صورت لزوم در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمركات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یك از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می نماید . كه ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و كنترل قرار می دهد . كه شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است : بررسی مدارك پیوست اظهارنامه و كنترل كامل بودن و صحت آنها كنترل پیوست ودن انواع مجوزها كنترل محاسبات كنترل تخصصی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل صادره بازدید از كالاهای صادره كنترل تعداد بسته های صادراتی ، بسته بندی و تعداد موجود در رشته ها با مقایسه مدارك شناخت نوع كالا مطابقت كالای اظهار شده یا تعرفه مطابقت مشخصات فنی با مشخصات اظهار شده ارسال به آزمایش در صورت نیاز ارسال و ارجاع به قیمت تعیین ارزش جهت ارزش واقعی كالا امضاء اظهارنامه بالا صدور اسناد ترخیص بعد از اینكه مراحل قبلی انجام گردید پس از اطمینان از صحت مندرجات اظهارنامه و تطبیق كامل كالای صادراتی به همراه اسناد با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، اظهارنامه از طرف رئیس گمرك امضاء و به عنوان سند ترخیص نسخه ای از آن تسلیم صاحب كالا می گردد . به عبارت دیگر صدور ایناد ترخیص بعد از انجام مراحل ارزیابی كالای صادراتی است ، كه بر اساس این سند صاحب كالا با در دست داشتن پروانه گمركی به انبار مراجعه می نماید و كالای مربوطه را تحویل می گیرد . بالا خلاصه مراحل صدور كالا صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت این مراحل در 6 عنوان از جمله اسناد و مدارك ع تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است : اسناد و مدارك 1- قبض انبار 2- كارت بازرگانی 3- مجوز صدور 4- گواهی استاندارد 5- قیمت گذاری كالا (توسط گمرك ایران) 6- صورت عدلبندی 7- وكالتنامه 8- معرفی نامه رسمی (معرفی نماینده) 9- سایر مدارك تنظیم اظهارنامه انعكاس اطلاعات ذیل در اظهارنامه الزامی است . 1- مشخصات صادر كننده 2- مشخصات ارسال كننده كالا 3- مشخصات نماینده كالا در مقصد 4- مشخصات خریدار 5- مشخصات مجوز صدور 6- كشور مبدا 7- كشور مقصد وسیله حمل 8- كشور مقصد نهایی 9- شرایط معامله 10- وسیله حمل 11- محل بارگیری 12- گمرك محل انجام تشریفات 13- مشخصات محموله 14- مشخصات كالا 15- محاسبه هزینه های گمركی تطبیق اسناد 1- احراز مالكیت 2- احراز شرایط 3- بررسی اسناد صندوق پرداخت هزینه های گمركی توسط صادر كننده حسب مورد دارای اقلام ذیل است . 1- تخلیه و بارگیری 2- انبارداری 3- آزمایش و تعرفه بندی 4- بدرقه كالا 5- خدمات فوق العاده ارزیابی كالا ارزیابی كالا نیز دارای مراحلی به شرح ذیل است : 1- بررسی مشخصات محموله 2- بررسی محتویات بسته 3- بررسی محتویات اسناد با كالا 4- بررسی صحت ارزش كالای صادراتی 5- معاینه و آزمایش كالا (حسب مورد) 6- پلمپ و سیم سرب بسته ها (حسب مورد) سند ترخیص در این مرحله سند ترخیص صادر می گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمركی كه بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می گردد . بالا واردات عمل وارد كردن یا فراهم كردن موجبات ورود كالایی به یك قلمرو گمركی را واردات می گویند كه در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود . همان طوری كه گفته شد واردات به معنای ورود كالا به قلمرو گمركی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام می گیرد كه منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، كالای مرجوعی و … نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع كالایی به داخل قلمرو گمركی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد كردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمركی واردات گفته می شود . بالا وارد كننده كالا در بازارچه مرزی به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد كه اقدام به وارد كردن كالاهای مورد مصرف در داخل منطقه می نماید ؛ و عمل واردات را بر اساس مجوزهای مورد نظر انجام می دهد و شخصی یا اشخاصی هستند كه نسبت به مقررات واردات و صادرات كشور و قوانین تجاری كشور فروشنده با اطلاع می باشد . بالا واردات قطعی منظور از واردات قطعی كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرك از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرك ترخیص می وند . بنابراین واردات كالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمركی می باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت می گردد ؛ و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .كه برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینكه كالاهای وارداتی جزء كالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می باشد كه می باید صاحب كالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابراین همان طوری كه گفته شد واردات قطعی شامل كالاهایی هستند كه برای مصرف در داخل كشور اظهار گردیده و زمینه های ترخیص آن از گمرك فراهم می آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود . ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص می شود . ماده 256 آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد كردن كالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابراین هر گاه كسی كالایی را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون كسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمركی محسوب می گردد . وارد كنندگان بازارچه های مرزی باید دقت داشته باشند كه وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آب های كشور می گردد باید در اسكله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكله ها یا لنگرگاه ها خارج شود كه این قانون (ماده 26 ق ا گ) كه مربوط به ورود و خروج غیر مجاز كالا است در خصوص واردات قطعی كه از طریق بازارچه ها نیز انجام می شود مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت كه در صورت تخلیه كالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمركی مسئله مربوط منطبق با ماده 29 قانون امور گمركی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد .

 

 لیست کارگا ههای تولید بتن آماده www.anjomanbeton-ot.com/members.htm محمود میرزا محمدی. بتن آماده پاسداران ... احمد جعفری. شركت تکنام بتن رباط كریم. 9 ... انتهای اتوبان بابایی جاده آبعلی پادگان شهرام فر- تک بتن پالیزی. کامران بیدار. لیست واحدهای تولید بتن آماده - سازمان نظام مهندسی ساختمان ... www.esfceo.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=2047,1 اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال · دعوت به همكارى .... لیست واحدهای تولید بتن آماده. اصلاح مجاز تولید بتن با رده مقاومتی شرکت تولیدی بتن آماده بتون کاران به c40 ... شرکت های تولید کننده بتن آماده در استان خراسان رضوی - ... www.tolidstandardiran.ir/fa/company/companylist/?stateId=11&productId=2014 دبیرخانه استاندارد ساختمان ایران,تولید استاندارد ایران, ... شرکت های تولید کننده بتن آماده در استان خراسان رضوی. استان های تولید کننده ... ‌الماس بتن شرق نیشابور. شرکت های تولید کننده بتن آماده در استان اصفهان - لیست ... www.tolidstandardiran.ir/fa/company/companylist/?stateId=4&productId=2014 دبیرخانه استاندارد ساختمان ایران,تولید استاندارد ایران, بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی | شرکت ها : لیست ... https://www.ibmp.ir/company/list/37 شرکت ها : لیست زیرمجموعه کفپوش بتنی (جداول خیابانی) ... آپتوس ایران, ۰۲۶, تولید کننده بتن اماده ،کفپوش بتنی،بلوک سبک و جدول بتنی. بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی | شرکت ها : لیست ... https://www.ibmp.ir/company/list/388 سالار بتن, اهواز, کیلومتر ۲ جاده مسجد سلیمان، جنب ایران گاز،, ۰۶ تولید کننده بتن آماده. آذر بتن, اصفهان, خ هشت بهشت غربی، ساختمان آفاق، ط ... سایت رسمی انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده استان تهران ... www.oonternet.com › معرفی سایت › اقتصادی سایت رسمی انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده استان تهران. فهاب بتن fahab.com/ اخبار فهاب بتن. حضور در پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی در دانشگاه علم و صنعت · July 10, 2017 0 ... انجمن صنفی تولید کنندگان بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی www.ackh.ir/ در همین راستا و با اعتقاد به تشکل گرایی و هم افزائی (سینرژی) هسته اولیه انجمن صنفی تولید‌کنندگان بتن آماده خراسان از اواخر سال 1382 شکل گرفت و در طی سال‌های ... کاربران شهرداری - اداره کل استاندارد تهران www.tehranstandard.org/pr/products/mconst_products.aspx سنگدانه مورد مصرف در بتن آماده (شن و ماسه ), واحدهای تولیدی این محصول ... مواد شیمیایی بتن ( شامل مواد افزودنی روان كننده - حباب سازبتن - كند گیركننده ), واحدهای ... لیست واحدهای تولید کننده بتن آماده دارای پروانه استاندارد ... ardabilnezam.ir/index.php?newsid=42 ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ - لیست واحدهای تولید کننده بتن آماده دارای پروانه استاندارد معتبر اردبیل. ... درصورت امکان تلفن شرکتهای دارای بتن استاندارد رابرایمایمیل فرمایید بتن آماده فربت - نت بتن www.netbeton.com/adv/23191/بتن%20آماده%20فربت یکی از مهمترین فعالیت های شرکت فربت تولید بتن آماده استاندارد میباشد.این شرکت دارای ... نام : شرکت استان : تهران ... شرکت ساوانا بتن تولید کننده بتن آماده، قطعات پیش ساخته، بلوک بتنی سبک و افزودنی های بتن (استاندارد) ... شرکت ساوانا ... تولید کنندگان انواع بتن سبک در داخل کشور - مرجع بتن ... clc.parsiblog.com/Posts/1/تولید+کنندگان+انواع+بتن+سبک+در+داخل+کشور/ نام شرکت : شرکت تولیدی قطعات بتن سبک مهیلای یزد. مدیر عامل: مجتبی خلیلی. رئیس هیات مدیره: علی اکبر خلیلی. آدرس کارخانه: یزد-شهرک صنعتی – فاز 3-کد ... اعضای انجمن - انجمن بتن www.farsbeton.ir/index.php?DISP=list&catid=4 انجـــمن صنــــــفی و کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی استان فارس ... شرکت پارس بتن آویژه ... شرکت پوریا بنای دشتستان (امیرال بتن) مدیر عامل: آقای مهندس عرفانی. بتن آماده حمید حیدری جامع بزرگی ( البرز بتن ) لیست تولید کنندگان مجازبتن آماده، تیرچه و بلوک و قطعات ... www.qeng.ir/sysnews/cid/10435/archive.html لیست تولید کنندگان مجازبتن آماده، تیرچه و بلوک و قطعات بتنی عضو انجمن تولید کنندگان قطعات ساختمانی. آرشیو اخبار ... [PDF]ﺑﺘﻨﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺟﺪاول omrani.tehran.ir/Portals/0/bank%20takhasosi/MY%20PDFs/Jadvale%2091-10-04.pdf ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺟﺪاول ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺟﺪاول دﺳﺘﯽ. و ﺗﺨﻢ. ﮐﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﻣﺠﺎز، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺎز ... انجمن بتن استان البرز - لیست اعضاء anjomanbeton.com/لیست-اعضاء لیست اعضاء. شرکت ساختمانی و تولیدی آپتوس ایران. کرج، مهرویلا، خیابان ... شركت البرز بتن مهرشهر ... شركت بتن ریزان پاسارگاد ... آماده وقطعات بتنی استان البرز. پرین بتن - Parin Beton - معرفی شرکت پرین بتن parinbeton.com/parin-beton-about-company.php پَرین به معنای سبک و پرین بتن آمود کارخانه تولیدکننده سیستمهای بتن هوادار اتوکلاو شده سبک تحت نام تجاری پرین است. ... واحد تولید بتن AAC (بتن گازی) از شرکت هس آلمان و واحد تولید ملات آماده از شرکت لاهتی فنلاند خریداری شده است. با اولین تولیدکننده بتن آماده در اصفهان آشنا شوید - هفته نامه ... negahekavir.ir/index.php/2013-09-25-14-06-19?id=454 شركت بنیاد بتن اولین تولید كننده بتن آماده استاندارد در استان اصفهان می باشد كه با گستره جغرافیائی مناسب در استان اصفهان موفق به راه اندازی سه مجموعه بزرگ ... مجموعه نمایشگاههای جهانی رمزنگار - لیست شرکتهای تولید ... xexpo.blogfa.com/post/446 لیست شرکتهای تولید کننده بتن آماده. List of companies producing ready-mixed concrete. بتن آماده. سهند بتن میثاق. آزما بتن ماد. آرمه بتن دماوند. آزما بتن. امین بتن. جستجوهای مربوط به لیست شرکتهای تولید کننده بتن آماده کارخانه بتن آماده بتن آماده قیمت بتن آماده در اصفهان کارخانه بتن غرب تهران شرکت های بتن اصفهان شركت آسیا بتن لیست شرکتهای بتن اصفهان درباره ما تماس با ما ورود چهار شنبه 21 تیر ماه 1396 Logo صفحه اصلی حقوق ملی نمایشگاه های ساختمانی همایش ها اخبار کالاهای ساختمانی تبلیغات محصولات جدید خارجی دسته بندی ها کالاهای ساختمانی استاندارد ایران مصالح ساختمانی بتن بتن آماده شرکت های تولید کننده بتن آماده در استان خراسان رضوی استان های تولید کننده بتن آماده : ‌الماس بتن شرق نیشابور ‌الواسیون ‌امیرطحان ‌امین حفار مهریزی ‌آبا بتن ‌آبادگران پاژ ‌آبروان توس ‌آتی ساز سرخس ‌آما بتن شرق ‌بتن اباصلت ‌بتن خیر اندیش ‌بتن ساز تربت ‌بتن سقف حامی شرق ‌بتن سقف مشهد ‌بتن صدر خاوران ‌بچینگ جهاد نصر گلبهار ‌بنیاد بتن بنیان بتن مشهد ‌بنیان حبیب شرق ‌بهشت گستر پویای شمال شرق پاک شن توس پایدار بتن شرق پایهان پوشش ساختمان پویا بتن سازان پاژ پیشرو بتن شرق تحکیم بتن طوس تعاونی انبوه سازی مقاوم کاشمر تعاونی نادربتن قوچان تکین بتن ثامن بتن پویا جهد بتن توس حسین کریم زاده صابونی خانه سازی مشهد خیام بتن فیروزه رافع نگار راه سازی و ساختمانی کنکاش بینالود زر سقف زرین بتن شرق ساختمانی پیکر سازه بتونی آمود سالار بتن پاسارگاد سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرق باکت شمس غدیر شن بتن مشهد شن بتن نیشابور شن ریز تربت حیدریه شن شویی شن راه توس سبز شهرداری چناران شهرداری مشهد - سازمان عمران صنعت بتن شمال شرق علیرضا تفضلی فرآورده های بتنی بعثت فرآورده های بتنی سیمان شرق فرآوردهای بتنی


 

 ورق گالوانیزه Z- 180 لیست قطعات یك واحد سازه گلخانه ای ردیف نام قطعه 1 ستون اصلی .....*......*......*........ میلیمتر 2 ستون فرعی ......*.......*.....*....... میلیمتر 3 ستون فرعی ........*......*.....*....... میلیمتر 4 وتر كمان لوله دوسر پرس ده متری 5 پروفیل اچ (نصب نایلون) 6 ناودانی كناری 5متری 7 ناودای كناری2.5 متری 8 ناودانی وسط 5 متری 9 ناودانی وسط 2.5 متری 10 كمان كامل گاتیك(دو نیم كمان) 11 بست چهار سوراخه كمان به ستون 12 رابط دو نیم كمان 13 بست ناودانی شكل ستونهای .....*.........میلیمتر 14 بست ناودانی شكل 60 میلیمتری 15 اتصال انتهایی ناودانی قیفی دار 16 اتصال ابتدایی ناودانی بدون قیفی 17 سر ستون جانبی یكطرفه 18 سر ستون وسط (دوبل) 19 بست یكطرفه كمان 60 میلیمتر 20 بست یكطرفه 40 میلیمتر 21 نیم بست دو طرفه60 میلیمتر راس كمان 22 بست سه طرفه راس كمان 60 میلیمتر 23 بست ناودانی شكل دو سوراخه ........... میلیمتر 24 بست تسمه ای دو سوراخه ....... میلیمتر 25 بست ناودانی یك سوراخه 26 بست چهار خم ، اتصال پروفیلهای افقی به ستون( .....*...... میلیمتر) جفت 27 بست ناودانی شكل دو سوراخه.........میلیمتر 28 بست تسمه ای دو سوراخه ............ میلیمتر 29 بست ناودانی شكل هشت سوراخه ........میلیمتر 30 بست ناودانی شكل هشت سوراخه.............. میلیمتر 31 بست چند منظوره 32 بست جانبی(پنجره جانبی رول آپ) 33 بست دو تكه ای متصل كننده لوله دو سر پرس ......... سانتی به كمان وستونهای وسط 34 بست سیم های نگهدارنده كشت به ستونهای اصلی 35 بست سه تكه ای ستونهای جانبی(.......*.......... )میلیمتری 36 نیم كمان آلومینیومی 37 بست مخصوص كمان آلومینیومی 38 بست یكطرفه 60 میلیمتر جوشكاری شده محل نصب راس كمان های ابتدا وانتها 39 چسب مایع سیلیكون (مخصوص آب بندی ناودانی) 40 بست یكطرفه 60 میلیمترمخصوص (دو ناودانی) محل نصب،كمان، پروفیل راس كمان ، لولای كمان پنجره 41 بسط اتصال كمان ،پروفیل راس كمان وكمان پنجره 42 بست مخصوص ،محل نصب فقط راس كمانیكه كه موتور روی آن نصب میشود 43 چرخ دنده تفلونی (پینیون) 44 بست متصل به كمان ، دارای یاتاقان لاستیكی(محل عبور محور شافت گیربكس) 45 بست متصل كننده كمان پنجره به راك 46 بست انتهایی كمان پنجره ومحل نصب پروفیل انتهایی كمان پنجره 47 بست پولكی مانند یك سوراخه 48 بست تهویه (جفت) 49 بست اتصال دهنده لوله های یك اینچ( محور شافت گیر بكس ) به هم سازه های گلخانه ای و آشنایی کشت گلخانه ای جمع بندی ای در مورد احداث گلخانه اهداف كشت گلخانه ای 1) تولید محصول در محلی كه در آن محصول تولید نمی شود 2) تولد در زمانی كه كشت محصول در هوای آزاد غیر ممكن است . مزایایی كشت گلخانه ای 1- افزایش تولید در واحد سطح (به عبارت دیگر 10 برابر هوای آزاد ) به این معنی كه مثلا در مورد خیار تولید 20 كیلو گرم خیار در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید 2 كیلوگرم در همان یك متر مربع در هوای آزاد 2- تولید بیش از یك محصول در سال (كه در مورد خیار تولید سه بار در سال و همچنین در مورد گوجه فرنگی تولید دو بار در سال ممكن می باشد ) 3- افزایش كیفیت محصول تولیدی (كه با كنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های كنترل بیولوژیكی و كاهش مصرف سموم كه باعث افزایش كیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود ) 4- صرفه جویی در مصرف آب (با روش آبیاری تحت فشار ) 5- استفاده از اراضی غیر قابل كشت با سیستم هیدرو پونیك (مانند گلخانه های پرورش سبزی در كیش ) 6- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امكان بازار یابی مناسب و تنظیم برتامه كشت مطابق با نیاز بازار (مثلا در مورد خیار طوری برنامه تنظیم شود كه زمان برداشت اواخر اسفند ماه باشد ) 7- تداوم كار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه با امكان كنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه 8- ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و كار آموختگان كشاورزی و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در فصل های پاییز و زمستان معایب كشت گلخانه ای 1- هزینه اولیه آن زیاد است و قسمت عظیم این هزینه صرف احداث گلخانه می شود كه البته در صورت سود مند بودن محصول تولیدی این هزینه حداكثر در سه سال برگشت داده می شود . 2- نیاز به مراقبت دایمی (برخلاف كشت در هوای آزاد كه با مراقبت كمتر میتوان به سود قابل توجهی دست یافت) در كشت گلخانه ای حتی لحظه ای غفلت میتواند خسارت جبران ناپذیری وارد كند (مثلا كاهش شدید دما در گلخانه در یك شب سرد زمستانی می تواند باعث نابودی كامل محصولات گلخانه ای شود) در صورت تصمیم به كشت گلخانه ای چه باید كرد؟ 1- مشخص كردن بازار فروش sell your crope before planting) ) باید مشخص شود محصول تولید در كجا به فروش خواهد رسید 2- تعیین زمان های مختلف سال از نظر میزان فروش محصول تولیدی , زمان كسادی و اشباع بازار , و زمان خلاء و نیاز شدید بازاز 3- تعیین نوع و ویژگی محصول مورد نیاز كه مورد پسند مصرف كننده همان منطقه باشد (مثلا تولید كوجه فرنگی ریز یا درشت , تولید فلفل زرد,سیاه ویا ....) 4- جمع آوری اطلاعات هواشناسی منطقه مورد كشت (میانگین ده ساله حداقل دما در سرد ترین شب سال و میانگین حداكثر دما در گرم ترین روز سال ,میانگین ده سال بارندگی , تعداد روز های آفتابی, روز های ابری , روز های یخبندان , ....) 5- تعیین جهت های جغرافیایی و جهت وزش باد های غالب در منطقه 6- نوع خاك از نظر بافت , ساختمان , PHخاك , ECخاك و عناصر پر مصرف و كم مصرف , میزان آهك , ظرفیت تبادل كاتیونی ,و.... 7- وضعیت آب منطقه از نظر كمی و كیفی كه برای هر متر مربع بستر خاكی گلخانه حدود یك متر مكعب آب باید در دسترس باشد و نیز باید مواد حل شده جامد در آب مانند بیكربنات سدیم , كلر , فلور آب , در حد مطلوب باشد 8- مسافت گلخانه تا بازار مصرف 9- دستمزد كارگر در منطقه مورد احداث گلخانه 10- جمع آوریاطلاعات علمی در مورد كاشت داشت و برداشت و آفات بیماری ها و انبار داری محصول مورد كشت 11- بازدید از گلخانه های اطراف جهت جمع آوری اطلاعات علمی و تجربی آنان به منظور جلوگیری از تكرار اشتباه دیگران و ... منابع : برداشتی از مطالب مندرج در وب سایت های : ویکی پدیا، فام کو، جهاد کشاورزی در زمینه کشت های گلخانه ای ، کشت قارچ و فرآوری آن در سال های اخیر رشد زیادی داشته است ، در صورت تمایل به کسب اطلاات در مورد طرح توجیهی کشت قارچ و تولید کنسرو قارچ به این مطلب مراجعه نمایید. گلخانه های گل ، خصوصا گل رز زمینه مناسبی برای سرماه گذاری در بخش کشاورزی است ، در مطلب طرح توجیهی تولید و پرورش گل رز در گلخانه های هیدروپونیک با این نوع گلخانه ها آشنا شوید. شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی احداث گلخانه را اعلام می دارد هم اکنون سفارش طرح توجیهی ایجاد انواع گلخانه دهید استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس بازدید 27427 بار منتشرشده در خطوط تولید کشاورزی و دامپروری برچسب‌ها سازه های گلخانه ای کشت گلخانه ای ساخت انواع گلخانه آخرین‌ها از حمیدرضا سهیلی فرد طرح توجیهی احداث مرغداری تخم گذار راهنمای کشت و پرورش توت فرنگی استاندارد Iتعداد گل خانه های کشور واشباع انهاخواهش میکنم کمکم کنید اطلاعات هواشناسی دارم چون خودم کارمند وکارشناس هواشناسی منطقه هستم تلفن همراه-091831033 23 نقل قول کردن +3 #1 emran haddad 1392-11-26 09:23 سلام و خسته نباشید.من یه چیزایی از این مطلب خوندم.و خیلی برام خوب بود.من قصد احداث گلخانه دارم.اما به یه کارشناس نیاز دارم چون نمیخوام با اشتباه مواجه شم.نمیدونم شما تا حالا در گلخانه کار کردین یا نه ولی خواستم اگه میشه باهاتون یه صحبتی کنم به عنوان کارشناس.ممنون میشم یه ایمیل بزنین! نقل قول کردن بازآوری فهرست دیدگاه‌ها خوراک‌خوان (آراس‌اس) دیدگاه‌های این محتوا نوشتن دیدگاه نام (اجباری) آدرس پست الکترونیکی (اجباری است اما نمایش داده نمی‌شود) :D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh: 2000 حرف باقیمانده مرا برای دیدگاه‌های بعدی به یاد بسپار تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید ارسال JComments بازگشت به بالا راه حل صنعت و سرمایه گذاری :. خانه :. درباره ما :. موقعیت ما :. تماس با ما :. سایت قبلی سفارش طرح توجیهی هم اکنون سفارش طرح توجیهی دلخواه تان را بدهید سفارش طرح لیست خطوط تولید خطوط تولید صنایع غذایی (65) خطوط تولید برق و الکترونیک (4) خطوط تولید صنعت بسته بندی (5) خطوط تولید صنایع شیمیایی (37) خطوط تولید صنعت راه و ساختمان (23) خطوط تولید صنعت بازیافت (5) خطوط تولید صنایع فلزی (11) خطوط تولید کشاورزی و دامپروری (17) خطوط تولید صنایع سلولزی و نساجی (15) خطوط تولید صنایع خودرو (5) خدمات تخصصی ایران صنعت نگارش طرح های توجیهی صنعتی نگارش طرح های توجیهی کشاورزی نگارش طرح های توجیهی خدماتی نگارش طرح های توجیهی گردشگری نگارش طرح های توجیهی کامفار سفارش طرح توجیهی مشخصات طرح های توجیهی تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس و سایت بهین یاب تکمیل فرم های عضویت در پارک علم فناوری هم اکنون مشترک ایران صنعت شوید عضویت در خبرنامه ایران صنعت اخبار ایران صنعت را روزانه در ایمیلتان دریافت کنید تماس با ایران صنعت راهنمای سرمایه گذاری دستورالعمل و ضوابط فنی بهداشتی واحدهای پرورش و نگهداری شتر مرغ دستورالعمل و ضوابط فنی بهداشتی واحدهای پرورش و نگهداری شتر مرغ در این مطلب به بیان دستورالعمل و ضوابط فنی بهداشتی واحدهای پرورش و نگهداری شتر مرغ می پردازیم . پرورش… تحلیل صنعت فولاد پس از طرح تحول اقتصادی تحلیل صنعت فولاد پس از طرح تحول اقتصادی سال‌ها است كه كشور ما با بحث حذف یارانه‌ انرژی از سبد كالا درگیر است و با ارائه لایحه پر… تحلیل وضعیت صنعت کاشی تحلیل وضعیت صنعت کاشی امروز تحلیل از وضعیت صنعت کاشی را منتشر می نماییم . مطلبی که پیش رو دارید حاصل مجموعه گفتگوهای شبکه… تحلیل بازار هاستینگ ایران - تحلیل صنعت تحلیل بازار هاستینگ ایران - تحلیل صنعت تحلیل وضعیت هاستینگ در ایران به سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در صنعت IT هستند کمک خواهد… همه مقالات مرتبط ... آخرین راهنمای انتخاب چگونه وام ۴۰ میلیونی مسکن بگیریم چگونه وام ۴۰ میلیونی مسکن بگیریم با مصوبه مجلس همه بانک‌ها موظف شده‌اند به انبوه سازان برای هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار… راهنمای خرید مبل راهنمای خرید مبل در ادامه راهنمای خرید لوازم خانگی امروز به نکانی برای خرید مبل می پردازیم . خرید مبل کار بسیار ساده‌ای… چه حرف هایی را به مشاور املاک نزنیم؟ چه حرف هایی را به مشاور املاک نزنیم؟ برخی از کسانی که برای خرید، اجاره، فروش یا پیش‌فروش آپارتمان به بنگاه‌ املاک مراجعه می‌کنند، در اولین برخورد با… کلیه مطالب راهنمای انتخاب ... محبوب ترین های سایت آشنایی با بسته بندی مواد غذایی، حبوبات و خشکبار در این مطلب با خط بسته بندی حبوبات و خشکبار و مواد غذایی متداول آشنا می شوید. بسته بندی عبارت است… آشنایی با روش بازیافت زباله و تولید کود کمپوست کلیه مواد زاید جامد (فسادپذیر و فسادناپذیر) که در منازل ، مراکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی ، مؤسسات… فرآیند تولید MDF (ام دی اف) Medium Density Fiber Board بطور مختصر MDF نوعی چوب مصنوعی (مهندسی) تولید شده از ذرات چوب خورد شده می باشد… فرآیند تولید رب گوجه فرنگی رب گوجه فرنگی از فرآورده های غذایی تبدیلی است که به عنوان عصاره گوجه فرنگی حاوی حجم زیادی از خواص… راهنمای کشت و پرورش توت فرنگی در این مطلب سعی شده است اطلاعات کامل و جامعی در خصوص پرورش توت فرنگی و همچنین روش کشت توت… تولید آب مقطر،آب اسید،آب رادیاتور،مایع شیشه شویی مهم ترین و متداول ترین حلالی که در صنعت ، آزمایشگاهها ، مراکز دارو سازی و ... استفاده می شود…


 

 انواع رنگ دانه ها پوششهای پلاستیکی و لاستیکی حلال رنگها حلال رنگها رنگ خودرو رنگ خودرو رنگهای اولیه رنگهای اولیه رنگهای ساختمانی رنگهای ساختمانی رنگهای صنعتی رنگهای صنعتی عایق و لاک الکلی عایق و لاک الکلی تولید کنندگان پوشش های صنعتی دریایی شمال عنوان شرکت : شرکت پوشش های صنعتی دریایی شمال نشان تجاری (برند) : شیمی لوکس shimilux توضیحات : شرکت تولیدی پوشش های صنعتی دریایی شمال ، فعالیت خود را از سال 1384 با هدف تولید انواع رنگ در شهرک صنعتی بشل واقع در استان مازندران آغاز نموده و توانسته با استفاده از پرسنل متخصص و با تجربه خود در زمینه طراحی پوشش های صنعتی دریایی شمال ادامه مطلب صنایع چسب و رزین بن ما در آغاز با افکار خیلی بزرگ و مدبرانه ای این شرکت را راه اندازی نکردیم.حتی در ابتدا تصور رشد امروز را هم نداشتیم. شاید این اعتراف ما باعث شکسته شدن این افسانه بی اعتبار گردید که همیشه لازمه راه اندازی یک شرکت بزرگ، داشتن ایده های بزرگ است. پس از مطالعه تاریخ و سوابق بسیاری از شرکتهای معتبر دنیا ، به این نتیجه صنایع چسب و رزین بن ادامه مطلب جلاسنج شرکت جلاسنج در سال 1360 بوسیله کاظم نوارچی مدیر و مالک فعلی که در آن زمان 26 سال داشت تاسیس گردید و در همان سال اولین تولید خود را که پولیش فلزات بود در تیوب های 46 گرمی به بازار عرضه کرد و در سال 1362 پولیش اتومبیل را در 2 نوع نرم و زبر در بسته های 700 گرمی به تولید خود افزود و در سال 1365 چسب سنگ به محصولات اضافه گردید جلاسنج ادامه مطلب رنگ و رزین یشم شرکت صنایع رنگ و زرین یشم تولید کننده انواع رزین های پلی استر غیراشباع، رزین های آلکید، پوشش های صنعتی، پوشش های تعمیراتی اتومبیلی، رنگ های ساختمانی و پوشش های چوب می باشد. اولین تولیدات شرکت صنایع رنگ و رزین یشم در سال 1355 به بازار عرضه شده است. در یک طرح توسعه در سال 1374 کارخانه به شهرک صنعتی چرمشهر در ورامین انتقال رنگ و رزین یشم ادامه مطلب صنایع فایبر گلاس مبارکه صنایع فایبرگلاس مبارکه یک شرکت تخصصی تولید ورقهای پوششی فایبر گلاس از ‏نوع صاف و موجدار (سینوسی و ذوذنقه ای ) در طول ،عرف،ضخامت و رنگهای ‏مختلف جهت پوشش سانهای سوله ، گلخانه ، استخر ، و پارکینگ ها میباشد که ‏توانمندیهای خود را در پروژه های بسیاری به اثبات رسانیده است .‏ پوشش گلخانه ها با ورق های صاف و موجدار (نمای صنایع فایبر گلاس مبارکه ادامه مطلب ماشین سازی اسلامی ماشین سازی اسلامی تولید کننده انواع ماشین آلات صنعتی و شیمیایی مفتخر است با اختیار داشتن تجربه 30 ساله و تخصص کافی ، گامی موثر در امر طراحی، ساخت، مونتاژ و راه اندازی این ماشین آلات برداشته و موفق به ارائه سرویس مناسب به مصرف کنندگان عزیز گردیده است. تولیدات ماشین سازی در صنایع رنگ، مرکب و رزین سازی شامل انواع مخازن استیل ماشین سازی اسلامی ادامه مطلب عارف شیمی حدود سه دهه از فعالیت شرکت صنایع عارف شیمی تولید کننده انواع رنگ،چسب و ضدزنگ می گذرد. که در این زمان نه چندان طولانی افتخارات قابل ستایشی در عرصه تولید فراورده های ساخته این شرکت ، نصیب این گروه صنعتی گشته است. در سایه عنایات پروردگار یکتا و همچنین همکاری و لطف همه جانبه مسئولین ، مهندسین و پرسنل زحمتکش این مجموعه جهت عارف شیمی ادامه مطلب رنگ الوان شرکت رنگ الوان درسال 1360 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی در کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج آغاز نمود. با توجه به نوع نگرش و دیدگاه وسیع مدیران و اعتقاد به خرد جمعی و انجام کار کارشناسی و با همت همکاران صدیق و پرتلاش، شرکت رنگ الوان توانسته است بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان رنگ و پوشش‌های رنگ الوان ادامه مطلب پوشش نما برکا(رخا) شرکت پوشش نما برکا و گروه کارخانجات آن با احساس موجودیت و خدمت به ایران و جهان بنیان گذار این شرکت را از سالها قبل به نو آوری و تحقیق و تفحص واداشت . این نگرش منجر به اختراع گچ پلیمری به صورت مشترک با یکی از اساتید گردید دنیای پلیمر و وارد شدن در وادی آن و کمک از اساتید ، پژوهشکه ها و حتی تجربی کاران باعث شد تا این پوشش نما برکا(رخا) ادامه مطلب شرکت رنگ سازی روناس شرکت تولیدی و شیمیایی روناس با بیش از 32 سال سابقه در تولید رنگهای صنعتی و ساختمانی و پوششهای حفاظتی در جهت تامین رضایت مشتریان تلاش کرده و در این راه تجهیزات، ماشین آلات و خطوط تولید پیشرفته را به کار گرفته و سیستمهای مدیریت کیفیت را مستقر نموده است. شرکت روناس در طی این سالها مفتخر به دریافت نشان استاندارد، گواهینامه شرکت رنگ سازی روناس ادامه مطلب منوی سایت صفحه نخست راهنما تولید کنندگان ایرانی برندهای ایرانی درباره تک راه مزایای عضویت اخبار جویای کار تبلیغ محصولات شما در وب سایت تک راه حمایت از تولید داخلی انجمن تولید کنندگان ایران رهگیری شکایات پرسش و پاسخ تماس با ما فهرست بر اساس گروه فرآورده های غذایی و نوشیدنی کشاورزی شهر سازی و ساختمان تجهیزات و لوازم خانگی ورزشی نساجی و فرش بسته بندی و کاغذ صنایع دستی و هنرهای تجسمی لوازم آرایشی و بهداشتی پوشاک جواهر،زیورآلات و هدیه لاستیک و پلاستیک نفت ، پتروشیمی،زغال سنگ ابزار آلات و تجهیزات صنعتی ابزارآلات ماشین آلات صنعتی لوله و اتصالات قطعات مکانیکی صنعت شیشه سازی چراغ و روشنایی برق و تجهیزات صوتی و تصویری خودرو و لوازم صنایع چوب لوازم حرارتی و برودتی تجهیزات خورشیدی الکترونیک و مخابرات قطعات الکترونیکی . لوازم رنگ و رزین لوازم تفریح و سفر معدن دکوراسیون داخلی راهسازی و عمران دامپروری پزشکی دوچرخه و موتور سیکلت چاپ و نشر آموزشی و کمک آموزشی صنایع فلزات شیمیایی ایمنی و حفاظتی اسباب بازی و سرگرمی صنایع نسوز لوازم اندازه گیری و ابزار دقیق تانکر و مخزن و کانتینرهای فلزی کامپیوتر مذهبی دیگر محصولات لوازم تبلیغاتی ماشین های بادی هواپیما و قایق لوازم اداری، تحریر و مهندسی دخانیات لیست شرکتهای مرتبط با مواد اولیه صنایع رنگسازی [طلایی 1 ساله] شرکت تولیدی شیمیایی جهان کنیتکس طلایی 1 ساله شرکت تولیدی شیمیایی جهان کنیتکس شرکت جهان کنیتکس تولید کننده کنیتکس های روغنی جهت نماهای داخلی و خارجی و تولید رنگ مولتی کالر آریا تولید کننده کنیتکس روغنی, کنیتکس اکرلیک, کنیتکس های حلال در اب, رولکس حلال اب, ماشین, رنگ, ماشین الات, انواع رنگها, رزینها, مواد اولیه صنایع رنگسازی, انواع رنگ صنعتی, انواع رنگ غیر صنعتی, انواع کنیتکس, اکرلیک, شیمیایی : خصوصی نوع فعالیت: تولید کننده محدوده فعالیت : ایران مدیرعامل :دورنما : [طلایی 1 ساله] شرکت صنایع رنگ درخشش طلایی 1 ساله شرکت صنایع رنگ درخشش شرکت رنگ درخشان تولید کننده انواع رنگ های صنعتی و ساختمانی با کیفیت برتر تولید کننده رنگ های ساختمانی, رنگ های صنعتی, رنگ های تزئینی و پوشش های چوب, رنگ های ساختمانی, رنگ, انواع رنگ, تولید کننده رنگ, صنعتی, انواع رنگها, رزینها, مواد اولیه صنایع رنگسازی, انواع رنگ صنعتی, انواع رنگ غیر صنعتی


 

 نمایشگاه رنگ و رزین اصفهان هشتمین نمایشگاه رنگ و رزین در شهر اصفهان در تاریخ .. راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک پکاشیمی این سامانه به منظور تسریع و تسهیل ارائه خدمات به نمایندگان و مشتریان گرامی راه اندازی شده است ... اخبار پکاشیمی محصولات ما: محصولات پکاشیمی: پوشش های پودری پکا شیمی قادر به ساخت پوشش های مختلف بر اساس رزین های اکریلیک، پلی اورتان، ترکیبی، پلی استر و اپوکسی رزین در تناژهای استاندارد می باشد. همچنین ... محصولات پکاشیمی لینکهای مرتبط: لینک های پکاشیمی: پوشش های پودری شرکت بل پکا http://www.belpekapaint.by Google صفحه - ایران در جمع کشورهای تولیدکننده پوشش‌های صنعتی مخازن نفت شصت و پنجمین شماره فصلنامه علمی- آموزشی- ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران ... صفحه اصلی - شیمی پوشش کالا | چکاد chekad.com/ با بهره گیری از ۳۰ سال تجربه علمی در صنعت رنگ و رزین درسال ۱۳۷۹ در شهرک صنعتی ایوانکی واقع در ۵۰ کیلومتری تهران، تحت پوشش وزارت صنایع و معادن استان ... شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام goharfammfg.com/ ... تمام قدی از دستاوردهای علمی و کاربردی خود طی ربع قرن حضور در صنعت رنگ و رزین و تولید انواع پوشش های صنعتی کشور ، در این نمایشگاه حضور پر رنگی داشت . بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی | شرکت ها : لیست ... https://www.ibmp.ir/company/list/60 لیست تمام شرکت های ساختمانی، تولید کنندگان مصالح، پیمکانکاران ساختمانی به همراه ... تولید کننده رنگ و رزین ایران،رنگ های ساختمانی، رنگهای صنعتی، خشک کن ها، ... تولید کننده پوششها و رنگهای آکریلیک و افزودنیهای بتن و ملات، ترمیم و اصلاح ... صنعت ایندکس - لیست شرکتهای تولید انواع رنگهای صنعتی ... www.sanatindex.com/content_view.aspx?id=75484&c=1 در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت رزین، رنگ ... شرکت رنگسازی ایران - اولین و بهترین تولید کننده رنگ های ساختمانی و ... رنگ و رزین بحرین www.bahrain-paint.com/ هاردنر ها; صنعتی ... آدرس: تبریز، کیلومتر ۶ جاده تهران ، کارخانه رنگ و رزین بحرین ... رنگ و رزین بحرین، واقع در شهر تبریز، مركز استان آذربایجان شرقی، ‌اولین و بزرگترین تولیدكننده رنگ و رزین پوششهای مختلف در شمال غرب ایران می باشد. با توجه ... هاویلوکس: صفحه نخست www.hawilux.com/ انتقال تکنولوژی و تولید پوشش های پودری بعنوان جایگزین پوشش های صنعتی پایه حلال و ... اعم از رنگ های ساختمانی، رنگ های صنعتی و پوشش های حفاطتی، رزین های آلکیدی و ... همچنین شركت رنگسازی هاویلوكس بمنظور بهره‌گیری از فن‌آوری روز دنیا، با تولیدكنندگان معتبر جهانی همكاری مستمر دارد. ... آدرس: کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ... درساشیمی - درباره ما www.dorsachemie.com/fa/aboutus شرکت دُرسا شیمی تولید کننده انواع رنگ و رزین های صنعتی، اهداف کیفی خود را بر ... انواع پوششهای چوب (سیلر،کیلر،نیم پلی استر،رنگهای فوری،بتونه ، خمیرهای ... شرکت شیمیایی پارس پامچال - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_شیمیایی_پارس_پامچال شرکت رنگ پارس پامچال، یک شرکت سهامی عام در زمینه تولید رنگ ، پوشش‌های صنعتی و مواد اولیه ... کارخانه تولیدی این شرکت در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان واقع است. ... این شرکت در سال ۱۳۹۱ به عنوان موفق‌ترین تولید كننده رنگ و رزین سال معرفی شد. ... پرش به بالا ↑ «لیست اعضای انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران». شرکت رنگ و رزین یشم: Home Page yashm.co.ir/ شرکت رنگ و رزین یشم ... جوش و ضد خوردگی است. شرکت صنایع رنگ و زرین یشم تولید کننده انواع پوشش های صنعتی بر پایه ی اپوکسی، پلی یورتان و .... میباشد. تولیدکنندگان رنگ و رزین - تک راه momtaz-electric.takrah.com/site/Default.aspx?pnl...71...fa...رنگ%20و%20رزین عنوان شرکت : شرکت پوشش های صنعتی دریایی شمال نشان تجاری (برند) : شیمی لوکس ... شرکت صنایع رنگ و زرین یشم تولید کننده انواع رزین های پلی استر ... معرفی 10 شرکت بزرگ صنعت رنگ درسال 2014 - تاپ لاک toplaq.com › صنعت رنگ › خواندنی های صنعت رنگ تعدد تولیدکنندگان درایران باعث گردیده که هیچ شرکت ایرانی در اشل جهانی مطرح نباشد. ده شرکت اول این لیست عبارتند از : (علاقمندان می توانند برای مطالعه کامل این ... عمده تولیدات این شركت در زمینه رنگ‌ها و پوشش‌های خودرویی ، صنعتی ... ساخت یكی از بزرگ‌ترین كارخانجات تولید رزین و پوشش‌های e-coat را آغاز كرده كه ... انتشار لیست مشارکت کنندگان شانزدهمین نمایشگاه بین ... www.asrenamayeshgah.com/.../انتشار-لیست-مشارکت-کنندگان-شانزدهمین-نمایشگاه... ۱- عصر نمایشگاه- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت از 16 در محل شرکت سهامی نمایشگاه ... شرکت تولیدی و شیمیایی روناس - شرکت رنگ سازی روناس www.ronass.com/indexf.html ... با 40 سال سابقه در تولید انواع رنگ های صنعتی , دریایی و ساختمانی با بهره گیری ... ظرفیت 28000 تن انواع رنگ و پوشش های حفاظتی و 2 خظ تولید رزین به ظرفیت ... مواد اولیه صنایع رنگسازی - www.BpolB.com مواد-اولیه-صنایع-رنگسازی.bpolb.com/tags/?part=b2btag&inc=b2btag&id... لیست شرکتهای مرتبط با مواد اولیه صنایع رنگسازی. شرکت تولیدی شیمیایی ... شرکت رنگ درخشان تولید کننده انواع رنگ های صنعتی و ساختمانی با کیفیت برتر. شرکت کنندگان پانزدهمین نمایشگاه رنگ ، رزین ، پوششهای ... www.sherkatghorfeh.ir/196/شرکت-کنندگان.html فهرست شرکت کنندگان و بزرگان صنایع رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت. ... زمینه فعالیت : تولید کننده انواع رنگ ساختمانی (حلالی و پایه آب) و صنعتی ... دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ،رزین ،پوشش های صنعتی ... www.scipost.ir/.../دوازدهمین+نمایشگاه+بین+المللی+رنگ+،رزین+،پوشش+های+- آدرس وب سایت مجری www.ipcc.ir ... رنگ ، رزین ، پوشش های صنعتی و مواد شیمیائی نقش مهمی در ایجاد شكل نهایی كالاها داشته و مواد معدنی موجود در کشور برای این ... صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و تولید کنندگان ظروف مربوطه پرنیان رزین - درباره ما www.parnianresin.com/Page/10040 گروه صنعتی پرنیان رزین بیش از یک دهه در زمینه تولید رزین های اکریلیک ... پوشش های ترافیکی دو جزئی و سه جزئی (علائم جاده ای و خطوط عابر پیاده) ... افتخار ما همكاری با بزرگترین تولید كننده های رنگ ترافیكی، استخری، صنعتی و همچنین صادرات به كشورهای آسیائی می باشد. رزین ... آدرس کارخانه : شهرک صنعتی اشتهارد شماره 3789 پوشش های صنعتی دریایی شمال www.shimilux.com/ حضور شرکت پوششهای صنعتی دریایی شما در چهاردهمین نمایشگاه رنگ و رزین تهران سالن 31 A محل دائمی نمایشگاه های بین ... رنگ تجهیزات برای تولید - ماشین آلات سنگ شکن برای فروش www.vicglobe.asia/crusher/15955.html ۲۹ اردیبهشت - تولید رنگ و لعاب های صنعتی انتخاب استان: آرش رنگ مدیریت:ابراهیم طاهرخانی شرکت آریا ... لیست قیمت محصولات رنگ الوان تولید کننده انواع . ... شركت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان تولید کننده انواع رنگ ها و پوشش های ساختمانی و ... تبلیغ عمده فروشان رنگ درجه یک - در بازارآنلاین زودل عمده بخرید‏ تبلیغwww.zoodel.com/Silk_Road_Trade/Facilitation‏ عرضه عمده و مستقیم رنگ، صرفه جویی در وقت، از چند شرکت مختلف همزمان قیمت بگیرید Quick & Efficient Deals · Best جستجوهای مربوط به لیست تولیدکنندگان رنگ، رزین و پوششهای صنعتی لیست شرکت های رنگ سازی انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین تولید کننده رزین شرکت رنگ باراد لیست شرکتهای شیمیایی شرکت رنگسازی ایران


 

 تولید کننده انواع مواد شوینده و بهداشتی شرکت های هم گروه شامل گلتاش، ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی قم تولید کننده انواع محصولات شوینده، بهداشتی و صنعتی استاندارد با برند های معتبر زیر شامل: پودرهای ماشین لباسشویی (سپید 1، سپید 3، سپید 5، پوش، پریمکس، ارکید)... » معرفی شرکت پاکسان گلنار گلی کیمیا نسیم ارکید پونه پوش رخشا پریمکس سپید سیو شبنم کاوالییر دنتامكس آرمان های امام خمینی شنبه 20 خرداد 1396 نرگس کلباسی مهمان هشتمین قسمت ماه عسل نرگس کلباسی مهمان هشتمین قسمت برنامه ماه عسل سه شنبه 16 خرداد 1396 دیدار پدر و فرزندان بعد از 15سال در ماه عسل دیدار پدر و فرزندان بعد از 15سال در ماه عسل شنبه 13 خرداد 1396 خبرگزاری پاکسان شرکت پاکسان اخبار مقالات مباحث زیست محیطی نمایشگاه ها دریافت کاتالوگ لینک‌های مرتبطصندوق دریافت نظرات سوالات متداول ماهنامه داخلی پاکسان گالری فیلم و عکس حریم خصوصی قوانین و مقررات نقشه سایت طراحی سایت و سئو توسط گروه فناوری اطلاعات شرکت پاکسان خانه درباره ما محصولات افتخارات تماس با ما گالری شرکت تولیدی سورفین تولید کننده انواع محصولات آرایشی و بهداشتی درباره ما about-us شركت تولیدی آرایشی بهداشتی سورفین در سال 1339 با هدف تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی تاسیس شد. این شركت با سابقه ی درخشان نزدیك به نیم قرن همواره سعی در تولید مطلوب و با كیفیت محصولات خود را داشته است. شركت آرایشی و بهداشتی سورفین دارای كادر مجرب و ماشین آلات مدرن بوده است و در آزمایشگاه های كنترل كیفیت و تحقیق و توسعه خود , سعی به اجرای دقیق ضوابط مورد نظر سازمان های كنترل كننده مانند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ,موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران , سازمان حفاظت محیط زیست و غیره نموده است. محصولات شركت سورفین كه با نام تجاری ارمغان عرضه می گردد, علاوه بر حضور موفق در بازارهای داخلی در بازارهای صادراتی نیز دارای جایگاه ویژه ای می باشند. نشان استاندارد بر روی محصولات ارمغان معرف كیفیت بالای این محصولات و ویژگی های خاص آن در مقایسه با سایر تولیدات می باشد. Image محصولات مراقبت از پوست و بدن شامپو بدن لوسیون بدن کرم وازلین دئودورانت Image محصولات مراقبت از کودک شامپو بچه روغن بچه وازلین بچه Image محصولات مراقبت از مو شامپو ضد شوره شامپو تخصصی سرم مو اسپری دوفاز حالت دهنده مو ماسک مو نرم کننده مو Image عطر و ادکلن عطر ادکلن اسپری خوشبو کننده Image محصولات بهداشتی شامپو مایع دستشویی ژل ضدعفونی Image محصولات مراقبت از منزل مایع ظرفشویی سفید کننده جرم گیر شیشه پاک کن محصولات در یک نگاه افتخارات honor1 ❮ ❯ صفحه اصلی اخبار و مقالات محصولات درباره ما ارتباط با ما گواهینامه ها تیزرهای تبلیغاتی English (United States) سری آشپزخانه سری البسه سری خانگی سری سرویس بهداشتی شرکت تیزپاک خراسان تولید کننده انواع محصولات پاک کننده و بهداشتی تیرک شرکت تیزپاک خراسان در سال 1370 با اخذ موافقت اصولی از اداره کل خراسان بزرگ و بارسالت و فلسفه وجودی خدمت به جامعه از طریق تولید محصولات بهداشتی و آرایشی وهمچنین ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار وجویای کار در منطقه محروم قاینات تاسیس ودر سال 1374در زمینی به مساحت7500متر مربع وزیر بنای 2000متر مربع در شهرک صنعتی قاین راه اندازی گردید.با استقبال واقبال مصرف کننده نسبت به کیفیت محصولات تیرک زمین کارخانه به 12500متر ومساحت زیر بنای کارخانه به 6000متر مربع وتعداد خطوط تولید کارخانه به 20محصول افزایش یافت که در آینده نزدیک به 30 محصول خواهد رسید . آخرین مقالات و دانستنیها از بین بردن 10 نوع لکه سخت با مایع ظرفشویی از بین بردن 10 نوع لکه سخت با مایع ظرفشویی از بین بردن لکه ها بعضی اوقات به دلیل نوع لکه کمی مشکل می شوند و با محلول های مختلف ه... ادامه مطلب... چرا باید از مایعات لباسشویی بجای پودر استفاده کنیم ؟ چرا باید از مایعات لباسشویی بجای پودر استفاده کنیم ؟ پودرها بدلیل قدرت پاک کنندگی بالا و داشتن پربورات بعنوان سفید کننده، پس از استفاده های مکرر با... ادامه مطلب... سفید کننده و جرم گیر را هیچ وقت مخلوط نکنید سفید کننده و جرم گیر را هیچ وقت مخلوط نکنید خطرناكترین مواد اسیدی که آسیب جدی به ریه می رساند مخلوط کردن وایتکس و جوهرنمک برای شستشو است .... ادامه مطلب... آخرین تیزر تبلیغاتی معرفی محصولات جدید دسترسی سریع صفحه اصلی تاریخچه گواهینامه ها مدیریت مقالات ارتباط با ما پاک کننده چند منظوره شیشه پاک کن شامپو فرش خوشبو کننده گاز پاک کن ژله ای اجاق گاز پاک کن مایع


 

 تولید کننده انواع محصولات شوینده، بهداشتی و صنعتی استاندارد با برند های ... شرکت سورفین www.surfinco.com/ شركت تولیدی آرایشی بهداشتی سورفین در سال 1339 با هدف تولید فرآورده های آرایشی ... سعی به اجرای دقیق ضوابط مورد نظر سازمان های كنترل كننده مانند وزارت بهداشت درمان و ... محصولات شركت سورفین كه با نام تجاری ارمغان عرضه می گردد, علاوه بر حضور ... تولید کنندگان آسیاب توپ و لوازم آرایشی - CBM www.vicglobe.asia/crusher/27193.html همگام با پژوهش های لوازم آرایشی و بهداشتی و توسعه، اسیاب کلوئیدی قدرتمند و سازگار مورد نیاز است. ... توپ فرایند کارخانه های تولید -سنگ شکن تولید کننده ... شرکت گلران ، آرایشی , بهداشتی , تولید , لوازم بهداشتی , محصولات بهداشتی , محصولات ... استفاده تولید کنندگان انواع اسپری ارایشی و بهداشتی می باشد محل تخلیه ورود نام . دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی شرایط فنی و بهداشتی واحدهای ... www.fda.gov.ir/item/2113 اصل رونوشت و یا تصویر برابر اصل شده گواهی فعالیت نمایندگی شركتهای خارجی ... اصل گواهی فروش آزاد كالا دركشور مبدأ (با ذکر نام شرکت و کشور تولید کننده، گروه ... شرایط فنی و بهداشتی كارخانجات تولید كننده محصولات فرآیند شده آرایشی و ... شرکت های زیر مجموعه www.paxan.info/index.php/2015-03-02-09-47-33/2015-04-15-07-37-42.html شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران است که با بهره ... و معتبرترین شرکتهای تولید کننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی نام برد. ... به شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد، شرکت پاکسان از جمله شرکت های گروه ... و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، ... دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه مواد شوینده پاک ... www.parsbank.ir/product/نمایشگاه-مواد-شوینده-پاک-کننده-95/ لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه مواد شوینده پاک کننده بهداشتی سلولزی و ماشین آلات وابسته .... تولید کننده انواع صابون های لباسشویی – آرایشی و بهداشتی saziba – سازیبا » درباره ما www.saziba.com/fa/درباره-ما/ شرکت دنیای سازیبا پویا: واردات مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ، رزین، ... تامین و تولید مواد اولیه صنایع غذایی تحت نظارت فنی شرکت های اروپایی - تامین مواد اولیه موثر و جانبی دارویی - تولید مواد ضدعفونی کننده با نام تجاری Microzed [DOC]آرایشی و بهداشتی - معاونت غذا و دارو fdo.umsu.ac.ir/uploads/cheklist1.doc اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی. چک لیست معرفی مسئول فنی شرکت های وارد کننده محصولات فرایند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی جهت ... تامین کنندگان - تأمین کننده www.irancode.ir/Info/ClassificationSupplier?KeyCode=083463&PageNumber... نمایش لیست محصولات | صفحه شخصی شرکت. ایران ملاس · 02479. Iran Malas Co. از بدو تاسیس و راه اندازی واحد تولیدی خمیرمایه این شركت ، كیفیت خوب همراه با تولید ... شامل مجموعه های تخصصی زیر در 7 برند آردن دانتا هیدرودرم فولیكا هیدرودرم لیدی ... تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی و واردات كالاهای مرتبط. شرکت تیزپاک خراسان تولید کننده انواع محصولات پاک کننده ... tizpak.com/ شرکت تیزپاک خراسان در سال 1370 با اخذ موافقت اصولی از اداره کل خراسان بزرگ ... و فلسفه وجودی خدمت به جامعه از طریق تولید محصولات بهداشتی و آرایشی وهمچنین ایجاد ... کنندگی بالا و داشتن پربورات بعنوان سفید کننده، پس از استفاده های مکرر با. شرکت پخش لوازم آرایشی و بهداشتی طاها پخش البرز - ... www.taha-cosmetic.ir/ شرکت طاها پخش با بیش از 200 نوع محصول لوازم آرایشی و بهداشتی ازجمله لنزوبرس های ... انواع کرمهای مرطوب کننده و لوسیون های شادابی و ماسکهای صورت به دنبال ارتقاء سطح ... گروه شرکت طاها پخش البرز تلاش مینماید تا با تولید طیف وسیعی از محصولات ... لیست قیمت برخی از محصولات طاها پخش البرز برای دیدن لیست كامل قیمت ها می ... 10 شركت معتبر خارجی در ایران محصولات آرایشی و بهداشتی ... www.magiran.com/npview.asp?ID=1303122 ۴  شركت های خارجی فعال در صنعت آرایشی و بهداشتی قصد دارند با سرمایه ... و به این ترتیب شركت های تولید كننده با برند و كیفیت اصلی محصول خود ... غولهای صنایع آرایشی جهان کدامند و فروش آنها در دهه گذشته چه ... www.barfatan.com/news4.aspx ۱۵  - ثبت نام. فرآورده های بهداشتی و آرایشی. گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012 ... البته واردات قانونی در حوزه آرایشی، بهداشتی و شوینده بسیار بیشتر از رقم ... بیشترین تعداد واحد تولید انواع کرم نیز در استان تهران واقع شده است. ... معرفی بزرگترین شرکتهای جهان در صنایع آرایشی و بهداشتی پرداخته است. لوازم ارایشی سنا - 6 ترفند شرکتهای تولید کننده لوازم ... www.a-sana1.blogfa.com/post-60.aspx خیلی از این محصول ‌ها، نام‌ هایی مانند "دکتر"، "درمان"، "داروخانه" و مانند آن را یدک می ‌کشند. این، اولین ترفند شرکت‌ های تولید کننده لوازم‌ آرایشی است که تلاش می‌ کنند اسم ... به سایت شرکت مانی پلاست جم خوش آمدید www.maniplast.ir/2-uncategorised/2-welcome.html شرکت مانی پلاست جم واقع در شهریار ، شهرک صنعتی صفادشت ، در فضایی حدود 6000 متر مربع واقع گردیده است . این کارخانه در حال حاضر روزانه 000 ‚350 بطری در حجم های مختلف ( از 20 سی سی الی 10 ... گوناگون اعم از صنعتی ، دارویی ، غذایی ، لبنی ، آرایشی و بهداشتی تولید می نماید. ... گیزه تولید کننده ظروف پلاستیکی در اروپا ... شرکت داروسازی باریج اسانس تولید کننده داروهای گیاهی - ... www.barijessence.com/?page=category&categoryparentid=25 محصولات. انسانی. دارو. آرایشی بهداشتی. مکمل غذایی دارویی. روغن های طبیعی. دام ، طیور و آبزیان. دام. طیور. آبزیان. بهداشت دام و محیط ... [PDF]صدور و تمدید پروانه مسئولین فنی شرکتهای واردکننده محصولات fdo.iums.ac.ir/uploads/25_1200_75_1.pdf وارد کننده فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد . -9 .... چک لیست تكمیل شده معرفی مسئول فنی شرکت های واردکننده محصوالت فرایند شده غذایی، آرایشی و ... شرکت بهداشتی دکتر عبیدی » درباره ما dr-abidi.ir/درباره-ما/ شرکت دکتر عبیدی در سال ۱۳۲۵ فعالیت خود را به عنوان اولین واحد تولید دارو در کشور ... دارویی آغاز نمود و بعد از مدتی شروع به تولید محصولات آرایشی بهداشتی کرد. ... از محصولات، نظیر انواع شامپو با نام های ناتل و مولتی ویتا، نرم کننده موی سر ناتل، ... سلاطین بازار لوازم آرایش - هفته نامه تجارت فردا www.tejaratefarda.com/بخش-اقتصاد-اجتماعی-19/7943-سلاطین-بازار-لوازم-آرایش در میان شرکت‌های داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی، نام شرکت «مای» نیز به ... بسیاری از شرکت‌های مطرح تولیدکننده لوازم آرایش، محصولات خود را روی ... تولیدکنندگان شوینده ها،پاک کننده ها و بهداشتی - پیوند ... www.peivandco.ir/productions/cleansing-and-detergents-commodities-in-iran.html خانه; تولید کنندگان. مواد و محصولات ... لیست آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده · آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده - لیست استانی ... شرکت های ترخیص کالا ... محصولات آرایشی; محصولات بهداشتی; محصولات دارویی. مواد شوینده و پاک کننده ( 30 مطالب ). مواد شوینده و بهداشتی; انواع پاک کننده های صنعتی; سایر پاک کننده های شیمیایی ... جستجوهای مربوط به لیست شرکت های تولید کننده آرایشی و بهداشتی لیست شرکت های وارد کننده لوازم آرایشی و بهداشتی شرکت آرایشی بهداشتی مای شرکت های تولید کننده مواد شوینده اعطای نمایندگی فروش لوازم آرایشی و بهداشتی شرکت آرایشی بهداشتی بتیس شرکت پخش لوازم آرایشی خط تولید لو شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده و بهداشتی ماه مبارک رمضان بر مومنان مبارک باد شرکت سهامی عام پاکسان Paxan cares about family health پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد. English العربیه فارسی صفحه اصلی درباره پاکسان محصولات بازرگانی شرکت‌های گروه اطلاعات بورس تماس با ما مایع دستشویی سیو صابون سیو پودر پوش primax سپید goli خمیردندان پونه مایع دستشویی سیو صابون سیو شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده و بهداشتی
79 1 2 3 4 5 6 7 ...