مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی- آگهی استخدام و مقالات علمی
دانلود رایگان لیست اطلاعات شرکتهای صنعتی و کارخانجات

هدیه ایران صنعت

دانلود رایگان بخشی از اطلاعات شرکتهای منتخب

از شما دعوت می گردد با عضویت در سامانه ایران صنعت از ایمیل ها، امتیازات، و هدایای خاص آن بهره مند گردید

به عنوان هدیه عضویت، لینک دانلود رایگان بخشی از بانک اطلاعات برای شما ارسال خواهد شد

لطفا در کادر زیر ایمیلی که می خواهید عضویت و دریافت هدیه از طریق آن صورت گیرد را وارد کرده، نزدیکترین گروه به زمینه فعالیت خود را انتخاب و سپس بر روی گزینه "عضویت و دریافت فایل هدیه" کلیک نمایید

توجه: در هر زمانی امکان لغو عضویت وجود دارد

                                       

ورود مستقیم به صفحه بانک اطلاعات ایران صنعت

ورود مستقیم به صفحه ایمیل مارکتینگ صنعتیiran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com

 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 


ولی با توجه به اولویت تردد ماشین آلات و آبیاری در مرحله داشت ، همواره فاصله خطوط کاشت بیشتر از فاصله بوته بر روی خط در نظر گرفته می شود. با فرض فاصله ردیف 50 سانتی متر، اگر فواصل بوته روی خط بین 15 تا 20 سانتی متر توصیه شود شرایط ایده آل یکصدهزار بوته در هکتار حاصل می گردد. جهت سبز شدن مناسب و یکنواخت بذر دو عامل آب و حرارت بسیار مهم هستند. پایین بودن راندمان آبیاری بواسطه عدم استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و کاربرد روشهای آبیاری سنتی است که یکی از مشکلات اساسی زراعت چغندرقند در کشور محسوب می گردد. در صورت استفاده از روش آبیاری سطحی برای سبز شدن بذر، معمولا از دو نوبت آبیاری ( خاک آبی + پی آب ) استفاده می شود. با توجه به بهم خوردگی ساختمان خاک در هنگام آماده سازی زمین ، مقدار مصرف آب در خاک بسیار بیشتر از آبیاری بعدی است. مجموع آب مصرفی در این دو نوبت معمولاً حدود 15 تا 20 درصد کل آب مصرفی در زراعـت چغندرقند را شامل می شود. در سیستم آبیاری بارانی محدودیتی برای کاربرد در این زراعت وجود ندارد فقط در برخی مواقع استفاده از نازل های نامناسب و وجود قطرات درشت آب باعث کوبیدگی سطح زمین و کاهش درصد جوانه زنی و استقرار گیاهان در سطح مزرعه می شود که بایستی در این خصوص نکات لازم از نظر فنی مد نظر قرار گیرد. همچنین در سیستم های آبیاری بارانی وجود باد باعث عدم یکنواختی در توزیع آب شده و درصورت اعمال مدیریت نامطلوب ، غیریکنواختی زیادی پوشش گیاهی در سطح مزرعه مشاهده می گردد. از آنجایی که صفر فیزیولوژیک چغندرقند حدود 3 درجه سانتی گراد است می توان کشت بذر را در اولین فرصت ممکن در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام داد. نکته اینکه در خصوص تاریخ کاشت مناسب اراضی آلوده به این بیماری پوسیدگی ریشه ، تحقیقات بیشتری انجام شود. از موارد مهم در ایجاد تراکم بوته مناسب در سطح مزرعه ، کنترل آفات و بیماریهای اول فصل رشد است. ضدعفونی بذر با استفاده از قارچ کشها و حشره کشهای مناسب برای گذراندن حدود یکماه از اوایل فصل رشد بدون وجود خسارت آفات و بیماریها ، از این گونه راه کارهاست که بایستی در تحقیقات داخلی نیز به آن توجه بیشتری مبذول داشت. استراتژی تحقیق در مورد بهبود کیفیت استقرار بوته در سطح مزرعه در مواد ذیل پیشنهاد می گردد: 1- بهبود کیفیت بذر مورد استفاده 2 - آماده سازی مناسب بستر بذر 3- ماشینهای کاشت 4- استفاده از کودهای شیمیایی قبل از کاشت 5- آرایش کاشت و تراکم بوته 6- امکان استفاده از بارشهای بهاره 7- تأمین حرارت جوانه زنی 8- کنترل آفات اول فصل مشکل مکانیزه کردن کشت این محصول همچنان حل نشده باقی مانده است و بعضی از عملیات بصورت دستی و سنتی یا بصورت نیمه مکانیزه انجام می شود. درخصوص عملیات خاک ورزی کشت این محصول تمام مکانیزه است عملیات کاشت نیز دستگاه های مختلف مکانیکی و پنوماتیکی در داخل کشور جهت کشت این محصول موجود است لیکن یکی از مشکلات اساسی در این محصول برداشت آن است. دستگاه های مختلفی در داخل کشور موجود است که هر کدام بدلایل مختلف به منظور عملیات برداشت سازگار نبوده اند. از جمله اینکه این ادوات برای اراضی وسیع طراحی شده اند. قیمت تمام شده آنها بالاست و تعدادی از آنها از کیفیت پایینی برخوردار است تعدادی از کشاورزان از دستگاه های نیمه اتوماتیک برای برداشت استفاده می کنند که این به نوبه خود باعث بالا رفتن مصرف انرژی و هزینه ها می شود. در بررسی روشهای آبیاری همانند سایر محصولات جای کار بسیار است در آزمایشی در نواحی خشک و نیمه خشک ترکیه مشخص شد که بهترین زمان آبیاری چغندرقند زمانی است که 25 تا 50 درصد از آب قابل دسترس از ناحیه توسعه ریشه ها تخلیه شده باشد. روش آبیاری بارانی در مقایسه با روش آبیاری سطحی از عملکرد ریشه ، میزان شکر و وضعیت جوانه زنی بهتری برخوردار است. روش آبیاری قطره ای – نواری موجب صرفه جویی 52 درصدی در مصرف آب نسبت به روش جویچه ای می گردد و ضمن اینکه روانابی در سطح زمین ایجاد نمی کند همچنین عملکرد و میزان شکر تولیدی در سیستم آبیاری قطره ای بیشتر است. چغندرقند در کل دارای فصل رشد طولانی و نیاز آبی بالا بوده و متوسط مصرف آب آن در هکتار بین 10 تا 12 هزار متر مکعب است. مدیریت آبیاری مزارع چغندرقند به منظور افزایش کارآیی مصرف آب از مهم ترین موضوعات تولید اقتصادی و پایدار این محصول در کشور ماست. چغندرکاران به خصوص جمعیت سنتی کار ، تنها بر حسب عادت آبا و اجدادی اقدام به مصرف کودهای شیمیایی بدون هیچ گونه اطلاع فنی می نمایند. بخصوص اینکه مبادرت به مصرف بی رویه چند نوع عنصر غذایی محدود پر مصرف از جمله نیتروژن، فسفر و شاید پتاسیم می کنند. در راستای تهیه مدلهای توصیه کودی نیز موانعی بشرح ذیل موجود است: 1- نبود اطلاعات کافی از وضعیت حاصلخیزی خاکها تحت کشت چغندرقند از لحاظ وضعیت پراکنش عناصر غذایی، ماده آلـی، خصوصیـات فیـزیکی و شیمیـایی خاک 2- نبود اطلاعات کافی از میزان عکس العمل تولید کمی و کیفی چغندقند به حاصلخیزی خاک و مدیریت های مصرف کود، تغذیه و کارایی مصرف کود در سطوح بهره برداران در اقلیم های مختلف. پس از رفع این مشکلات عمده ، تحقیقات تکمیلی نقاط ضعف شناسایی و توصیه کودی برای عملکرد کمی و کیفی انجام می پذیرد در این خصوص می بایستی : 1- بهینه سازی مصرف کود با افزایش کمی و کیفی چغندرقند در واحد سطح ، افزایش کارآیی مصرف کود ، حفظ محیط زیست ، پایداری تولید و صرفه جویهای اقتصادی 2- ارائه راه کارهای مدیریت مصرف کود با استفاده از مدلهای جامع و کاربردی توصیه کودی با توجه به شرایط متنوع نظیر منابع خاک،آب و سایر عوامل تأثیر گذار بر تولید کمی و کیفی چغندرقند 3- ارائه راهکارهای جلوگیری و ناهنجاریهای تغذیه ای چغندرقند در طول دوره رشد 4- ارائه راه کارهای مصرف کودهای زیستی در زراعت چغندرقند و چغندربذری. علفهای هرز از جمله مهمترین محدودیتهایی است که بطور مستقیم تولید محصولات زراعی از جمله 

 


8/5 درصد) تنها بین یک تا چهار هکتار و حدود 28/7 درصد بیش از چهار هکتار وسعت دارد. حدود 65 درصد از مزارع کشاورزان ، عملیات زراعی عموماً به شکل سنتی و با بهره گیری از نیروی کار خانواده ها صورت م یپذیرد. تنها 29 درصد مزارع جهت انجام عملیات زراعی از نیروی انسانی کارمزد و حدود شش درصد از کارگران ماهر به شکل تجارتی استفاده می کنند. میزان و درصد استفاده از نیروی کار در مراحل مختلف زراعت هر هکتار چغندرقند در مرحله تولید 140/48 نفر روز است. سهم اشتغال در مرحله وجین و تنک 41/43 درصد ، برداشت 27/84 درصد ، آبیاری 24/4 درصد ، آماده سازی زمین 2/87 درصد و مراحل بذرکاری، کودپاشی و سمپاشی 3/45 درصد است. مسائل و مشکلاتی که در کاهش عملکرد شکر در هکتار منجر می شود به پنج بخش 1: فقدان ارقام اصلاح شده که پاسخ گوی نیازهای موجود در سطح کشور باشد ( 11/4 درصد ). 2: وجود ضعف در مدیریت مزرعه از مرحلـه خاک ورزی تا بـرداشت ( 36/8 درصد به غیر از مسائل متنوع گیـاه پـزشکی ). 3: وجود پاره ای محـدودیتـهای اقلیمـی که مانـع از ظهـور پتـانسیل ژنتیـکی ارقـام اصـلاح شده می شود (9/2 درصد ). 4: مسائل اقتصادط و اجتماعی تولید( 13/5 درصد ) 5: ودر نهایـت مشکـلات متعدد با ماهیـت گیـاهپزشکی (29/1 درصد ) می باشد .در به نژادی چغندرقند ، فقدان ارقام متحمل به پوسیدگی و نبود ارقام متحمل به خشکی احساس می گردد. مشکلات زراعی چغندرقند یکی از معضلات زراعـت چغندرقند خصوصاً در ایران تـراکم بوته است. عوامـل متعددی می تواند تراکم بوته را در مزرعه تحت تأثیر قرار دهد ، شرایط خاک ، عملیات خاک ورزی و زمان تهیه بستر کاشت در این قضیه اثر مستقیمی دارند. استفاده از زیرشکن پیش از کاشت چغندرقند بطـورکلی باعث بهبـود صفات کمـی و کیـفی چغندرقند در مقادیـر مصرف پایین آب می شود. تهیه بستر زود هنگام و کاشت زودتر بذر چغندرقند در بهار می تواند روی رشد مطلوب افزایش عملکرد محصول و در نهایت رسیدن و برداشت سریع تر محصول اثر معنی داری داشته باشد. طی آزمایش انجام شده توسط قهرمانیان 1384 در مورد تأثیر عمق خاک ورزی اولیه و تغییر شکل ریشه و چغندرقند معلوم شد که افزایش عمق خاک ورزی اولیه از 25 به 35 سانتی متر ، سبب کاهش ظهور ریشه های تغییر شکل یافته و چند شاخه ، افزایش طول ریشه ، عملکرد ریشه و شکر می شود. در برخی موارد بمنظور افزایش طول دوره رویش و استفاده بهینه از بارندگی ذخیره شده طی فصل پاییز ، زمستان و بهار استفاده از کشت انتظار توصیه شده است. توسعه کشت نشایی و پاییزه چغندرقند دو راهکار علمی مناسب در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع آب آبیاری است با این روشها مصرف آب برای کشت چغندرقند 4000 مترمکعب در هکتار کاهش یافته است (یوسف آبادی ، 1380 ) از مزایای دیگر کشت پاییزه کاهش مصرف سموم دفع آفات و امراض نباتی و کاهش دامنه خسارت بیماریهای مهم و محدود کننده کشت چغندرقند و کنترل علفهای هرز و تأثیر مثبت و قابل ملاحظه زراعت چغندرقند در تناوب زراعی مناطق مورد نظر افزایش کمی و کیفی محصول سایر گیاهان زراعی است. بطورکلی در زراعت چغندرقند ویژگی بستر بذر بایستی بصورت ذیل باشد: - سطح خاک فاقد بقایای گیاهی پوسیده نشده باشد. وجود بقایای گیاهی غیر پوسیده هم در زمان کاشت و در کیفیت ریشه در زمان برداشت مسئله ساز است. - وجود لایه سخت در منطقه ای که ریشه می تواند در آن نفوذ کند وجود نداشته باشد. - آب بتواند به راحتی به داخل خاک نفوذ کند تا شرایط بارندگی زیاد و یا آبیاری ایجاد شرایط بی هوازی نکند. - ذخایر رطوبتی خاک بتواند تا حد امکان قسمتی از نیاز آبی را برای جوانه زنی ، سبز کردن و رشد گیاه تأمین کند بعبارت دیگر ، بذر بطور مستقیم روی سطح زیرینی که مرطوب و محکم باشد قرار گیرد و با یک لایه خاک نرم که آن را از تبخیر حفظ می کند پوشیده شود. - تا حد امکان بستر بذر نرم و یکنواخت باشد و تا زمان کاشت فاقد سله باشد. بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله افزایش ماده آلی خاک و استفاده از زیرشکن توصیه می گردد. انتخاب ادوات مناسب جهت تهیه بستر بذر و انتخاب زمان مناسب عملیات آماده سازی بستر بذر از ارکان دیگر برداشت محصولی سودآور است. بذر اولین عامل مهم در افزایـش استقرار بوته در مزرعه است. استفاده از بذرهای اصلاح شده با کیفیت مطلوب از نظر جوانه زنی و استقرار باعث خواهد شد که تعداد جوانه های مورد نیاز در سطح مزرعه بوجود آید. استفاده از مقادیر زیاد کود قبل از کاشت باعث می شود که در سبز شدن و جوانه زنی بذر ، اختلالاتی ایجاد شده و این امر باعث کاهش استقرار بوته در سطح مزرعه می شود. از طرفی ، با توجه به مقادیر کم ماده آلی خاک در اکثر اراضی کشور، می توان زمان استفاده از کودها را با توجه به نوع خاک تعریف کرد. از دیگر مسائل مهم در استـقرار مناسب بوته در مزرعه ، استفاده از آرایش کاشت مناسب است. آرایـش کاشت مناسب و ایده آل از نقطه نظر فرضی 30 * 30 سانتی متر است. ولی با توجه به اولویت تردد م 

 


ر اندروید سخت افزار دانلود نرم افزار اندرویدی سایت درباره سخت‌افزار وب سایت سخت‌افزار با استفاده از تیمی خبره در نظر دارد با نگاهی جدید، یک نشریه الکترونیکی مناسب برای کاربرانی باشد که به دنبال مطالب جذاب IT به زبان فارسی در دنیای وب هستند. با وجود نام این مجموعه، حوزه‌های مختلفی هستند که این وب‌سایت به آن‌ها می‌پردازد... محبوب ترین مطالب اخیر مسابقه ای دیگر آغاز شد، منتظر شما هستیم (مسابقه به پایان رسید نتایج در اینده نزدیک اعلام می شود) مسابقه ای دیگر آغاز شد، منتظر شما هستیم (مسابقه به پایان رسید نتایج در اینده نزدیک اعلام می شود) مسابقات مسابقه ای دیگر آغاز شد، منتظر شما هستیم (مسابقه به پایان رسید نتایج در اینده نزدیک اعلام می شود) بعد از مسابقه کارت گرافیک که در آن سه کاربر عزیز برنده کارت های گرافیک اهدایی شدند حال نوب... 15 اسفند, 1393 بررسی کامل گوشی سامسونگ گلکسی نوت اج (Samsung Galaxy Note Edge) بررسی کامل گوشی سامسونگ گلکسی نوت اج (Samsung Galaxy Note Edge) بررسی گوشی موبایل بررسی کامل گوشی سامسونگ گلکسی نوت اج (Samsung Galaxy Note Edge) هر از چند گاهی کمپانی های سازنده محصولات مختلف با تولید محصولی ویژه و خاص، به کاربرانشان ی... 19 اسفند, 1393 سیستم امتیازدهی کاربران وب سایت سخت افزار (تغییراتی اعمال شد) (درایور اس اس دی برای برنده سه ماهه بخش کامنت) سیستم امتیازدهی کاربران وب سایت سخت افزار (تغییراتی اعمال شد) (درایور اس اس دی برای برنده سه ماهه بخش کامنت) مطالب گوناگون سیستم امتیازدهی کاربران وب سایت سخت افزار (تغییراتی اعمال شد) (درایور اس اس دی برای برنده سه ماهه بخش کامنت) هدف ما در وب سایت سخت افزار داشتن یک محیط کاربردی است که در ان کاربران بتوانند اطلاعات خود... 04 فروردین, 1394 شما پیشنهاد دهید: قیمت گلکسی اس 6 و اس 6 اج مشخص شد (این گوشی ها با چه قیمتی ارزش خرید دارد؟) شما پیشنهاد دهید: قیمت گلکسی اس 6 و اس 6 اج مشخص شد (این گوشی ها با چه قیمتی ارزش خرید دارد؟) گوشی موبایل شما پیشنهاد دهید: قیمت گلکسی اس 6 و اس 6 اج مشخص شد (این گوشی ها با چه قیمتی ارزش خرید دارد؟) گوشی گلکسی اس 6 و اس 6 اج به طور رسمی در برنامه ای توسط سامسونگ معرفی شدند. این دو گوشی بد... 12 اسفند, 1393 قیمت گوشی گلکسی اس 6 و اس 6 اج (S6/S6 Edge) برای حوزه خلیج فارس معلوم شد قیمت گوشی گلکسی اس 6 و اس 6 اج (S6/S6 Edge) برای حوزه خلیج فارس معلوم شد گوشی موبایل قیمت گوشی گلکسی اس 6 و اس 6 اج (S6/S6 Edge) برای حوزه خلیج فارس معلوم شد گوشی تازه نفس گلکسی S6 همراه با گونه متمایز خود S6 Edge به زودی و در ابتدای بهار وارد بازا... 25 اسفند, 1393 نمونه تصاویر جدید از نسخه دسکتاپ بازی GTA V (دانلود کنید) نمونه تصاویر جدید از نسخه دسکتاپ بازی GTA V (دانلود کنید) نرم افزار و بازی نمونه تصاویر جدید از نسخه دسکتاپ بازی GTA V (دانلود کنید) مدتی پیش خبری را منتشر کردیم که باز راک استار حسرت تجربه بازی GTA نسخه 5 را به دل دارندگان... 10 اسفند, 1393 مقایسه کارایی آیفون 6 پلاس، گلکسی اس 6 و اچ تی سی وان M9 در تست Geekbench مقایسه کارایی آیفون 6 پلاس، گلکسی اس 6 و اچ تی سی وان M9 در تست Geekbench گوشی موبایل مقایسه کارایی آیفون 6 پلاس، گلکسی اس 6 و اچ تی سی وان M9 در تست Geekbench کدامیک کارایی بهتری دارند؟ آیفون 6، گلکسی اس 6 یا اچ تی سی وان M9؟ برای اینکه پاسخی منطقی ... 14 اسفند, 1393 مسابقه مشترک نوروزی وب سایت سخت افزار و گرین با نام گرین و شادی (منتظر همه هستیم) مسابقه مشترک نوروزی وب سایت سخت افزار و گرین با نام گرین و شادی (منتظر همه هستیم) مسابقات مسابقه مشترک نوروزی وب سایت سخت افزار و گرین با نام گرین و شادی (منتظر همه هستیم) یادتان بود گفتیم نامید نباشید؟! ما ثابت کردیم روی حرفمان هستیم و هر دفعه گفتیم دلسرد نباشی... 09 فروردین, 1394 آرشیو مقالات اخبار سخت‌افزار و دیجیتال بازی و نرم‌افزار داخلی دنیای فناوری اخبار سایت امنیت و شبکه فناوری‌های شبکه مقالات امنیتی قدم‌به‌قدم نرم‌افزار قدم‌به‌قدم اینترنت و وب مکینتاش نرم‌افزارهای موبایل معرفی نرم افزار ویندوز لینوکس و منبع باز شرکت‌ها تصویرگری دیجیتال فناوری و مقالات کاربردی مسابقات و رویدادها مسابقه حافظه + نتایج مسابقه بزرگ موبایل + نتایج مسابقه مادربورد + نتایج مسابقه نوت بوک + نتایج سخت‌افزار قدم‌به‌قدم فناوری‌های سخت‌افزاری دیجیتال محصولات اپل صوتی و تصویری گزارش سمینارهای شرکت‌ها نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه های خارجی معرفی و بررسی ها بررسی گروهی بررسی انفرادی هر آنچه باید در مورد گلکسی اس 6 بدانید/ قیمت رسمی سامسونگ گلکسی نوت 4 صفحه نخست اشتراک درباره ما تماس با ما کلیه حقوق نزد وب سایت سخت افزار محفوظ می باشد. | طراحی توسط وب سنتر 0 Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI نام کاربری رمز ورود مرا بخاطر داشته باش بازیابی رمز عبور بازیابی نام کاربری 

 


های زیادی را در محافل عمومی و فضای مجازی در پی داشت. همچنین در هفته گذشته تصاویر دیگری از دمای بیش ار حد این گوشی در هنگام اجرای بنچمارک GFXBench منتشر شد که نشان می داد محیط One M9 به دمای بسیار بالای 55.4 درجه سانتی گراد رسیده است. اما پس از انتشار آپدیت نرم افزاری HTC برای این گوشی، آزمایشات جدید نتایجی کاملاً متفاوتی را به نمایش گذاشتند. نظرات (1) صفحه1 از284 شروع Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next پایان SSA آخرین نظرات فعالیت کاربران مهمان - پرستو سلام کانفینگ این مدل i7, qm (asus k550jk البته این مدل رو فروشنده پیشنهاد کرد. دقیق یادم نیس ... بهترین لپ تاپ های پیشنهادی براساس قیمت (نوروز و اردیبهشت 94) 3 ساعت قبل masoud امکانات چیپ صوتی Creative Sound Core3D: ۱- از بین بردن اکوی صوتی ۲- کاهش نویز ۳- قابلیت Smart Vol... عید امسال به دیدن خاندان گیمرهای گیگابایت بروید: مسابقه بزرگ... 4 ساعت قبل مهمان - mostafa سلام من میخوام گوشی از نظر دوربین باطری وکیفیت سخت افزار مناسب باشه رنج قیمت 600 تا 850 هزار تومان ... لیست قیمت گوشی موبایل + مشاوره تخصصی رایگان خرید | آپدیت: 06... 4 ساعت قبل پیام سعادت سلام گوشیهایی که نام بردید تقریبا در یک سطح از لحاظ سخت افزاری هستند اما اندازه های متفاوتی رو دارن... لیست قیمت گوشی موبایل + مشاوره تخصصی رایگان خرید | آپدیت: 06... 5 ساعت قبل جاسم فروزنده سلام Asus X501 ای که شما پیشنهاد کردید گزینه مناسبی هست. اما بعید می دونم که بتونید در بازار پیدا کن... بهترین لپ تاپ های پیشنهادی براساس قیمت (نوروز و اردیبهشت 94) 5 ساعت قبل جاسم فروزنده سلام دوست عزیز. در نظر داشته باشید که این تاپیک مربوط به راهنمایی خرید لپ تاپ هست. لطفاً مشکلات مرب... لیست قیمت لپ تاپ + مشاوره تخصصی رایگان برای خرید | آپدیت: 5 ... 5 ساعت قبل مهمان - nima سلام R9 290x از directx 11.2 پشتیبانی میکنه اینتل هم از 11.1 من رفتم تو مشخصاتش دیدم . ولی nvidia ti... 3DMark نمایش می‌دهد: افزایش چشمگیر کارایی تا 1300% در Direct... 6 ساعت قبل پیام سعادت سلام دوست عزیز متاسفانه اطلاعی نداریم، به محض ورود بطور رسمی به بازار کشور در لیست قیمت ما قرار خوا... لیست قیمت گوشی موبایل + مشاوره تخصصی رایگان خرید | آپدیت: 06... 6 ساعت قبل پیام سعادت Mate 7 کیفیت ساخت به مراتب بهتری از اون دوتای دیگه داره اما اندازه ای بزرگتر و وزنی سنگین تر خواهد د... لیست قیمت گوشی موبایل + مشاوره تخصصی رایگان خرید | آپدیت: 06... 6 ساعت قبل شبکه های اجتماعی خبرخوان فیس بوک توئیتر اینستاگرام دانلود تولبار شهر سخت افزار آخرین مقالات پربازدیدترین AMD وارد مبارزه‌ای جدید با NVIDIA شد: معرفی و مقایسه‌ای بین فناوری‌های G-Sync و Free-Sync AMD وارد مبارزه‌ای جدید با NVIDIA شد: معرفی و مقایسه‌ای بین فناوری‌های G-Sync و Free-Sync با معرفی فناوری نوین Free Sync از سوی ... آموزش: چگونه به هنگام شب با گوشی خود عکس های بهتری بگیریم؟ آموزش: چگونه به هنگام شب با گوشی خود عکس های بهتری بگیریم؟ حتما شما هم با ما در مورد ویژه و خ�... بررسی تکنولوژی های برتر فوکوس خودکار گوشی های هوشمند؛ از فوکوس لیزری تا شناسایی فاز بررسی تکنولوژی های برتر فوکوس خودکار گوشی های هوشمند؛ از فوکوس لیزری تا شناسایی فاز بی شک یکی از بهترین امکاناتی که د�... نبرد غول ها؛ مقایسه کامل گلکسی S6 و آی فون 6 نبرد غول ها؛ مقایسه کامل گلکسی S6 و آی فون 6 با فرو نشستن طوفان رسانه ای ایجاد... ToughBook CF-54، یک ایستگاه کاری قدرتمند و سیار مخصوص حرفه ای ها ToughBook CF-54، یک ایستگاه کاری قدرتمند و سیار مخصوص حرفه ای ها قطعا شما هم با کارت گرافیک های قد�... اشتراک مطالب برای دریافت آخرین مطالب سایت ایمیل خودتان را وارد کنید. آخرین ارسال های انجمن خریدار پردازنده اینتل i7 880 سوکت 1156 حقوق معلمان گیگابایت کارت های گرافیک سری 900 خود رو معرفی کرد بررسی کارت گرافیک Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming مشاوره برای خرید لپتاب (asus rog g551jm یا lenovo Y5070 uhd) Lumia 535 Daul Sim عبور از رمز بایوس مشاوره برای خرید هارد 2 ترابایت با بودجه 350 تومن draiver nokia n 72 درخواست مشاوره برای ثبت نام دوره های تعمیرات سخت افزار دوستان دانلود صفحه اصلی بررسی محصولات پردازنده مادربرد حافظه ( رم ) وسایل ذخیره سازی کارت گرافیک کیس اسپیکر و هدفون پخش کننده ها و سینمای خانگی پرینتر و اسکنر درایو های نوری تبلت لپ تاپ و نت بوک مانیتور پاور تلویزیون خنک کننده پروژکتور سیم کارت و اپراتورها دوربین دیجیتال مینی پی سی (NUC) اسمارت فون مودم و تجهیزات شبکه ساعت هوشمند ابزارهای پوشیدنی مقالات پردازنده مادربرد حافظه ( رم ) وسایل ذخیره سازی کارت گرافیک کیس اسپیکر و هدفون پخش کننده ها و سینمای خانگی پرینتر و اسکنر درایو های نوری تبلت لپ تاپ و نت بوک مانیتور پاور تلویزیون خنک کننده اورکلاک سیستم عامل پروژکتور سیم کارت و اپراتورها دوربین دیجیتال فناوری مینی پی سی (NUC) اسمارت فون مودم و تجهیزات شبکه ساعت هوشمند ابزارهای پوشیدنی گیم و کنسول بازی اخبار پردازنده مادربرد حافظه ( رم ) وسایل ذخیره سازی کارت گرافیک کیس اسپیکر و هدفون 

 


ماعیل فرزین، تلفن : 09186768799 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩١/٠٧/٢٩ خریدوفروش ماشین الات وادوات گشاورزی تراکتور تریلی خریدو فروش انواع ماشین الات کشاورزی :تراکتور-تریلی آسیاب بادی-آسیاب پشت تراکتوری -دروگر کمباین- خیش و...... ... چهاردولی، تلفن : 09183505404 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩١/٠١/٢٧ دستگاه بسته بند علوفه (بیلر) طرح جدید دستگاه بیلر طرح جدید مدل NH-155 ساخت شرکت تکسا همدان است. طراحی این دستگاه توسط متخصصین مجرب این شرکت انجام شده و به جرات می توان ... نانکلی، تلفن : 09183192419 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/١٢/٠٧ ادوات نمایندگی فروش انواع ادوات کشاورزی در نهاوند ... قیمت :توافقی لیست شرکتها صمد جهانیان، تلفن : 09187066620 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/١٢/٠٧ قطعات تراکتور فروش انواع قطعات وادوات تراکتور در نهاوند ... قیمت :توافقی صمد جهانیان، تلفن : 09187066620 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/١٢/٠٧ تعمیرگاه تراکتور اولین و بهترین وتخصصی ترین تعمیرگاه تراکتور در نهاوند سابقه درخشان 40 ساله حاج عزیزاله جهانیان ... حاج عزیزاله جهانیان، تلفن : 09187066620 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/١٢/٠٦ ادوات کشاورزی در نهاوند جهانیان فروش ادوات کشاورزی انواع ادوات فروش زیر قیمت همکاران محترم نهاوند جهانیان سه راهی گلزرد نمایندگی تراکتور 09187066620 ... قیمت :توافقی صمد جهانیان، تلفن : 09187066620 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/١٢/٠٦ تراکتور نمایندگی تراکتور در نهاوند 09187066620 جهانیان فروش کلیه ادوات قطعات ماشینهای کشاورزی وصنعتی ... قیمت :توافقی زیر قیمت همه جا صمد جهانیان، تلفن : 09187066620 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/١٢/٠٦ فروش ترا کتور مدل ۶۸ فروش تراکتور مدل ۶۸ بسیار تمیز ودست نخورده تعویض با خودرو ... قیمت :m8000 ayob، تلفن : ۰۹۳۷۳۸۵۳۴۰۴ ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/٠٨/٣٠ شرکت صحرا گستر شهریار وارد کننده بی واسطه چاپر ذرت مهندس محمدی. اولین وارد کننده بی واسطه چاپر ذرت کلاس آلمان نو و کارکرده در ایران.1عدد چاپرذرت کلاس.860و695SL با هد4و 6 ردیفه زنجی ... MOHAMADI، تلفن : 09121112076-09353007036مهندس محمدی ماشین آلات کشاورزی - استان همدان ١٣٩٠/٠٦/٠٢ فروش فوق العاده اقساطی تراکتور فروش انواع تراکتور به صورت قسطی فروش ویزه نهاوند اول جاده بروجرد مقابل سه را هی گلزرد 09187066620 ... قیمت :اقساطی صمد جهانیان، تلفن : 08523237142 ماشین آلات کشاورزی - استان همدان 1 2 جستجوی مرتبط ماشین آلات کشاورزی دست دوم کشاورزی قارچ صدفی قارچ دکمه ای قارچ خوراکی قارچ موتور بیل مکانیکی پمپ گلخانه پرس تراکتور ژنراتور تراش پیکور ماشین آلات فرغون جوجه کشی مرغ ماهی لوازم یدکی بیل علوفه گاو دامداری تعمیرگاه کمپرسور گریدر کوماتسو اره باغبانی رطوبت ساز مه ساز رطوبت پاش مهپاش چمن زن غلتک ماشین آلات کشاورزی تجهیزات کشاورزی سمپاش شمشاد زن علف زن تیلر اره برقی دستگاه چمن زن ماشین الات باغبانی کولتیواتور فرقون BCS کلتیواتور مینی تیلر شاخه بر ماشین آلات فضای سبز چمن زن ماشین چمن زن هواده چمن بخار ساز مرطوبت کن نم کن صفحه اصلی ارسال آگهی رایگانعضویت ورود اعضانیازمندیهای شهر هانیازمندیهای کشور هاتماس با ماراهنمای سایتجستجوی مطالب برگزیدهپیشنهاد جستجو سیاست حفظ حریم شخصی کاربران مسئولیت آگهی های درج شده در این سایت بر عهده آگهی دهنده می باشد . کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه نیاز روز است. تماس با سایت نیاز روز : 88557740 (021) نیازمندیها و تبلیغات اینترنتی در استان همدان آژانس مسافرتی کورش سیر هستی جستجو: نام شرکت زمینه فعالیت مسئولان اطلاعات تماس تشکل ها اخبار صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه ها درباره فعال ترین تشکل ها تعرفه آگهی تماس با ما ثبت اطلاعات دانلود نرم افزار سامانه های فعال سامانه های فعال صنعت موتور سیکلت صنعت حفاظت خدمات پشتیبانی صنعت ورزش کشاورزی ماشین سازی و فلزتراش ماشین آلات راهسازی صنعت مواد غذایی صنعت خودرو صنعت لوازم خانگی صنایع دریایی و آبزیان صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت دام و طیور صنعت ساختمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت کامپیوتروالکترونیک صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت معدن صنعت مبلمان صنعت فرش صنعت شیرینی و شکلات لوستر و لوازم تزئینی صنعت برق صنعت آب و فاضلاب صنعت چسب صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت پزشکی و دارویی صنعت چاپ و بسته بندی سایر صنوف و صنایع اعضای ثبت شده: 18375 بازدید امروز: 15363 میانگین بازدید: 23158 بازدید کل: 24,236,389 تولید کنندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی انتخاب استان: ◄ شرکت گنجینه مدیرعامل:مهدی گنجینه رتبه جستجو ◄ شرکت دروگر کردستان مدیرعامل:سید خلیل سید محمدی رتبه جستجو ◄ شرکت کشت گستر تبریز مدیرعامل:رسول اصغری ر 

 


نلود نرم افزار سامانه های فعال سامانه های فعال صنعت موتور سیکلت صنعت حفاظت خدمات پشتیبانی صنعت ورزش کشاورزی ماشین سازی و فلزتراش ماشین آلات راهسازی صنعت مواد غذایی صنعت خودرو صنعت لوازم خانگی صنایع دریایی و آبزیان صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت دام و طیور صنعت ساختمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت کامپیوتروالکترونیک صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت معدن صنعت مبلمان صنعت فرش صنعت شیرینی و شکلات لوستر و لوازم تزئینی صنعت برق صنعت آب و فاضلاب صنعت چسب صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت پزشکی و دارویی صنعت چاپ و بسته بندی سایر صنوف و صنایع اعضای ثبت شده: 18375 بازدید امروز: 15363 میانگین بازدید: 23158 بازدید کل: 24,236,389 تولید کنندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی انتخاب استان: ◄ شرکت گنجینه مدیرعامل:مهدی گنجینه رتبه جستجو ◄ شرکت دروگر کردستان مدیرعامل:سید خلیل سید محمدی رتبه جستجو ◄ شرکت کشت گستر تبریز مدیرعامل:رسول اصغری رتبه جستجو ◄ شرکت گندم کار پارس مدیرعامل:تورج امین دهقان رتبه جستجو ◄ شرکت مشهد لودر بهنام مدیرعامل:اکبربهنام حسین پور رتبه جستجو ◄ شرکت صنایع کشت گستر آذربایجان مدیرعامل:سهراب شعبانی رتبه جستجو ◄ کارگاه تولید ادوات کشاورزی خدادادی مدیریت:ناصر خدادادی رتبه جستجو ◄ اتاق کمپرس سازی تبریزی مدیریت:جواد خاندان تبریزی رتبه جستجو ◄ گروه تولیدی امینی مدیریت:سید محمد امینی رتبه جستجو ◄ شرکت تعاونی پیشرو سازان اراک (اگرو ماشین) مدیرعامل: محمد حسن بیگی رتبه جستجو ◄ آهنگری رادنورد خراسان مدیریت:امیرعباس برادران راد رتبه جستجو ◄ شرکت تعاونی تولید ادوات کشاورزی زرین قشلاق مدیرعامل:محرمعلی ربانی رتبه جستجو ◄ شرکت صنعت کشت خراسان مدیرعامل: احمد صادقی رتبه جستجو ◄ شرکت تولیدی بازرگانی گلبرگ ساقه طلایی مدیرعامل:محمود مظلومی رتبه جستجو ◄ شرکت ماشین روستا مشهد مدیرعامل:ایمان برادران راد رتبه جستجو ◄ مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ریاست:پرویز شاطری رتبه جستجو ◄ شرکت تولیدی و صنعتی مهاباد برزگر مدیرعامل: سلیمان پیرمندی رتبه جستجو ◄ کارخانه ماشین سازی هادی مدیریت:محمد چلنگری رتبه جستجو ◄ شرکت تعاونی ادوات کشاورزی شخم گستر مدیرعامل:خلیجی رتبه جستجو ◄ شرکت زراعت و صنعت تالش مدیرعامل:امیر شریفی رتبه جستجو ◄ شرکت صنایع برس گرگان مدیرعامل:سید مرتضی حسینی رتبه جستجو ◄ شرکت نیک ابزار آسیا (بهکو) مدیرعامل:بهزاد روحانی رتبه جستجو ◄ شرکت تراکتورسازی جیرفت مدیرعامل:قدیر بهرامی رتبه جستجو ◄ شرکت کاردانه مدیرعامل:طاقی رتبه جستجو ◄ شرکت سام آرین ماشین (سامکو) مدیرعامل:نامی رتبه جستجو ◄ تراشکاری و فرزکاری مهرابی مدیریت:اصغر مهرابی رتبه جستجو ◄ شرکت فنی مهندسی فراسودقت مدیرعامل:مهدی ثامنی رتبه جستجو ◄ شرکت طوس فدک مدیرعامل:معصومین رتبه جستجو ◄ شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان مدیرعامل:حسین صالحی رتبه جستجو ◄ شرکت ایران کشاورز مشهد مدیرعامل:سیدمحمدجواد بهشتی رتبه جستجو ◄ شرکت ادوات کشاورزی قائم مدیرعامل:علی دریکوند رتبه جستجو ◄ فروشگاه تکنوکشت مدیریت:سیدرسول حسینی رتبه جستجو ◄ شرکت صباماشین مدیرعامل:علی نونهال رتبه جستجو ◄ شرکت ماشین سازی بادله مدیرعامل:ولی اله کاظمی رتبه جستجو ◄ گروه صنعتی بارز مدیریت:عباس عباسی ابیانه رتبه جستجو ◄ شرکت توس کابین مدیرعامل:مجید یوسفی رتبه جستجو ◄ شرکت تکنو صنعت مدیرعامل:محمدتقی رضایی رتبه جستجو ◄ شرکت برادران یاوری مدیرعامل:یاوری رتبه جستجو ◄ شرکت پارس پیستون مدیرعامل:رسول یزدانی پور رتبه جستجو ◄ شرکت ادوات کشاورزی ابوذر بروجن مدیرعامل:مرادعلی اسماعیل فرد رتبه جستجو 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - مطالب قدیمی شبکه خبری صبح تهران استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است. X تبلیغات کشاورز قیمت و مشخصات کمباین های موجود در بازار ایران - قسمت اول سلام در این پست به معرفی کمباین های موجود در بازار ایران پرداخته ام. قیمت فروش کمباین های موجود در بازار در ذیل هر عکس آمده است. حتی الامکان عکس دقیقی از هر مدل هم قرار داده ام. کمباین 1055 جاندیر مدل : ۱۰۵۵ جاندیر موتور : ۱۰۰۰۶.۶ پرکینز (۱۲۰ اسب ) ظرفیت مخزن غله : ۲۷۰۰ لیتر شرکت سازنده :کمباین سازی ایران کشور سازنده : ایران تعداد سیلندر :۶ قیمت کل : ۴۴۰۳۳۱۳۲۰ ریال توضیحات :این مدل با موتور وارداتی هم تولید میشود که مقداری گرانتر است. این همان کمباین ۹۵۵ قدیمی سبز خودمان است . حتماً آن را در مزارع دیده اید. از نظر تجربه شخصی از این نوع کمباین باید عرض کنم که فوق العاده قدیمی ناکارآمد و برای راننده ناراحت و برای کشاورز مشکل ساز است. این مدل ها سالهاست که باید جای خود را با مدل های بالاتر عوض کند. البته این مدل زمانی برای خود جز بهترین ها بوده است اما آن زمان ۳ دهه قبل بود.! کمباین 1 

 


رف کنندگان جز خدمات لازم را ارائه نمایـد ، محصـولات عمدتاً انباری را از فولاد مبارکه خریداری و با برش و خرد کردن در اختیار کارگاه های تولیدی کوچک و مصرف کنندگان جز قرار می دهد . 4. اداره فروش بورس:این اداره وظیفه فروش و سرویس دهی به متقاضیانی که از طریق بورس کالای ایران ( بورس فلزات سابق ) اقدام به خریدمحصولکردهاند را بر عهده دارد. از نیمـه دوم سال 82 همواره بخشی از محصولات فـولاد مبارکه از طریق عرضه در بورس ( بورس کالای فعلی ) به فروش می رسد و قیمت کشف شـده در تالار بورس مبنای فروش محصولات شرکت قرار میگیرد هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری بورس کالای ایران نسبت به ارائه درخواست خرید اقدام نماید . کارگزاران با ارائه درخواست های خرید در تالار بورس و در هنگام عرضه محصول توسط شرکت فولاد مبارکه ، بر اساس مکانیزم عرضه وتقاضا نسبت به خــرید با قیمت های کشف شده اقدام می نماید ، در مراحل بعدی خرید ها به فولاد مبارکه منعکس و هماهنگی های لازم نسبــت به صــدور سفارش و تولید محصول همانند دیگـر سفارشات اقدام می گردد. سرویس اطلاع رسانی به مشتریان شرکت فولاد مبارکه به منظور تعامل گسترده و ارتباط نزدیک با مشتریان از طریق همین سایت اقدام به ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود نموده است. به این منظور برای هر مشتری کد کاربری ( USER ID) و کلمه عبور (PASSWORD) تعریف شده که از طریق بازاریاب مربوطه در اختیار مشتری قرار گرفته است. برای دسترسی به این اطلاعات پس از ورود به سایت فولاد مبارکه به آدرس www.mobarakeh-steel .ir گزینه خدمات مشتریان از منوی فروش و مشتریان در صفحه اصلی انتخاب می شود و در صفحه Customer service کد کاربری و کلمه عبود وارد میشود. پس ازورود به صفحه بعدی گزینه هایی وجود دارد که در رابطه با صورت حساب ها ، بدهی ها ، سفارشات باز ، سفارشات بسته ، حمل محصولات و گزارش سفارشات اطلاعات مورد نظر رادر اختیار کاربر قرار می دهد که تمامی اطلاعات مذکور قابل دانلود و ذخیره کردن میباشد که مختصراً شرح داده می شود. - اطلاعات صورت حساب ها : در این قسمت با انتخاب شماره صورت حساب و یا تاریخ صورت حساب اطلاعات لازم در زمینه کیفیت تجاری ، ضخامت ، عرض ،طول ، مقدار ، قیمت پایه ، قیمت اضافی ، هزینه حمل ، مبلغ کل ، شماره بار نامه ها وجمع صورت حساب قابل مشاهده است. - اطلاعات بدهی : در این قسمت اطلاعات مربوط به بدهی ها شامل بدهی های سفارشات با پیش پرداخت و سفارشات اعتباری قابل ملاحظه می باشد . - اطلاعات سفارشات باز : دراین قسمت اطلاعات مربوط به سفارشات باز شامل شماره آیتم ، ضخامت ، عرض، کیفیت ، مقدار حمل شده ، آماده حمل ودرون سیکل تولید قابل رؤیت می باشد . - اطلاعات سفارشات مسدود شده : دراین قسمت نیز اطلاعات مربوط به سفارشات مسدود شده مربوط به 80 روز گذشته تا کنون قابل ملاحظه می باشد . - اطلاعات حمل محصولات : در این قسمت اطلاعات مربـوط بـه محصولات برنامه ریزی شده روز آینده( بر اساس وزن برنامه ریزی شده، وزن حمل شده و وزن آماده حمل) و محصولات حمل شده روز قبل قابل رویت می باشد . - گزارش سفارشات فروش: در این قسمت مشتری می تواند سفارشات خود را طی یک دوره زمانی مشخص و بر اساس خانواده و تایپ محصول ( مطابق سفارش ، انباری) مورد گزارش گیری قرار دهد. نظام فروش محصولاتتنوع محصولات و گستردگی دامنه انتخاب مشخصات محصول با توجه به ویژگی های مختلف ابعادی و فنی (همانند ضخامت ، عرض ، طول ، کیفیت ، وزن کلاف ، وضعیت لبه ، صافی سطح وچندین ویژگی قابل انتخـاب دیگــر ) گستره وسیعی را بوجــود می آورد که تولید بر اساس سفارش را اجتناب ناپذیر می نماید. به هـمین لحــاظ پس از دریـافت مشخصـات محصــول نهـایی ، بــرای تحویل در یک دوره زمـانی مشـخص( فـروش در دوره 30 روزه و معمولاً برای دو یا سه ماه آینده ) توافق می شود و همواره سعی می گردد محصول در زمان تعیین شده تولید و تحویل مشتری گردد. به این نوع فروش « فروش مطابق سفارش» گفته می شود ، البته بخشی از تولیدات نیز به صورت ناخواسته با مشخصات سفارش منطق نبوده که به دلیل آماده تحویل بودن این نوع محصول ، فروش آن به صورت تحویلی فوری صورت می گیرد. پذیرش مشتریبا توجه به لزوم توسعه محصولات و افزایش سهم بازار که برای هر شرکت تولیدی و بنگاه اقتصادی اهمیت دارد ، فولاد مبارکه نیز همواره سعی نموده است که در جهت پیدا نمودن بازار ها و مشتریان جدید اقدام نماید و نیاز آنها را از طریق یکی از کانالهای چهار گانه عرضه و فروش محصولات تامین نماید .با توجه به تناژ بالای تولید در فولاد مبارکـه مشتریانــی می توانند بصورت مستقیم متقاضی خریـد از فولاد مبارکه باشند که دارای پروانه بهره برداری و با ظرفیت مصرف ورق به میزان سالیانه حداقل 1000 تن در محصولات گرم نوردیده و اسیدشویی و یا 500 تن از یکی از محصولات سرد ، گالوانیزه ، رنگی و قلع اندود و یا 1000 تن به صورت ترکیبی باشند و لازم است کارخانه مشتری در حال تولید ومجهز به تجهیزات تخلیه ، انبار داری و ماشین آلات تبدیل ورق فولادی به محصول نهایی و دارای برنامه مصرف مستمر در یکی از محصولات شرکت فولاد مبارکه باشد. ماموریت سازمانی با توجه به جایگاه ویـژه فولاد در توسعه اقتصادی یک کشور و همچنین نیـاز کشور به انواع محصولات فولادی ، شرکت فولاد مبارکه تامین نیاز داخلی به انواع محصولا ت فولادی تخـت برای رفع نیازهای فعلی و آینده مشتریان را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. در این میان فروش داخلی وظیفه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی در بازار داخل ، مدیریـت سفارشات صادره تا زمان تولید و حمل آن ، رسیدگی به ادعاهای فنی و جبران خسارت احتمالی ، جمع آوری اطلاعات بازار ، مدیریت تقاضا و قیمت را بر عهده دارد.این واحد از شروع راه اندازی در سال 71 تاپایان سال 85 نزدیک به 37 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت گرم نورد دیده، اسیدشوئی شده ، سرد نوردیده و پوشش دار را در بازار توزیع نموده است . نظام فروش و عرضه محصولات نظام فروش محصولات در شرکت فولاد مبارکه به دلیل تنوع زیاد محصولات و دامنه وسیع مشخصات فنی بر اساس سفارش مشتری صورت می پذیرد .به همین لحاظ پس از انجام توافقات لازم در زمینه وجه و مشخصات محصول ، سفارش برای تحویل در یک سر رسید مشخص در سیستم ثبت میگردد.این سررسید حداکثر تاریخی است که محصول باید تولید و تحویل مشتری گردد. با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع مشتریان و در راستای مدیریت بهتر بازار ، صادرات 

 


لیست سازندگان محصولات فولادی تخت( کلاف و ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و رنگیراتی بخصوص برای کالاهای صنعتی ساخت داخل مستلزم برنامه ریزی برای تولید کیفی و اطمینان از ثبات مقررات و قوانین پولی و صادراتی است. برای نمونه ما در فولاد مبارکه برای اینکه بتوانیم محصول صادراتی تولید کنیم ابتدا یک شعار تعریف کردیم و گفتیم «تولید کیفی با نگرش توسعه بازارهای صادراتی» یعنی با این نگاه که باید خودمان را وارد بازارهای جهانی بکنیم تولید کنیم، کیفیت را باید اصل قرار بدهیم . در ادامه برای اینکه تولید کیفی با هدف صادرات داشته باشیم باید از قبل سفارش تولید بگیریم و در نتیجه باید از ثبات مقررات حاکم بر کالای صادراتی در زمان تحویل کالا مطمئن باشیم و مانعی سر راه انجام تعهداتمان به مشتری وجود نداشته باشد. بعبارت دیگر اگر شرکتی برای صادرات یک میلیون تن فولاد برنامه ریزی می‌کند ، باید بتواند با اطمینان سفارش بگیرد و تولید کند و به موقع تحویل دهد تا اعتبار لازم را بدست آورد و تغییرات شرایط اقتصادی داخلی نباید مانع و محدودیتی برای ایفای تعهدات صادراتی ایجاد کند. وی در خصوص چشم انداز صادراتی فولاد مبارکه گفت: بعد از هدف‌گذاری که در سال 92 انجام دادیم ، قرار گذاشتیم که باید خودمان را به بازارهای جهانی وصل کنیم، در راستای همین سیاست نقشه راه را بدین گونه ترسیم کردیم که برای رسیدن به این هدف طبعاً بخشی از کار، بازاریابی و شناسایی بازارها و مشتریان بالقوه وگرفتن سفارش است و بخش مهمتر از آن تولید براساس نیاز مشتری در حد استاندارد قابل قبول مشتری و تحویل بموقع کالا به مشتری است و مطمئن بودیم که این مهم به دست فولاد مردانی که در فولاد مبارکه شاغل هستند به خوبی اتفاق می‌افتد که خوشبختانه سال 92 به همه اهداف رسیدیم و انشاالله در سال 93 هم به هدف یک و نیم میلیون تن دست پیدا خواهیم کرد. نکته قابل ذکر اینکه فولاد مبارکه توانسته با عملکردی که داشته این اطمینان را به خریداران و مشتریان خارجی خود بدهد که کالا را مطابق با درخواست وسفارش و منطبق با استاندارد مورد انتظار دریافت کنند که این موضوع برای مشتریان خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. سبحانی در خصوص اینکه نگاه کشورهای دیگر به محصول ایران چیست و شما چه حسی دارید از اینکه محصول ایران با دنیا رقابت می‌کند، خاطرنشان کرد: محصولات فولاد مبارکه به دلیل کیفیت محصولات و تعهد این شرکت در برنامه‌های زمانی و زمان تحویل محصول سفارش داده شده، طرفداران زیادی را دارد ، البته بحث تحریم‌ها و محدودیتهای موجود در این زمینه قدری کار را سخت می‌کند ولی غیر ممکن نیست. به لحاظ کیفیت موجود و رعایت استانداردهای لازم در حین فرآیند تولید، اسم فولاد مبارکه به عنوان یک برند برای مصرف‌کنندگان در اروپا ، خاورمیانه و خاور دور جا افتاده است تا جائیکه حتی بعضاً از نام فولاد مبارکه سوء استفاده می‌کنند و بر روی محصولات خود برچسب فولاد مبارکه را می‌ چسبانند از این رو ما اطلاع رسانی کردیم که تولید کنندگان خارجی حتماً به این نکته دقت کنند و گواهی تولید را از فروشنده بخواهند که خدای ناکرده اعتبار فولاد مبارکه خدشه‌دار نشود. تحقق اهداف نیمه نخست سال 93 در فولادمبارکه بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه درخصوص تحقق اهداف نیمه نخست امسال گفت: شرکت فولادمبارکه اصفهان فعالیت‌های خود را بر مبنای تولید محصول بر اساس سفارش مشتری ، برنامه ریزی و اجرا می‌کند که در این بین کارکنان پرتلاش و متعهد فولاد مبارکه اصفهان موفق شدند با تلاش جمعی وهمکاری همه جانبه خود در خطوط تولید، پشتیبانی و ستادی در شش ماهه نخست سال جاری علیرغم همه محدودیت‌ها با تحقق اهداف و برنامه‌های خود فراتر از برنامه پیش بینی شده ، تولید داشته باشند. وی، گروه فولادمبارکه را مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند تولیدی در عرصه صنعت فولاد دانست و با اشاره به دارا بودن سهام برخی از این شرکت‌ها گفت: فولادمبارکه با دارا بودن تمام یا بخشی از سهام شرکت‌هایی نظیر فولادهرمزگان، سنگ و آهن فولادسنگان،فولادامیرکبیرکاشان، شرکت صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه و چند شرکت دیگر توانسته است بزرگ ترین هلدینگ تولیدی کشور را پایه گذاری کند و به سمت توسعه ظرفیت خود پیش برود تا سهم درآمدزایی خود را نیز افزایش دهد. مدیرعامل بزرگ ترین تولیدکننده فولادخاورمیانه، ، نقشه راه توسعه ظرفیت گروه فولاد مبارکه را حفظ سهم 50 درصدی خود در تولید فولادکشور دانست و افزود: با توجه به سند چشم انداز 1404 ، فولادمبارکه مصمم است در سال 1395 با تحقق افزایش ظرفیت 7.2 میلیون تن در فولاد مبارکه ، 1.6 میلیون تن در ناحیه سبا و راه اندازی طرح فولاد سپید دشت سهم 50 درصدی خود را تثبیت نماید و به عدد 3/11 میلیون تن برسد. وی، با اشاره به عملکرد این شرکت در شش ماهه نخست سال 1393 به دستاوردهای نواحی مختلف شرکت فولادمبارکه طی این مدت و اهداف سال 93 اشاره و تصریح کرد: در نیمه نخست سال 93 ما موفق شدیم 3 میلیون و 890 هزار تن گندله تولید کنیم که بیش از 6درصد از برنامه بیشتر است و برای امسال هم برنامه تولید 7 میلیون و 200 هزار تن را پیش روی خود می‌بینیم. در مجموعه مدولهای احیاء مستقیم فولاد مبارکه و سبا نیز علی رغم محدودیت‌هایی در تأمین آب، به تولید 3 میلیون و 660 هزارتن آهن اسفنجی دست یافتیم و بنای آن داریم تا با همت کارکنان این دومجموعه به تولید 7 میلیون و 500 هزار تن آهن اسفنجی برسیم. سبحانی افزود: طی این مدت کارکنان تلاشگر فولاد سازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه و فولاد سبا موفق شدند به تولید 3 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام دست یابند که طبق برنامه امسال، تولید 6 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام را در دستور کار داریم که امید است با رفع محدودیت‌های 

 


ی تولید می‌شود خوشبختانه فولاد مبارکه در همین شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم‌های بین المللی تکیه بر دانش نیروهای متعهد و کار آزموده و بهره گیری از تجهیزات مدرن توانسته ضمن حفظ کمیت و کیفیت محصولات تولیدی در بالاترین سطح و تأمین بخش عمده‌ای از نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی در سال 92 بیش از یک میلیون تن محصولات فولادی خود را به اقصی نقاط جهان صادر کند و بازارهای مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج فارس تصرف کند. به گفته سبحانی، بدیهی است حضور موفقیت آمیز فولاد مبارکه در بازارهای جهانی مرهون کیفیت بالا و رعایت استاندارهای بین‌المللی مورد در خواست مشتریان بوده است و مشتری مداری و تولید براساس نیاز مشتری از اصول کار این شرکت می‌باشد. وی درخصوص ویژگی ورق‌های تولیدی در این شرکت افزود: بخش عمده‌ای از ورقهای تولیدی در کارخانه‌های فولادسازی محصولات نیمه نهایی هستند که خود به عنوان مواد اولیه در کارخانه‌های تولیدی و صنعتی پایین دست مثل صنایع خودروسازی، سازندگان لوله‌و پروفیل و لوازم خانگی مصرف می‌شود و به دلیل تنوع کیفیت و ابعاد و خواص فیزیکی در هر یک از این مصارف، تولید باید بر اساس سفارش مشتری و با رعایت مشخصات فنی و استاندارد مورد نظر مشتری انجام شود و توانمندی فولاد مبارکه در اجابت این خواسته مشتری باعث شده که نام شرکت فولاد مبارکه از اعتبار خاصی بین خریداران خارجی که معمولا از کشورهای دیگر هم کالا می‌خرند برخوردار باشد. بویژه برای تولید کنندگان محصولات با برندهای جهانی که حاضر نیستند با خرید ورق‌های ارزان نامرغوب آبرو و اعتبار تجاری خود را خدشه دار کنند، خرید ورق از تولیدکنندگان معتبر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عمده مشتریان خارجی فولاد مبارکه از این دست تولیدکنندگان هستند و فولاد مبارکه مفتخر است که در همین شرایط سخت رقابتی و مشکلاتی که در اثر تحریم‌های بین المللی بر سر راه تولید و صادرات قرار دارد، توانسته ضمن مدیریت بازار داخل در بازارهای صادراتی نیز با وجود رقبای قدرتمند خارجی اعتبار و جایگاه ویژه‌ای را برای محصولات تولیدی خود کسب کند و بر پایه همین اعتبار بین المللی برای سال 93 صادرات 5/1 میلیون تن را هدف گذاری کرده است. رقابت پذیری محصولات مبارکه با تولیدات مشابه خارجی مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان از اتحادیه اروپا ، چین و هند به عنوان برخی از بزرگترین رقبای فولاد مبارکه یاد کرد و در همین رابطه اظهار داشت: بزرگترین رقبای فولاد مبارکه اصفهان دقیقاً در همان کشورهائی هستند که هم اکنون استقبال قابل توجهی نسبت به خرید محصولات کیفی فولاد مبارکه از خود نشان می‌دهند و اینکه شرکت فولاد مبارکه میتواند محصولات خود را علیرغم بعد مسافت و افزایش هزینه حمل به این کشورها بفروشد نشانه رقابت پذیری محصولات ما محسوب می‌شود. وی با تاکید بر مزیتهای موجود در کشور برای توسعه صنعت فولاد تصریح کرد: صنعت فولاد می‌تواند جایگزین خوبی برای صادارت نفت باشد، ضمن اینکه دولت هم می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد که در دولت تدبیر و امید و در بسته خروج از رکود روی صادرات غیر نفتی تاکید شده است، لذا دولت می‌تواند در راستای کاهش مشکلات و محدودیت‌های موجود بر سر راه صادرات بستر توسعه صنعت فولاد با هدف توسعه صادرات را هموار سازد. ضرورت افزایش مشوق‌های صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی سبحانی از مناسب نبودن ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و بنادر و اسکله‌ها به عنوان اصلی ترین گلوگاه‌های صادرات نام برد و گفت البته صادرات در حجمی که فولاد مبارکه انجام میدهد با توجه به مشکلات و محدودیت‌های بین المللی برای نقل و انتقال پول ریسک‌ها و محدودیت‌ها و موانعی دارد ولی مشکلات داخلی هم که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بصورت گلوگاه مانع توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی می‌شود که توسعه نیافتن راه آهن و اسکله‌های بارگیری و محدودیت در اسکله‌‌ها برای پهلودهی کشتی‌ و بارگیری محصولات صادراتی و تحمیل هزینه تاخیر کشتی‌ها (دموراژ) به صادر کننده از جمله این محدودیت‌ها می‌باشد. علاوه بر این، افزایش مشوق‌های صادراتی نظیر حذف انواع معافیت و عوارض از محصولات صادراتی می‌تواند در توسعه صادرات غیر نفتی بویژه محصولات فولادی موثر باشد. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نامگذاری روز ملی صادرات گفت: روز ملی صادرات می‌تواند گام اول برای اهمیت دادن به بخش صادرات باشد، اما نباید به صرف یک جشن یا یک روز در تقویم و برگزاری مراسم اکتفا کرد ، بلکه باید در عمل محدودیت‌ها و مشکلات صادر کنندگان را شناسایی و برای رفع آن‌ها به ویژه آن بخش‌هایی که در حیطه مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی نیست و بایستی توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، اقدام شود. ثبات مقررات حاکم بر کالای صادراتی در زمان تحویل کالا مدیر عامل فولاد مبارکه تصریح کرد: به منظور نشان دادن توجه و اهمیت صادرات و برای شروع خیلی خوب است که یک روز در سال آنهائی که توان و امکان صادرات دارند دور هم جمع شوند و شرکت‌هائی که صادراتشان نسبت به سال قبل رشد داشته است ، معرفی و مورد تشویق قرار کیرند ولی تسخیر بازارهای صادراتی بخصوص برای کالاهای صنعتی ساخت داخل مستلزم برنامه ریزی برای تولید کیفی و اطمینان از ثبات مقررات و قوانین پولی و صادراتی است. برای نمونه ما در فولاد مبارکه برای اینکه بتوانیم محصول صادراتی تولید کنیم ابتدا یک شعار تعریف کردیم و گفتیم «تولید کیفی با نگرش توسعه بازارهای صادراتی» یعنی با این نگاه که باید خودمان را وارد بازارهای جهانی بکنیم تولید کنیم، کیفیت را باید اصل قرار بدهیم . در ادامه برای اینکه تولید کیفی با هدف صادرات داشته باشیم باید از قبل سفارش تولید بگیریم و در نتیجه باید از ثبات مقررات حاکم بر کالای صادراتی در زمان تحویل کالا مطمئن باشیم و مانعی سر راه انجام تعهداتمان به مشتری وجود نداشته باشد. بعبارت دیگر اگر شرکتی برای صادرات یک میلیون تن فولاد برنامه ریزی می‌کند ، باید بتواند با اطمینان سفارش بگیرد و 

 


تا این نقش‌ها را بر عهده بگیرند. صالحی افزود: بزرگترین سرمایه هر جامعه‌ای، انسان‌ها هستند و پارك های علم و فناوری باید بتوانند این سرمایه های انسانی را جذب كنند تا كشور براساس تفكر به پیش برود. وی تصریح كرد: جهاددانشگاهی و پارك‌های علم و فناوری در كشور باید بستری را فراهم كنند كه فارغ التحصیلان در این مراكز پس از انجام ریسك‌های تخصصی و نبود نگرانی در خصوص سرمایه، به صورت حرفه‌ای كار در این زمینه را یاد بگیرند و پس از یادگیری به خدمت‌رسانی در حوزه خود مشغول شوند. صالحی گفت: براساس تئوری های مدل اشتغال در كشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته؛ این مهم در چهار حوزه كشاورزی، صنعت، خدمات و تولید اطلاعات و دانش بین سال‌های 1900 میلادی تا افق سال 2100 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه آن این است كه هر چه به سمت سال 2100 میلادی پیش می‌رویم از سهم سه حوزه نخست در اشتغالزایی كاسته شده و بر سهم تولید علم افزوده می‌شود. وی خاطرنشان كرد: در كشور ما نیز این نتیجه صدق می‌كند به گونه‌ای كه سهم 53 درصدی كشاورزی در اشتغال در سال 35 به 20 درصد در سال 1383 تنزل یافته و در گروه‌های صنعت و خدمات نیز پس از كشاورزی در حال كاهش است به همین دلیل نباید از اشتغال در حوزه دانش و فناوری غفلت كنیم و این حركتی است كه به تازگی در كشور شكل گرفته و می‌تواند كسری‌های سایر بخش‌های اشتغال را جبران كند و سهم اشتغال در گروه تولید علم را افزایش دهد. رییس سازمان شیلات ایران گفت: اگرچه آبزی پروری در مقایسه با سایر بخش‌ها از نظر اتكای به فناوری جلوتر است اما واقعیت این است كه در همه بخش‌ها نقش كلیدی دانش در ارزش افزوده دیده نمی‌شود و روش‌های سنتی جریان دارد و در این خصوص به كمك دانشگاه و دانشگاهیان نیازمندیم. در ادامه رییس پردیس كشاورزی دانشگاه تهران گفت: بخش شیلات در اقتصاد مقاومتی تكلیفی سنگین بر عهده دارد. دكتر علی سلاجقه در همایش فرصت‌های شغلی و ارتقای بهره‌وری در آبزی‌پروری اظهاركرد: در این همایش شاهد یكی از آرزوهای دیرینه خود یعنی ارتباط صنعت و دانشگاه هستیم و اگر این دو به همراه بخش اجرایی دست در دست هم بدهند می‌توانند در زمینه اشتغال نقش موثری داشته باشند. وی افزود: با وجود خیل جوانان جویای كار در دانشگاه‌های كشور، می‌طلبد كه بخش صنعت و دانشگاه دست به دست هم داده و امید را زنده كنند و با توجه به ظرفیت‌های موجود گام‌های بلندتری برداشته شود. وی با اشاره به اهمیت بخش شیلات در سبد غذایی مردم خاطرنشان كرد: شیلات و ماهی با توجه به اهمیتی كه در غذای مردم دارد باید جایگاه بیشتری در سبد غذایی داشته باشد و باید جایگاه مصرف ماهی در سبد غذایی را تعریف كنیم. سلاجقه ضمن اشاره به ارتباط شیلات و منابع آبی گفت: با توجه به پراكنده بودن منابع آبی كشور باید میان دانش بومی، طبیعت، بخش كشاورزی و منابع آبی ارتباطی منطقی برقرار كنیم و همیشه خود را با طبیعت تطبیق دهیم نه طبیعت را با خود و در بخش نوین فناوری به جایی برسیم كه برای حصول نتیجه بهتر طبیعت را كمتر دستكاری كنیم. وی ادامه داد: اگر سه مجموعه دانشگاه، صنعت و اجرا یكی بشوند می‌توان گام‌های بلندی را در این خصوص برداشت. او افزود: در بخش كلان كشور جای خالی تحقیقات حس می‌شود و آرزوی همه ما توام كردن فناوری با علم بوم است تا خروجی آن در اشتغال كشور دیده شود. منبع : ISNA [ سه شنبه 13 اسفند 1392 ] [ 03:06 ب.ظ ] [ رضا صحرایی ] [ نظرات 0 ] برپایی میزگرد شناسایی ظرفیت های قابل بهره برداری در حوزه شیلات توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی كشور به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران به منظور بحث و تبادل نظر درباره شناسایی ظرفیت های قابل بهره برداری در حوزه شیلات میزگردی در این راستا در تهران برگزار خواهد شد. این میزگرد روز سه شنبه 13/12/92 از ساعت 30/14 لغایت 30/17 و توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی كشور در تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران ، طبقه ششم برپا می شود. گفتنی است در این میز گرد دكتر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران به عنوان سخنران مرجع در خصوص وضع موجود شیلات و ظرفیت های قابل بهره برداری در حوزه شیلات به منظور جلب مشاركت فعالان به تبیین موضوعات خواهد پرداخت. [ سه شنبه 13 اسفند 1392 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ رضا صحرایی ] [ نظرات 0 ] برگزاری نشست هم اندیشی تخصصی معاونت توسعه آبزی پروری با آبزی پروران سردآبی در تهران به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران نشست هم اندیشی تخصصی معاونت توسعه آبزی پروری با آبزی پروران به مدت دو روز در تهران برگزار شد. در این نشست كه دكتر عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری ، مهندس افراسیابی مدیركل دفتر توسعه منابع آبزی، مهندس معدنی مدیر فنی امور آبزی پروران ، كارشناسان این معاونت و تعدادی از آبزی پروران شامل تكثیر كنندگان و پرورش دهندگان ماهی قزل آلا در كشور حضور داشتند مسائل و مشكلات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص رفع مشكلات اتخاذ شد. محورهای بحث های مطرح شده دو روز عبارت بودند از نهادها (بچه ماهی، تغذیه (غذای) ماهی و سایر مسائل مُبتلا بِه كه رئیس هیات مدیره اتحادیه كشوری تكثیر و پرورش ماهیان سردآبی با تاكید بر محورهای مباحث بر لزوم بهره مندی از قابلیت های اعضاء نشست را مورد تاكید قرار دادند. [ دوشنبه 12 اسفند 1392 ] [ 04:07 ب.ظ ] [ رضا صحرایی ] [ نظرات 0 ] تولید 500 تن ماهی قزل آلا در استان گلستان به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران ، معاون آبزی پروری اداره كل شیلات گلستان گفت: امسال 500 تن ماهی قزل آلا در استان تولید شده است. وی افزود: میزان درآمد ناخالص تولید ماهی قزل آلادر استان 50 میلیارد ریال می باشد. علیمحمدی با اشاره به تعداد مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان، گفت: تعداد 25 مزرعه پرورش قزل آلا در استان فعال می باشد. وی با اشاره به تعداد بچه ماهیان ذخیره سازی شده در سال جاری، گفت: بیش از یك میلیون بچه ماهی با وزن متوسط 20 گرم ذخیره سازی شده بود. سیداكبر علیمحمدی با بیان اینكه دوره پرورش ماهی قزل 

 


روابط عمومی سازمان شیلات ایران، كارگروهی سه‌جانبه با حضور فعالان اقتصادی، اتاق ایران و سازمان شیلات ایران تشكیل می‌شود تا سند قابل مبادله‌ای با وزارت جهادكشاورزی در راستانی توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شیلات تدوین شود. مشاور رئیس دفتر ساماندهی و توانمندسازی امور كشاورزی و آب اتاق ایران با اعلام این خبر از نتیجه میزگرد كارشناسی بررسی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری شیلات توسط فعالان بخش خصوصی گفت: این جلسه با هدف بررسی ظرفیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شیلات، محصولات زراعی و باغی برپاشد. احمد نجفی افزود: امكان سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های آبزی‌پروری ازجمله پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان خاویاری، پرورش تیلاپیا و گسترش صید و صیادی در آب‌های دور و فانوس‌ماهیان وجود دارد. وی خاطرنشان كرد: پس از بحث و بررسی پیرامون ظرفیت ها و مشكلات بخش آبزی‌پروری توسط رئیس سازمان شیلات، مقرر شد كه كارگروهی سه‌جانبه با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اتاق ایران و سازمان شیلات تشكیل شود و تمامی مشكلات و راهكارهای موجود بررسی شده و در نهایت به سندی كه قابلیت اجرا داشته باشد، تبدیل شود. منبع: خبرگزاری كشاورزی ایران ((IANA [ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ رضا صحرایی ] [ نظرات 0 ] برگزاری كمیسیون های عالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان شیلات ایران برای سال 1393 به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، در راستای اجرای مفاد قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 4 آیین نامه اجرایی آن، با توجه به حیطه فعالیت های شیلاتی، كمیسیون های مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان برای سال 1393 در حوزه های آب های شمال، آب های جنوب، آب های داخلی و آبزی پروری روز چهارشنبه مورخ 14/12/92 به شرح ذیل در محل سالن جلسات سازمان شیلات ایران برگزار می شود: 1-كمیسیون عالی مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزیان دریای خزر در بخش ماهیان خاویاری، بخش ماهیان استخوانی و كیلكا ساعت 30/8 الی 30/10 2-كمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان ساعت 30/10 الی 15/12 3-كمیسیون عالی مدیریت بهره برداری آبزیان آب های داخلی و مدیریت آبزی پروری ساعت 14 الی 17 [ سه شنبه 13 اسفند 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ رضا صحرایی ] [ نظرات 0 ] رییس سازمان شیلات ایران : كشورهایی در زمینه آبزی پروری موفق بوده‌اند كه بر مبنای دانش و فناوری فعالیت كرده‌اند به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران دكتر حسن صالحی معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در همایش فرصت‌های شغلی و ارتقای بهره‌وری در آبزی‌پروری كه در پردیس كشاورزی دانشگاه تهران در كرج برگزار شد، اظهار كرد: در بحث آبزی‌پروری طبق مطالعات سازمان جهانی خوار و بار و كشاورزی(فائو) كه در بیش از 50 كشور در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریكای لاتین صورت گرفته این نتیجه حاصل شده كه كشورهایی در آبزی پروری موفق بوده‌اند كه عملكردی دانش بنیان داشته اند. وی افزود: بیش از 75 درصد تولید آبزیان آسیا در آسیای جنوب شرقی است و عمدتا كشورهایی كه پایه توسعه آنها آموزش و دانش است، در این تولید نقش دارند. صالحی خاطر نشان كرد: در همایشی كه در سال جاری در بانكوك برگزار شد، نماینده چین در پاسخ به سوال بنده مبنی بر چگونگی پیشرفت در آبزی‌پروری دو اقدام آموزش و انتقال دانش به مردم و توزیع بچه ماهی بیان كرد كه در كشور ما اقدام در این خصوص به شركت‌های خدماتی مربوط می‌شود. وی تصریح كرد: امروز تمامی فعالیت‌ها و صدور مجوزها دركشور در زمینه آبزی پروری، توسط نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود و فارغ التحصیلان بخش كشاورزی خود عهده دار این فعالیت‌ها هستند. معاون وزیر جهاد كشاورزی افزود: كشور در زمینه آبزی‌پروری به شركت‌های خدمات مهندسی نیازمند است تا تمام زنجیره تولید تا مصرف را مدیریت كند و امیدواریم كه پردیس‌های كشاورزی، به خصوص بخش مربوط به پارك‌های علم و فناوری این بخش را مدیریت كنند. رییس سازمان شیلات ایران گفت: در بحث اصلاح نژاد آبزیان، تغذیه و افزایش تولید در واحد سطح دارای مشكلاتی هستیم و به كمك شركت های مهندسی نیازمندیم و در این راستا می‌توانیم در كشور تعداد زیادی از این شركت‌ها را ایجاد كنیم تا این نقش‌ها را بر عهده بگیرند. صالحی افزود: بزرگترین سرمایه هر جامعه‌ای، انسان‌ها هستند و پارك های علم و فناوری باید بتوانند این سرمایه های انسانی را جذب كنند تا كشور براساس تفكر به پیش برود. وی تصریح كرد: جهاددانشگاهی و پارك‌های علم و فناوری در كشور باید بستری را فراهم كنند كه فارغ التحصیلان در این مراكز پس از انجام ریسك‌های تخصصی و نبود نگرانی در خصوص سرمایه، به صورت حرفه‌ای كار در این زمینه را یاد بگیرند و پس از یادگیری به خدمت‌رسانی در حوزه خود مشغول شوند. صالحی گفت: براس 

 


ندران (بهشهر و حومه) مازندران بهشهر- گلوگاه- بندر امیرآباد مازندران - بهشهر - گرائیل محله - روبروی بانك صادرات - ساختمان آجرنما استیجاری 01525221584 01525228115 72 374 بله 1378/12/19 15 15 0 0 0 كانون انجمنهای صنفی كارفرمایی شركتهای حمل‌ونقل كالای استان مازندران مازندران تنكابن-رامسر- نور- نوشهر- چالوس مازندران - ساری - میدان خزر - كمربندی غربی - روبروی نمایندگی ایران خودرو كلبادی -خانه حمل‌ونقل استان استیجاری 3216676-0151 64 382 بله 1377/09/07 22 22 0 100000 0 انجمن صنفی كارفرمایی شركتهای حمل‌ونقل كالای منطقه سه مازندران مازندران بابل- بابلسر- فریدونكنار- بهشهر بابلسر، جاده بابل، بعد از میدان كمربندی تملکی 5254665- 0112 5254665- 0112 63 401 بله 1377/08/15 11 11 200 0 0 انجمن صنفی كارفرمایان شركتها و موسسات حمل‌‌ونقل اصفهان اصفهان شهرستان اصفهان اصفهان - خیابان شریعتی - بن‌بست مسعود - پلاك 148 استیجاری 6272752 6273138 110 كمیته خدمات- ورزش - حل اختلاف 1,202 بله 23/0//1/73 155 150 0 50000 0 صنفی شركتهای حمل‌ونقل شهرستان ساوجبلاغ تهران شهرستان ساوجبلاغ ساوجبلاغ- سه راهی سیمان آبیك جنب شركت حمل‌ونقل مروارید بونكر استیجاری 153 هئیت مدیره 1,111 خیر 20/1//1/75 48 46 180 50000 0 انجمن صنفی كارفرمایان موسسات و شركتهای حمل‌ونقل جاده‌ای كالا شهرستان كرج تهران كرج و حومه كرج - سه‌راهی رجایی شهر - ابتدای كمربندی - كوچه شهید جوادی - پلاك 7 - ساختمان سیمرغ - واحد 4 استیجاری 4471783-0262 1002 1,118 بله 19/1//1/77 16 16 250 50000 0 انجمن صنفی موسسات و شركت‌های حمل و نقل جاده‌ای تبریز و حومه ‌آذربایجان شرقی استان آذربایحان شرقی - تبریز و حومه تبریز خیابان رسالت ساختمان فلز كاران، طبقه سوم ، شماره 548 استیجاری 4458375 4464037 102 1,227 خیر 1373/01/14 66 66 0 0 0 انجمن صنفی موسسات و شركت‌های حمل و نقل جاده‌ای شبستر و شهرهای تابعه ‌آذربایجان شرقی شبستر و شهرهای تابعه تبریز جاده زند جنب سیمان صوفیان حمل‌ونقل سالم بار استیجاری 8053-0472322 0 1,234 خیر 1379/01/01 38 0 0 10000 0 انجمن صنفی شركتهای حمل‌ونقل كالا استان اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل - سه راهی كورائیم – شهرك حمل ونقل كالا استیجاری 6634797-0451 6634797-0451 1,240 بله 1388/05/03 0 0 0 0 0 صنفی كارفرمایی شركت‌ها و موسسات لنجان اصفهان زرین شهر لنجان ، بلوار جانبازان ، جنب ایران خودرو شركت حمل ونقل میلاد استیجاری 2233014 - 0334 162 1,254 بله 1379/04/30 10 10 0 50000 0 انجمن صنفی كارفرمایان شركتها و موسسات حمل و نقل كالای برخوار ودولت آباد اصفهان شهرستان دولت‌آباد و برخوار و میمه جاده دولت آباد-منطقه صنعتی - جنب بانك صادرات استیجاری 5836749 - 0312 5836750 - 0312 130 1,262 بله 25/0//1/79 30 30 0 100000 0 صنفی شركتها و موسسات حمل‌ونقل كالای شهرستان نجف آباد اصفهان شهرستان نجف‌آباد نجف‌آباد - پایانه‌های حمل‌ونقل نجف آباد كدپستی : 138-85195 استیجاری 2562899 146 كمیته كنترل پایانه 1,270 بله 1377/08/03 15 14 0 100000 0 انجمن صنفی کارفرمایی حمل و نقل‌ کالای جاده ای بندر امام خمینی(ره) خوزستان بندر امام پایانه بار بندر امام خمینی (ره) غرفه 34 استیجاری 2643221-0651 2643221-0651 114 65 بله 1390/03/22 38 38 250 200000 0 انجمن صنفی موسسات و شركت‌های حمل و نقل كالای شهرستان‌های جهرم فارس جهرم جهرم، خیابان نخلستان، کوچه 19 استیجاری 3331864-0791 3331864-0791 148 الف ص 73 بله 1384/03/10 12 12 0 5000 0 انجمن صنفی كارفرمایان موسسات و شركتهای حمل‌ونقل داخلی تربت جام خراسان رضوی تربت جام تربت جام - ابتدای جاده تایباد - پایانه بار شهرداری استیجاری 2230380-0528 2230380-0528 121 2,169 بله 1390/03/04 20 20 0 1000000 0 انجمن صنفی شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل كالای شهرستان‌ها نی ریز و استهبان فارس نی‌ریز - استهبان نی ریز - بلوار امام رضا (ع) - شهرك حمل ونقل كالا استیجاری 07325222163 07325222163 1680 الف ص 2,205 بله 1382/02/11 8 8 0 50000 0 انجمن صنفی و كارفرمایی شركت‌های حمل‌ونقل شهرستان ساوجبلاغ تهران ساوجبلاغ كیلومتر 75 جاده تهران - قزوین بعد از پل سیمان استیجاری 5382459-0262 5382513-0262 153 2,213 بله 1375/12/20 65 49 0 400 0 انجمن صنفی كارفرمایان شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دشتستان بوشهر شهرستان دشتستان برازجان - بلوار جمهوری اسلامی - روبروی ثبت احوال استیجاری 07734229317 07734229317 114 2,243 بله 1383/05/18 19 19 0 2000000 0 انجمن صنفی كارفرمایی شركت‌های حمل‌ونقل شهرستان میبد یز 

 


نقش مهمی دارد . اما نکته ای که باید در مورد این سنگ ها رعایت کرد این است که در صورت بکارگیری سنگ های رودخانه ای و سنگ های ضخیم در نماهای سنگی باید تا گرفتن کامل ملات از قالب های مناسب استفاده کرد .· نمای سنگ قیچی سنگ قیچی به طول 10 ، عرض 3 تا 4 و ضخامت 1،5 سانتی متر در کارخانه سنگبری به وسیله گیوتین (قیچی) تهیه می شود البته ممکن است از سنگ قیچی با طول بیشتر از 10 سانتی متر هم استفاده شود . زوایای سنگ قیچی ها 90 درجه و سطوح آن (قسمت هایی که در نما دیده می شود) دارای برجستگی های نامنظم هستند . لازم به ذکر است سنگ قیچی را در نمای ساختمان ، بدون بند نصب می کنند و پشت آنها را دوغاب سیمان می ریزند . معمولاً در نماسازی از یک نوع (یکرنگ) سنگ قیچی استفاده می کنند اما با تلفیق سنگ ها با رنگ های مختلف ، می توان نمای زیبایی در ساختمان به وجود آورد . به علت گرفتن گرد و خاک و دوده هوا به خود ، این نماها خیلی زود کثیف می شوند و باید آنها را مرتب تمیز کرد .. افزودنی های مخصوص سنگ آنتیک، مصنوعی و دکوراتیو منبع : http://www.partgroups.com/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html برچسب‌ها: سنگ آنتیک, تولید سنگ مصنوعی, تولید سنگ های مصنوعی, تولید سنگ ساختمانی, تولید سنگ آنتیک نظر بدهید مزایای استفاده از سنگ های آنتیک - تزئینی - دکوراسیون تاریخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 11:43 | نویسنده : فاطمه مزایای استفاده از سنگ های آنتیک - تزئینی - دکوراسیون افزودنی های مخصوص سنگ آنتیک، مصنوعی و دکوراتیو مزایای استفاده از سنگ های آنتیک چیست ؟ - قیمت نسبتا مناسب - سرعت نصب بالا - کمترین حالت پرت در مقایسه با سنگ های معمولی - قابلیت چرخش دور سطوح گرد - قابلیت نصب حتی بعد از اتمام کار بنایی - تنوع زیاد در رنگ مدل اندازه طرح چینش و نوع سنگ افزودنی های مخصوص سنگ آنتیک، مصنوعی و دکوراتیو منبع : http://www.sangantik.com/featured/beneficts/ برچسب‌ها: روش ساخت سنگ مصنوعی, سنگ آنتیک چیست, سنگ آنتیک و تزئینی, سنگ دکوراتیو, سنگ دکوری نظر بدهید سایت گچ ، گچبری ، گچ کاری تاریخ : چهارشنبه چهارم دی 1392 | 0:54 | نویسنده : فاطمه آشنایی با سایت گچ ، گچبری ، گچ کاری سایتی مرجع در زمینه گچ ، گچبری ، گچ کاری و ... جهت مشاهده سایت کلیک فرمایید : گچ ، گچبری ، گچ کاری برچسب‌ها: گچ, گچبری, گچ کاری نظر بدهید اطلاعاتی در مورد گچ ساختمانی تاریخ : سه شنبه دوم مهر 1392 | 12:16 | نویسنده : فاطمه اطلاعاتی در مورد گچ ساختمانی گچ از جمله مصالحی است كه در صنایع ساختمان سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به علت ویژگی هایی كه دارد از زمانهای قدیم در امر ساختمان سازی مورد مصرف داشته است. در بسیاری از ساختمانهای قدیمی مخصوصاً در دوران صفویه كه اغلب آنها در اصفهان موجود می باشد گچ نقش مؤثری داشته و گچ بری های بسیار زیبایی از آن دوران باقی مانده است. گچ به علت خواص خود از اولین قدم درایجاد یك بنا كه پیاده كردن حدود زمین می باشد و با اصطلاح برای ریختن رنگ اطراف زمین مورد نیاز می باشد و همچنین تا آخرین مراحل بنا كه سفید كاری و نصب سنگ است باز هم گچ مورد نیاز است و حتی در نقاشی ساختمان هم از گچ استفاده می نمایند. ... برچسب‌ها: گچ ساختمانی, خواص گچ, منابع تهیه گچ, گچ ادامه مطلب اطلاعاتی در مورد گچ ساختمانی نظر بدهید کتاب گچ تاریخ : پنجشنبه سی ام خرداد 1392 | 0:35 | نویسنده : فاطمه کتاب مهندسی گچ grey کتاب مهندسی گچ 

 


ک ماده ساختمانی خوب متصور است، در خود دارد. سنگ طبیعی یک محصول طبیعی است که صفت مشخصه آن را نوع و ترکیب مواد معدنی تشکیل دهنده آن تعیین می کند. سنگ طبیعی در بین تمام مصالح ساختمانی از جایگاه برجسته ای برخوردار است. با اینکه بسیاری از مصالح ساختمانی طی سالیان ،بد منظره می شوند، سنگ طبیعی سطح طبیعی خود را حفظ می کند بدون اینکه به زیبایی آن لطمه ای بخورد. حتی بسیاری از سنگهای طبیعی با گذشت زمان زیباتر می شوند. همچنین تمیز کردن سنگ طبیعی راحت و ارزان است. حتی سنگی که برای کف استفاده شده و قرنها از عمر آن می گذرد را می توان به حالت اول برگرداند. عمر سنگ طبیعی بسیار طولانی است. با برنامه ریزی و ساخت درست می توان تصور کرد بناهای ساخته شده از سنگ طبیعی تا هزاران سال باقی بمانند. هر سنگ دلخواهی را می توان به شکل سه بعدی تولید کرد. ایجاد طرحهای سایه روشن با شیارهایی که به وسیله دستگاه فرز در سطح سنگ ایجاد می شود امکان پذیر است. اسلب هایی که به این صورت فرآوری شده اند وقتی که بر نمای ساختمانها نصب می شوند، تبلور قدرت و استواری است و ترکیبات مستحکم در قالب، چارچوب و ستونها، ساختار زیبایی را به وجود می آورند. یکی از پوشش های مناسب در ساختمان که استفاده ازآن روز به روزبیشتر می شود ،سنگ است لذا متخصصین امر ساخت وساز دلایل مناسب بودن سنگ را در نمای ساختمان در چند مورد خلاصه کرده اند که عبارتند از : عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار·مقاومت در برابر رطوبت ·تنوع در رنگ و جنس·اجرای سریع و آسان و تمیز ·عایق حرارت و بی نیاز از زیر سازی ·قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح ·قابلیت ترمیم آسان ·انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح ·ایده ال برای دکوراسیون نمای داخل و خارج ساختمان ها ، مغازه ها ،کافی شاپ ها و رستوران ها .·فراوانی و در دسترس بودن ·امکان به وجود آوردن شکل های مورد نظر (دستی و ماشینی)·عمر زیاد (در صورت استفاده مناسب) ·هزینه حفظ و نگهداری نسبتاً کم آن انتخاب ابعاد و جنس سنگ ،بستگی به محل استفاده آن دارد. سنگ هایی که در نمای خارجی مصرف می شود باید در مقابل عوامل جوی مانند تابش خورشید،باران ،گاز های موجود در هوا و ... مقاوم باشند . در نما سازی از نوع سنگ ممکن است فقط از یک نوع سنگ استفاده شود ویا آنکه از چندین سنگ متنوع استفاده شود . با یک طراحی خوب و هماهنگ کردن سنگ ها یا یکدیگر می توان نماهای سنگی بسیار زیبایی در ساختمان به وجود آورد . همچنین همواره باید به این مطلب توجه کرد که استفاده از سنگ ها ی پر دوام و با مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و شرایط نا مساعد جوی و محیطی (نور خورشید ،آب و رطوبت ) با بافت و شکل مطلوب ،بدون ترک خوردگی و خلل و فرج وصرفه اقتصادی را نباید از یاد برد. مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد ، یعنی بدون شیار ،ترک و رگه های سست باشد (کرمو نباشد) ·بدون هر گونه خلل و فرج باشد .·پوسیدگی نداشته باشد.·یکدست ،یکنواخت و ممکن باشد .·سنگ ساختمانی شاید آب زیاد جذب کند ، لذا نباید : الف - در آب متلاشی یا حل شود. ب - تمام یا قسمتی از آن بیش از 8 درصد وزن خود آب بمکد. ·سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمیل کند لذا باید : الف - در برابر باد ،یخبندان ،تغییرات دما ودر صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند . ب - در برابر محیط های شیمیایی ، اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسید اسیون مقاومت کند .·مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از 150 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد .·در مقابل سایش مقاوم باشد.·نمای سنگی خود دارای انواع مختلفی هستند که عمده این تمایزات را می توان در تفاوت نوع سنگ موجود در طبیعت نام برد .لذا در اینجا جایز است قبل از معرفی انواع سنگ ها ابتدا به توضیح واژه سنگ تزئینی پرداخته ·سنگ های تزیینی سنگ تزئینی ، سنگی است طبیعی که در اندازه مشخص انتخاب ، تراش و یا برش خورده باشد . به معنای وسیع کلمه ، اصطلاح سنگ تزئینی شامل سنگ ها در هر شکل می شود که به طور مستقیم و پس از برش ، سائیده شدن و صیقل کاری در نماهای داخلی و خارجی ساختمان ها به کار می روند . سنگ های تزینی از نظر سنگ شناسی به یکی از گروه های سنگ آذرین ، دگرگونی و یا رسوبی اختصاص دارند و شامل انواع مرمر ، مرمریت ، چینی ، کنگلومرا ، تراورتن ، ماسه سنگ ، گرانیت ، دیوریت ، سینیت ، گابر و بعضی موارد کم اهمیت تر می باشند . ·نمای سنگ قلوه ای این سنگ ها در هنگام حرکت و غلتیدن در مسیر رودخانه و برخورد با یکدیگر ، دارای سطح تقریباً گرد و صیقلی می شوند از این جهت می توان از این سنگ ها در نمای ساختمان ها استفاده کرد . برای استفاده ، این سنگ ها را با ملات ماسه سیمان بر سطح دیوار آجری یا بتی طوری نصب می کنند که قلوه سنگ ها ، جلوه خاصی به نما می دهد و مهارت و تجربه بنا هم در زیبایی نما نقش مهمی دارد . اما نکته ای که باید در مورد این سنگ ها رعایت کرد این است که در صورت بکارگیری سنگ های رودخانه ای و سنگ های ضخیم در نماهای سنگی باید تا گرفتن کامل ملات از قالب های مناسب استفاده کرد .· نمای سنگ قیچی سنگ قیچی به طول 10 ، عرض 3 تا 4 و ضخامت 1،5 

 


ضربه یی , ذرت برزیلی , فروش موتور برقی , مدلهای مختلف , معدن بازالت , دان , پاکت فلزی , جوراب باف , خریدار کوره ذوب , سپید آیند , سپید آیند آسمانه پارس , قیمت تیشو , لیست قیمت ماشین الات , تریلی کمپرس , ت قیمت دستگاه پخت نان , کارخانه های تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی , تیغ اره نواری , کود شیمیایی : , دستگاه تزریق بادی , دستگاه تزریق گالن بادی , گالن بادی پلاستیكی , گوگرد زدا , تماس با شرک , خامه قنادی , خرید درخت , کرومات پتاسیم , آبگرم کن , دستگاه تولید كننده فیلتر هوا , فیلتر هیدرولیك , خراسان رضوی , فرشید , فروش شن و ماسه , خاویار بادمجان , کاغذ سازی , دستگاه رول فرمینگ متال دک , سرب قیمت , پانیو , سبزی خردکن , وینچ جرثقیل , فر بیسکویت , دستگاه چاپ کارتن , قیمت کامپ , ماشین تولید روغن نباتی , خط تولی یونولیت , تیغه دستگاه , فرم سیل , تبدیل سنگ آهن به آهن اسفنجی , شرکت بازرگانی وایا , خرید دستگاه بافت زنجیر , دستگاه تولید پاكت پلاستیکی , شرکت تولید بنتونیت , لوله خرطومی زیر ظرفشویی , سازنده کنتاکتور , ورق پلی اورتان , زنجیر چرخ , خرید کارخانه قارچ , ابزار آلات ساختمانی , کیسه کنفی , روغن Didp , رویه كفش , دستگاه سبد زنی میوه , كارخانه ریخته گری , دستگاه تولید بست لوله , دستگاه تولید یکبار , ارزن , دوچرخه برقی , سرپیچ سرامیکی , خریدآهک , مفتول مس 0.8 میلیمتر , اسیاب جو , جوش پلی اتیلن , دستگاه جوش پلی اتیلن , پوست چوبی گردو , شركت تولیدی بلور آب بجنورد , دستگاه پودر پی وی سی , خرید دستگاه دوخت نایلون , کارا ابزار , شلنگ حصیری , ورق مشکی 10 mm , قیمت كود فسفات , قیمت فسفات , شاهانی , فرا صنعت , قیمت دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای , تولید ام دی اف , بسته بندی رنگ مو , تیوب آلومینیومی , ورق .6 , سقف pvc , کنجد بوجاری , تولید دارو , دمای پخت , دستگاه کفش , دستگاه تولید كن ن نده فیلتر هوای , بلوک بتن , فک سنگ شکن , فروش دی اکسید کربن , کیسه کامپوزیت , مالچ , انواع مواد , وایرکات. , مجوز تاسیس آب معدنی , مجوز تاسیس مجوز آب معدنی , برش پلاسما سی ان سی , پوشش گوگردی , کربن Black , خریدار دستگاه , ماكارونی , دوده 550 , ریل زنجیر , دستگاه دوخت چرم , شازند اراک , کابل مدباس , مدباس , تاسیسات حرارتی , کد 508 , قند کله , قیمت استات اتیل , کنج , فروش دستگاه تولید , دستگاه سنگک , گاز سنتز , تولید کنندگان ماشین آلات پخت نان حجیم , نگین قطره , نگین , روغن سیلیکون 1250 , ناتامایسین در ماست , گیاهی قیمت دستگاه آسیاب پلاستیک , جهان , قیمت دستگاه برش دروازه ای , لقمه سنگ ساب , شیشه نسوز , قیمت دستگاه تولید نایلکس , مهرسا پویا آرمیتا , پتاسیم کلراید , چرخ سفال گری , معدن سرب و مس , آمید , ساج , فروش ورق آهن , گازوئیل d2 , پت بطری , تشک ایمنی , باوند شیمی , دفترچه راهنما , اکسیژنه , کارخانه بلور و کریستال , پلی اتیلن 12 , مشخصات فنی آب اکسیژنه 50 , مشخصات فنی آب اکسیژنه 50% , منبع دوجداره , پرس ضایعات , تکنولوژی , اكسترودر نوع دستگاه , پرکن آب , کوره صنعتی دست دوم , دستگاه خم كن دست دوم , پخت نان فانتزی صنعتی , واردات نخود , تنسیل , شهر صنعتی هشتگرد , فروشنده خاک مس , خریدار خاک سرب , خریدار خاک معدنی روی , قالب تیر بتنی گرد , تولید شیلنگ دوجداره , ماشین سازی محک , دستگاه خردکن صنعتی , عوامل , آنالیز مواد معدنی , پرس پیچی , خط تولید ترشی , کف تراش سیلندر , گاز سیلیکون , پودر سرامیک , سفره یک بار مصرف , سقف , دستگاه تراش دست دوم قیمت , قیمت ماشین آلات نایلكس , خط تولید تسمه پت , اسیاب و میکسر دامداری , کارخانجات قوطی سازی , اره نواری , خرید چسب کاشی , شرکت های بسته بندی چای , دستگاه ابیاری قطره ای , خط تولید لامب , مازوت مصرف داخلی , پودر ذغال در بتن , قیمت کمباین برنج , شیرهای پنوماتیک , قیمت دستگاه بسته بندی آب , سولفات کرم , بازیک , خرید خاک معدنی روی , روسی , مدیر مالی , ورق کلسیم سیلیکات , قیمت انواع تریلر , ترسبافون , دستگاه ماشین تزریق پلاستیک , دستگاه ساشه سس تک نفره , دستگاه ساشه سس و مایعات تک نفره , پودر کاشی , اندازه گیری دی اسید کربن , چسب درزگیر , رزین پولیش , عایق نانو سنگ و اجر , لاک کوتینگ پلاستیک , قطعات مبل کامپوزیت , گیربكس , آسیاب بتن سبک , جهان كریستال , ظروف فلزی , دستگاه پلاستیک زباله , خریدار نفت , شرکت های کشاورزی , لیوان یکبار مصرف کاغذی , جودامی , خریداران چوب , قیمت دستگاه پخت نان لواش , ماشین آلات ساخت الکترود , پانتوگراف , تریلر کمپرس , خریدار شمش طلا , هایگلاس , دورنیر , الیاف اکریلیک , دستگاه لمینت کدکس , اور پرینت , نمایندگی رسمی , كامل صنعت تهران , چسب پودری , دستگاه فوم , پودر سیاه تیتانیوم , سبزی جات , کاروگیتور , پایین ترین قیمت دستگاه تولیدات , شرکت تولیدی فراسان , فرز کف تراش پرتابل , فروسن , قیمت ماشین آلات تولید , پازاوار , پنیر , فروش کارخانه شمش مس , ماشین الات تولید شمش مس , سوئیچ , شیمیایی نیل , تهویه دماوند پارس , فرو مولیبدن , دستگاه زیگزاگ زن فرش , ساینده , پارس خرم , شهرک صنعتی , دستگاه تولید و نایلون , پکینگ استیل , خریدار رنگ , پرس ستونی , فراسو , تلفنهای تماس , کریر , قطعه , کاغذی دستگاه برش لوله , کاسه های پلاستیکی بستنی , شر

17 1 2 3 4 5 6 7 ...